Menu
Толе би Алибекулы
Главная » Қазақстанның ұлы адамдар. Великие люди Казахстана. » Толе би Алибекулы


ТОЛЕ БИ АЛИБЕКУЛЫ - главный бий Старшего жуза, современник хана Тауке, искусный оратор.

ТӨЛЕ БИ ӘЛІБЕКҰЛЫ (1663-1756),Ұлы жүздің бас биі, Әз-Тәуке ханның тустасы. білгіш шешен. Қазақ хандығын біріктіру мен бір орталыққа нығайтуда Тәуке ханды қолдаған. Тәуке ханның басшылығымен, Қазыбек, Әйтеке, басқа да белгілі билермен бірге бірегей қазақ хандығын құруға қатысып, оны бірігу кезінде сот қызметін атқарып, бас би ретінде болған. «Жеті жарғы» заңын жасасқан қоғамның көрнекті қайраткері. Ол қазақтың белгілі хандарымен, билерімен, батырларымен бірге жоңғар-қалмақ басқыншыларына қарсы халық-азаттық майданын ұйымдастырып, басшылық етті. Қазақ даласындағы нақыл сөздер, афоризмдердің авторы. Ташкент қаласында жерленген.

ТОЛЕ БИ АЛИБЕКУЛЫ (1663-1756), главный бий Старшего жуза, современник хана Тауке, искусный оратор. Поддерживал хана Тауке в его борьбе за образование единого Казахского ханства и централизацию власти. Один из регламентаторов свода казахских законов "Жеты-Жаргы". В период объединения трех жузов занимал должность верховного судьи и считался главным бием. Был одним из организаторов народно- освободительной борьбы против нашествия джунгар. Ему принадлежит авторство многочисленных изречений, афоризмов и преданий о жизни казахской степи. Похоронен в г. Ташкент.