Menu
Тақырыптар бойынша семинар сұрақтары
Главная » Қазақстан тарихы » Тақырыптар бойынша семинар сұрақтары

I Блок.

1 Тақырып. Кіріспе. Қазақстанның ежелгі тарихы.

Семинар жоспары:

1. Қазақстан тарихын ғылыми кезендерге бөлу негіздері.

2. Ежелгі тас ғасыры дәуіріндегі Қазақстан.

3. Жаңа тас ғасырындағы Қазақстан.

4. Қола дәуіріндегі тайпалардың шаруашылықтары қоғамдық қатынастары және мәдениеті.

2 Тақырып. Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.

Семинар жоспары:

1. Сақтар.Сақтардың орналасуы.

2. Сақтардың шаруашылығы, тұрмысы мен қоғамдық құрылысы.

3. Үйсіндер.Үйсіндердің орналасқан жері.

4. Үйсіндердің шаруашылығы.Тұрмысы.

5. Қаңлылар.Қаңлылардың орналасуы.

6. Қаңлылардың саяси тарихы, шаруашылығы.

7. Ғұн державасы, олардың тегі туралы мәселе.

II Блок.

3 Тақырып. Қазақстан территориясындағы ертедегі және дамыған ортағасырлықмемлекеттер.

Семинар жоспары :

1. Оғыз мемлекеті. Этникалық және тайпалық құрамы.

2. Қарлұқтар, мемлекеттің құрылуы, сыртқы саясаты.

3. Қарлұқтардың, оғыздардың, кимектердің шаруашылығы.

4. Кимек қағанаты және оның құрылуы.

5. Түркі дәуіріндегі феодалдық мемлекеттердің мәдениетті.

6. Арабтар Орта Азия және Оңтүстік Қазақстанда.

4 Тақырып. Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде (XIII ғ). Алтын орда (1243-XV ғ. ортасы).

Семинар жоспары:

1. Шыңғыс хан империясының қоғамдық, саяси және әскери құрылымы.

2. Алтын Орданың саяси және мемлекеттіқ құрылысы.

3. Алтын Орда дәуіріндегі қазақтардың мәдениетті.

4. Алтын Орданың ыдырауы дәуіріндегі қалыптасқан мемлекеттер.

5 Тақырып. XV ғасыр - XІII ғасырдың басындағы Қазақ хандығы.

Семинар жоспары:

1. Қазақ халқы құрылуының тарихи алғы шарттары. Қазақ жүздері. Қазақ халқының құрылуы.

2. XVI ғасырдың аяғындағы хандықтың ішкі және сыртқы саяси жағдайы.

3. Қазақ хандығының XVII ғасырдың бірінші жартысындағы саяси жағдайы. Қазақ-жөнғар қатынастры. Жоңғар мемлекетінің құрылуы.

4. XVI-XV ғасырлардығы Қазақстанның экономикасы мен мәдениеті.

5. Қазақстандағы XVI-XVII ғасырлардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы.

6. Қазақ халқының XVI-XVII ғасырлардағы мәдениетінің дамуы:

а) материалдық мәдениет.

ә) рухани мәдениет.

III Блок.

6 Тақырып. XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстан.

Семинар жоспары:

1. XVIIІ-ғасырдың алғашқы үштен біріндегі қазақстанның ішкі саяси жағдайы.

2. XVII- ғ аяғы XVIIІ- ғасырдың басындағы қазақ жоңғар қатынастары, шиеленісуі.

3. Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресі.

4. Россиямен өзара қатынастар (XVII ғ. аяғы-XVIII ғ. басы).

7 Тақырып. Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы.

Семинар жоспары:

1. Қазақстандағы әскери – отаршылдық әрекеттерінің басталуы. Әскери бекіністер мен шептердің салынуы.

2. Кіші жүз бен Орта жүз қазақтарының Россия бодандығын қабылдауы.

3. XVIII ғ. 2 – ші жартысындағы қазақ қоғамы:

1) Қазақтардың шаруашылығы

2) сыртқы сауда

3) әлеуметтік жіктелу.

4. Нұралы хан билік еткен жылдардағы Кіші жүздегі саяси жағдай (1743 – 1786 жж.).

5. Сырым Датұлы бастаған көтеріліс.

6. Бөкей хандығының құрылуы. Жәңгірхан (1823 – 1845 жж.).

8 Тақырып. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық, саяси дамуы.

Семинар жоспары:

1. Қазақтардың ХVIII-ХІХ ғасырлардағы материалдық мәдениеті.

2. ХVIII-ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті.

3. Мұсылмандық және орысша білім беру.

4. Орыс историографиясындағы Қазақстан. А.И. Левшин – қазақ тарихының Геродоты.

5. Тұрмыс-салт мәдениетінің дәстүрлері.

6. Музыка өнері. Жыраулар, айтыскерлер, сазгерлер.

9 Тақырып. ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық және саяси жағдайы.

Семинар жоспары:

1. ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. басындағы оқу-ағарту ісі.

2. ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ.басындағы Қазақстан мәдениетіндегі ағартушылық және реформалық бағыттар.

3. ХІХ ғ. екінші жартысындағы қазақ әдебиеті. Ақындар мен композиторлар.

4. Өлкетану және ғылыми зерттеу ұйымдарының қызметі.

5. ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғ. басындағы баспасөз.

6. ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті.

7. ХІХ ғ. екінші жартысы –ХХ ғасырдың басында қазақ ұлт зиялыларының қалыптасуы.

IV Блок.

10 Тақырып. 1917 жылғы Қазақ төңкерісі және Азамат соғысы ( 1918-1920 жж.). Халық трагедиясы.

Семинар жоспары:

1. 1917 жылғы Қазан төңкерісі, оның алғышарттары.

2. Қазақстанда Кеңес өкіметі орнауының ерекшеліктері. ІІ Жалпы қазақ съезі және оның ұлттық автономия туралы шешімі: “Алаш” париясы.

3. Интервенция мен азамат соғысының басталуы, оның себептері мен мақсаты.

4. Қазақ өлкесіндегі майдандардың жойылуы. Азамат соғысының әлеуметтік-экономикалық және саяси қорытындылары.

5. Қазақ Кеңестік мемлекеттілігінің құрылуы.

6. Қазақстандағы “Соғыс коммунизм” саясаты (1918-1921 ж. наурыз).

11 Тақырып. Қазақстанның ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайы.

Семинар жоспары:

1. Жаңа экономикалық саясат жылдарындағы Қазақстан. Экономикалық саясаттағы өзгерістер.

2. Ел болашағын бағдарлау. Қазақ жерлерінің Қазақ АКСР құрамына біріктірілуі.

3. Өлкені индустрияландыру саясаты. Индустрияландыруға бағыт алудағы қиыншылықтар.

4. Өлкедегі қоғамдық-саяси және идеялық күрес. “Кіші Октябрь” және қазақ ауылын күштеп кеңестендіру саясаты. Ф.И. Голощекин.

5. Қазақ ауылын ұжымдастыру қарсаңында. Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру.

6. Мәдени құрылыс. Халыққа білім беру. Қазақ Кеңес әдебиеті мен өнерінің қалыптасуы.

7. Сталинизмнің орнығуы. Жазалау шараларының күшеюі.

8. Соғыс алдындағы жылдар. Партияның ХVIII съезі, оның шешімі.

12 Тақырып. Қазақстан 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы дәуірінде.

Семинар жоспары:

1. Экономиканы соғысқа бейімдеп қайта құру.

2. Қазақстандықтардың Москва мен Ленинград үшін шайқастардағы ерліктері. 28-панфиловшылар.

3. Қазақстан Кеңес Одағының Ұлы Отан соғысының барысындағы түбірлі өзгеріс кезеңінде (1942 ж. қараша - 1943 ж.).

4. Қазақстанның адам және экономикалық ресурстарын жауға соққы беруге мобилизациялау.

5. Майданға бүкіл халықтық көмек.

6. Оккупацияланған аудандардағы партизандық және Европадағы қарсыласу қозғалыстарына қазақстандықтардың қатысуы.

7. Соғыс жылдарындағы ғылым мен мәдениет.

13 Тақырып. Соғыстан кейінгі (1946-1953 жж.) және 1960 жылдары мен 1980 жылдардың екінші жартысындағы Қазақстан (1946-1990 жж.).

Семинар жоспары:

1. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жж.). Республикадағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси ситуация.

2. Қазақстан “Хрущев декадасы” жылдарында (1953-1964 жж.). Ауылшаруашылығын реформалауға бағыт алу.

3. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру. “Тыңның” экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдары.

4. 60-жылдардың екінші жартысындағы Қазақстанның дамуындағы өзгерістер.

5. 70-80 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамудағы қайшылықтар мен қиыншылықтар.

6. Қазақстандағы “қайта құру” саясаты (1985-1990 жж.). “Қайта құру” саясатының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы.

7. 1986 жылғы Алматыдағы Желтоқсан демонстрация - себептері мен салдары.

8. КСРО-ның ыдырауы қарсаңындағы жүйелі дағдарыстың шиеленесуі. Кеңестік экономика мен әлеуметтік-саяси моделді дамыту үмітінің ақталмауы.

V Блок.

14 Тақарып. Қазақстан тәуелсізідк жолында.

Семинар жоспары:

1. Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы. 1991 жылғы тамыз төңкерісі. Новоогарев келісмінің сәтсіздікке ұшырауы.

2. КСРО-ның ыдырауы. Беловеж келісімі. Тәуелсіз мемлекеттер достығының құрылуы (ТМД).

3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы:

а) Қазақстан Республикасының символдарын: Туын, Елтаңбасын, Әнұранын бекіту (1992 ж.). Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясы (1993 ж.).

ә) Бүкіл халықытық референдум, Қазақ Республикасының 1995 жылғы Конституциясын қабылдауы.

4. Экономикалық даму. Егмендік жолындағы қиындықтыр.

15 Тақырып. Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық- саяси өмірі.

Семинар жоспары:

1. Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріндегі өзгерістер. ҚР қоғамдық қозғалыстар және саяси партиялар.

2. Рухани даму. Білім,ғылым жүйесіндегі реформалар.

3. Дүниежүзілік және дәстүрлі діндер лидерлерінің Астанада өткен (2003 ж.) тұңғыш съезі.

4. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Егеменді Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастықтың тануы, оның БҰҰ-на қабылдануы.

5. “Қазақстан-2030” стратегиясы.