Menu
Керей хан
Главная » Қазақстанның ұлы адамдар. Великие люди Казахстана. » Керей хан


Керей хан - основатель казахского ханства

В полный размер. КЕРЕЙ ХАН (XV ғ.) - қазақ хандығының негізін салушылардың бірі.Орыс ханның немересі - Болаттың ұлы. Ол Жәнібекпен бірлесіп, өздеріне тәуелді көшпелі және жартылай кешпелі елдің бір тобын біріктіріп, XV ғасырдың 50-60 жылдарында Моғолстанға көшіп кеткен. Бул халықтың алым-салықтың өсуіне жасалған қарсылығы болатын. Жәнібек пен Керей бул наразылықты өз мүдделеріне пайдаланды. Сол кездегі саяси жағдай Шу мен Талас өзендерінің алқаптарында қазақ хандығының пайда болып, орнығуына қолайлы жағдай туғызды. 1468 жылы Әбілхайыр хан қайтыс болған соң Керей мен Жәнібекдербес хандықтың билеушілері болды.

КЕРЕЙ ХАН (XV в.), один из основателей Казахского ханства. На рубеже 50-60-х годов XV века основная масса населения Дешт-и-Кыпчака и Семиречья, во главе с ханами Кереем и Жанибеком откочевала в Моголистан. В 1462 после смерти Есен-Буги (правитель Моголистана), Керей и Жанибек, обладая значительными военными силами и имея прочный тыл в Семиречьи, начали борьбу против султанов Джучидов за власть над Восточным Дешт-и-Кыпчаком, вспыхнувшую после смерти Абулхаира в 1468. Керей-хан и его сподвижники, борясь за политическую власть над населением Казахской степи, способствовали своими действиями созданию прочной самостоятельной государственности.