Menu
ҰБТ физика шпаргалкалары
F=2H(8)т-50Н/м
Ға(11)с-3200 Н
Нү(10)т-φ═1/9φ0
(2)э-сутегіАт(3)к-б.б.
(с1m1+ c2m2)
)о-Р1<Р2
+3е(9)з-8∙10-19Кл
«ОХ»(20)т-20м/с
•м
0,2м/с2(9)ж-10 м
0,5∙105Па(8)с-3∙1021
0,8м/с2(9)у-20 с
0°С(11)к-≈606К
00С(11)к-≈606 К
1 А(18)ж-80Дж
1 күйден(4)к-өзгермейді
1 мкКл(10)а-10 см
1- суретте(20)б-4
1,6 А(14)с-4∙1019
1.υ-жа(16)ш-3
1.Қы(12)ө-Е.ж.д.а,б.с.т.т,к.а.
1∙10-8Кл(11)к-≈1,25∙106Дж
10 Гц(8)ж-31,4 м/с
10 және(9)к-≈1,4∙10-3Н
10 км/сағ(14)ж-10 км/сағ
10 м(10)э-25 Дж
10 м/с(6)ж-72 км
10 Н(6)қ-100 Н/м
10 Н(7)м-2 кг
100 м(9)у-45м/с,4,5 с
100С(12)м-26,78МДж
10-7Кл(11)т-5∙10-7
10Н(6)қ-100Н/м
10см-ден(8)ө-1,875Дж
11Na23(3)а-12нейтрон, 11протон
12 В(7)к-4 Ом
12В(8)т-4 Ом
12Н+13Н→24Н+01n(5)б-0,28∙10-11Дж
1-4(10)-1-жағдайда
147N+10n→146С+?(2)б-11р
15 м/с(8)ж-15 м/с
1500 кГц(9)и-28 мкГн
150С(11)м-≈0,93кг
150С(11)м-0,92кг
180 м(14)т-6 с
180 м(15)у-5,7 с
180 м(17)т-6,3 с
180м(14)т-6с
1-кү(8)ө-өзгермейді
1-кү(9)ө-азаяды
1-күйден(6)қ-азаяды
1-күйден(6)қ-өзгермейді
1-суретте(21)т-10 м/с
2 м/с(21)ө-3 Дж
2 м3(8)270С-7,2∙1025
2 Н(6)ү-0,25 м/с2
2 секундта(9)Э-3В
2,5 м/с2-100 м
20 м(13)э-Ер=196Дж,Ек=3724Дж
20 м/с(14)ж-36 м/с
20 м/с(14)ж-4 м/с2
20 м/с(8)м-2 кг
20 нКл(16)ж-1,44 мкДж
2000 м(8)у-0,5 с
200С-де(14)200г/моль-0,24Па
20м/с(14)ж-0
220 В(13)с-4 есе кемиді
270С(5)ж-≈1370 м/с
270С(7)қ-65 кПа
3 м/с(5)и-6кг∙м/с
30 м/с(7)у-6 с
320 Н(9)с-45 мм
36 км/сағ(8)э-5∙104Дж
4 м(12)м-5 м
4 м/с(8)э-16Дж
4 нКл(9)ө-ε=2
4 нКл(9)ө-ε=4
4 с(6)ж-2 Гц
4 с(6)ж-2 Гц
40 0 Н(8)қ-104Н/м
40 м(15)ө-≈0,1 К
40 м(15)ө-0,1К
40Н(7)ж-80Дж
45 м/с2(18)ө-1890 км
450 моль(2)м-19,8 кг
49м/с(13)а-245м;0м
4нКл(9)ө-ε=4
5 м(10)э-90 Дж
5 минутта(8)қ-750 Вт
5 Н(20)э-5 Дж
5, 4∙107Дж(6)м-≈2кг
500 г(14)с-7800 Дж
500 моль(3)а-22 кг
500г(10)қ-7800Дж
500г(9)м-7800 Дж
54 км/сағ(11)к-F=30 кН
5В10(12)к-5В10+0n1→3Li7+2He4
6 км/сағ(14)ж-
60 км/мин(8)э-5∙107 Дж
60 км/мин(8)э-5∙107Дж
6Н(10)к-150Н
72км/сағ(10)к-3500 Н
73Li+11H→42He+?(2)б-42He
75 м(17)м-2 кг
8 км/с(6)и-2,4∙107кг∙м/с
8 м/с(11)ж-64 Дж
80 м(6)ж-4 с
8м/с(27)ж-7м//
900км/сағ(18)к-30 кН
93234Z(22)б-90230Z
93234Z(23)б-90230Z
94Be(11)и-126С
A=mυ12/2-mυ22/2
-Aω02cos(ω0t+φ0)
E═mcІ═m0cІ/√1-υІ/cІ
F=3H(5)қ-50 Н/м
I=ε/R+r(6)r-шамасы-т.к.і.к
L0(22)б-√2/L0C0
m=m0∕√1-υ²∕с²
m1(1-Р2Т1/Р1Т2)
mc2λ/hν(12)ν-жиілік-м
n(11)к-4
p=F/s(3)ш-қысым
P0(15)к-V=1/2V0
p-n(2)қ-б.ж
pT(22)н-1-CO2,2-O2,3-He
pV(11)к-1-ші изотерма
pV-(11)к-1-ші изотерма
pV(18)k-T1=T2
q (12)ж-А=q(φ1-φ2)
q және 2q(19)ә-1/8Ғ
q(17)ш-0,5Кл
q=3∙10-5Кл(14)қ-3∙102В
Q1(13)т-А=Q1-Q2
q1=5q(30)з-q1=6q,q2=2q,q3=2q
R ке(2)т-R=R0(1+αt)
t0=270C(20)ж-≈104Дж
t1=400C-тағы(7)т-330С
U(28)б-18см
U1=8 В(10)қ-1/16
UT=3В(9)қ-13,2∙1014Гц
U-т(27)б-18см
Uт=3В(8)ж-13,2∙1014Гц
V,T(14)г-5
V0(13)т-V02/4g
α(1)з-оң
α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон
α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон
α-,(12)а-β-сәуле шығару
α-,(4)ү-γ-сәулесі
α-,(4)ш-α-сәулесі
α-,(7)а-γ-сәулесі
α-,(8)а-β-сәулесі
α,β,(8)ж-γсәуле
β-(1)д-э.а.
β-(1)м- э.м.т.
β-(1)э-теріс
β-(2)р-n→p+e+ν
γ-(2)м-нөлге тең
γ-(2)ш-0
γ-(4)т-0
Δm=Zmp+(A-Z)mn-Mяд
ΔU=A+Q(8)к-А
ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ
ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ
ε1=1,5В(4)ЭҚК-і-ε=2,5 В
λ=3∙10-9 м(4)э-
λ=3∙10-9м(6)т-ε=hc/λ=6,6∙10-17Дж
ρ(4)т-ρ=ρ0(1+αt)
τ═τ0∕√1-υ²∕с²
υ(13)ж-mυ2/2
υ(13)ж-mυ2/2
υ=√2gℓ(sinα-μcosα)
υ0=30м/с(12)а-40 м
А (17)қ-2А
А және В(13)к-1А
А нү(21)ж—0,5 Дж
а=4м/с2(8)с-Р=840 Н
а=g(sinα-μcosα)
Аб(12)ө-3 есе артады
Аб(12)ө-3есе артады
Ав(10)ж-25м
Ав(10)м-ж.,с.д.ж.ү.ж.а.к.б.д.ә.т.
Ав(11)ж-10√2м/с
Ав(12)а-20с
Ав(15)ж-24м/с
Ав(15)р-40м
Ав(17)м-500км; 0
Ав(18)ж-υ1+υ2/2
Ав(18)к-15Н
Ав(19)е-15Н
Ав(3)т-т.б.п.э.е.қ.
Ав(35)т-х1=10t; х2=600-20t
Ав(6)б-артқа
Ад(10)д-(85ч1030)Гц
Ад(11)с-N1=3N2
Ад(12)қ-2V жылд.
Ад(15)т-10000Дж
Ад(18)с-900Н
Ад(4)ф-А=ΔU
Ад(8)т-Q=0;∆U=A
Аз(11)э-816О
Аз(6)м-4,65•10-26кгАв(15)ж-22,5м
Ай(10)а-0,01А
Ай(11)ү-0,0027м/с2
Ай(12)т-3,75•108м
Ай(13)а-220√2В
Ай(13)б-20°
Ай(13)ө-2,45 есе артады
Ай(14)ж-5×103рад/с
Ай(14)с-С=20мкФ
Ай(16)ө-2 есе артады
Ай(16)с-113,4Н
Ай(18)р-1,8м
Ай(19)ж-≈1,59айн/с
Ай(2)м-U=Um/√2
Ай(22)қ-U0I0•cosφ/2
Ай(22)к-Хс=ХL, Z=R
Ай(3)қ-Р=1•ImUmcosφ/2
Ай(3индй)к-ХL=ω•L
Ай(3сый)к-Хс=1/ω•С
Ақ(13)с-қ.ф.қ.ш.
Ақ(13)с-қ.ф.қ.ш.
Ак(18)и-0,16Гн
Ал(16)ж-7,8км/с
Аль(1)д-Г.а.я.а.
Ам(11)ж-3,2м
Ам(13)ж-А√k/m
Ам(3)а-анизотроптылығы
Ан(2)б-е+е=2γ
Ан(3)о-т.ш.р.ө.
Ар(11)а-8мм2
Ар(14)т-88,5мДж/м3
Ар(27)б-50Н, оңға
Ар(5)б-к.п.у.н.қ.
Ар(9)ө-к.к.ф.қ.
Ат(1)н-о.з.я.м.э.т.н.ж.
Ат(12)с-16
Ат(12)с-3
Ат(13)б-3
Ат(13)м-Е0-Е1
Ат(13)с-118нейт.,79элект.,
Ат(2)қ-барометр
Ат(2)т-оң
Ат(3)а1.2.3.-1,2,және3
Ат(3)ғ-Э.Резерфорд
Ат(3)ғ-Э.Резерфорд
Ат(4)қ-б.ө.
Ат(6)а1.2.3.-2мен 3
Ат(8)ж-изобаралық
Ат(9)б-ядролық
Ат(9)к-кристалдар
Ау(10)э-2,2×10-4Дж
Ау(10)э-2,2•10-4Дж
Ау(13)а-2•1011Па
Ау(15)с-2 есе артады
Ау(16)с-2 есе артады
Ау(16)с-2 есе артады
Ау(20)е-13260Н
Ау(21)а-1,35×10-2Н
Ау(28)т-ВScosα
Ау(3)қ-психрометр
Ау(7)ш-жиілік
Ау(8)қ-жиілігі
Ау(9)ы-7,3г/м3; 54%
Аш(11)с-3,9×1018
Аэ(3)т-Vg(ρa-ρг)
Ба(10)к-40 Дж
Ба(11)б-х=10-5t
Ба(11)м-1,15*106Дж
Ба(12)қ-~40кПа
Ба(12)т-х=200-15t
Ба(13)у-~3 сағ
Ба(13)ш-25%
Ба(14)а-9850м
Ба(14)а-υ2\2gS
Ба(14)б-10м
Ба(14)ж-13,5м
Ба(14)к-6А
Ба(15)б-15м
Ба(15)б-15м
Ба(15)ө-Б.т.ө.,т.б.т.т.
Ба(16)м-5RT0
Ба(16)м-5RT0
Ба(16)м-9кг
Ба(16)ө-125Дж
Ба(16)т-12000Дж
Ба(17)ө-125 Дж
Ба(17)т-2*105Па
Ба(18)ж-0
Ба(19)ж-100м
Ба(19)ж-100м
Ба(2)т-өзгермейді
Ба(21)т-20кДж\кг
Ба(22)қ-1280м
Ба(24)б-1280м
Ба(24)б-7200м
Ба(26)т-2s\dt;2s2\dt2
Ба(4)ө-өзгермейді
Ба(7)б-96,8м
Ба(7)м-1*105Дж
Ба(8)ж-50м\с
Ба(8)ж-60м\с
Ба(9)а-16м
Ба(9)э-5460
Ба(9)э-5460Дж
Бе(10)а-√5 м\с
Бе(11)ш-қысым
Бе(12)қ-(-2q)
Бе(12)ш-3,32*10-7
Бе(16)к-5
Бе(17)б-71 жыл
Бе(20)к-6
Бе(24)т-А=0
Бе(25)м-100кг
Бе(3)ж-AZX→AZ+1Y+0-1e
Бе(4)б-дененің тығыздығы
Бе(4)ж-x=υ\t
Бе(4)к-Дж\м2
Бе(4)э-Жүйені құрайтын денелердің
Бе(5)с-F=G*m1m2\R2
Бе(5)т-3R\5
Бе(6)қ-артады
Бе(8)ш-P,V
Би(10)т350м
Би(10)т-h=10+2t+5t2(тік төмен)
Би(10)т-һ=10+2t-5t2(тік жоғары)
Би(10)э-4Дж
Би(20)е-90 Н
Би(7)т-2,4кПа
Бі(1)ж-7,9 км\с
Бі(10)а-831Дж
Бі(10)ө-1246,5Дж
Бі(10)ө-азаяды
Бі(11) б‑жоғары
Бі(11)з-I=ε\R+nr
Бі(11)ш-температура
Бі(12)б-1ө.с.т.қ.б.б.,2ө.с.т.
Бі(12)қ-10-4
Бі(12)қ-Ек2\Ек1=2
Бі(12)м-5Н
Бі(12)о-су(ε=81)
Бі(12)ө-2 есе ұлғаяды
Бі(13)а-8,7м\с
Бі(13)к-12Н
Бі(13)қ-60мин
Бі(13)ө-3 есе кемиді
Бі(13)ө-3 есе ұлғаяды
Бі(14) т-kx2
Бі(14)и-1200Дж-ге
Бі(14)ө-өзгермейді
Бі(14)т-7м\с
Бі(14)у-5с
Бі(15)а- ±2•10-6Кл
Бі(15)ж-7,8км\с
Бі(15)қ-30м\с2
Бі(15)к-9кВт
Бі(15)т-0,01
Бі(16)б-4,5*102В\м
Бі(16)ж-100км\сағ
Бі(16)қ-Б.қ.ж.т.с.
Бі(16)к-жоғары
Бі(17)б-0,6Q
Бі(18)к-50кВ\м
Бі(18)к-50кВ\м
Бі(19)б-оттегі бар ыдыста
Бі(19)п-20мкм
Бі(20)а-10-2Тл
Бі(20)а-10-3Тл
Бі(20)қ-8
Бі(20)т-T=0,25c;ω=8π рад\с
Бі(21)е-қ.б.у.н.т.
Бі(21)е-Тек жоғары нүктеде
Бі(21)с-101
Бі(22)а-4 кг
Бі(22)а-5 есе артады
Бі(22)б-2
Бі(22)қ-1
Бі(22)т-2000В\м
Бі(23)а-3
Бі(25)ө-F2=4\15F1
Бі(28)к-3 есе кемиді
Бі(37)з-Н.Iiз.м.и.с.з.
Бі(4)к-a=0,V=const
Бі(4)к-а=0,υ=const
Бі(4)к-жылд.тұракты
Бі(4)р-механикалық әсер корсетеді
Бі(4)т-ж.ө.,ж.а.,ұ.а.
Бі(4)т-жол үшін
Бі(55)з-0және0
Бі(6)б-солға
Бі(6)ж-50π рад\с
Бі(6)п-Sх=υt+at²\2
Бі(6)т-Я.т.о.н.с.е.а.
Бі(7)а-50π
Бі(7)а-Wp=qEd
Бі(7)м-16м\с2
Бі(8)к-√3kT\m0
Бі(8)к-x=x0+υ0xt+axt2\2
Бі(8)ө-2π
Бі(8)ө-v=S\t
Бі(9)1,7Н-2500кг\м3
Бі(9)ж-5МГц
Бі(9)қ-κ\2
Бі(9)м-182Н\Кл
Бл(18)к-4м\с2
Бл(21)к-4м\с2
Бо(1)з-PV=const
Бо(10)к-21*1012Па
Бо(10)к-21·106Па
Бо(10)м-LI
Бө(11)к-0,692кг
Бө(16)а-5м
Бө(17)к-12,5м
Бө(7)б-электрон және позитрон
Бө(8)ж-2,6*108м\с
Бө(9)м-1368 Па
Бр(3)қ-е.ж.б.қ.
Бу(15)а-66%
Бу(17)м-62%
Бү(8)ж-тек1-ші жағд
Бү(8)т-Н*м2\кг2
Бу(9)с-1:5;1:200
Ва(14)с-фотоэффект
Ва(18)б-0,8В
Ва(18)б-0,8В
Ва(18)ө-өзгермейді
Ва(18)с-40есе азаяды
Ва(2)қ-с=3•108м/с
Ва(2)қ-сВе(14)ж-21м/с
Ва(20)ө-4 есе артады
Ва(26)с-3000
Ва(3)б- тек электрондар
Ва(3)к-Е=kq/r2
Ва(3)қ-термоэлектронды эмиссия
Ве(10)ж-16 м/с
Ве(14)ж-10 м/с
Ве(14)ж-21м/с
Ве(14)ж-70 км
Ве(15)а-314м,200м
Ве(15)м-2
Ве(20)ж-≈5,9м/с
Ве(21)к-3•105Н/Кл
Ве(8)м-50 м
Во(12)ұ-15 м
Во(14)-15 м, 5•10-8с
Во(23)к-2,5мА,2 кОм
Га(1)п- толық бір тербеліс уақыты
Га(12)к-3 есе кемиді
Га(12)т-100Дж
Га(12)т-5 есе артады
Га(12)ү-1,2м/с
Га(13)б-324К
Га(13)ө-А=p1(V2-V1)
Га(14)с-а.ж.ж.а,о.а.т.б.
Га(14)т-400Дж
Га(14)т-400Дж
Ға(15)с-56 Н
Га(16)е-8кН
Ға(16)к-20 кН
Га(16)ө-2•107Дж-ге азаяды
Га(17)ү-изобаралық
Га(19)к-4-суретте
Га(19)м-0,5•105Па
Га(4)а-Um=qm/LC
Га(5)а- Im=ω0qm
Га(5)қ-υ=-A•ω0•sin•(ω0t+φ)
Га(5)т-т.р.б.д,с.и-ақ.ж.б.
Га(6)т-60Дж
Ға(7)қ-4 есе арттыру
Га(8)а-9Дж
Ға(8)к-100 есе кеми
Га(8)п-адиабаталық
Ге(12)к-артады
Ге(4)қ-Газ
Ге(5)қ-г.а.й.
Ге(6)о-оң ионға айналады
Ги(12)а-5•10-4м2
Ги(20)к-100Н
Ги(23)қ-100Н
Го(7)б-б.ж.п.с.ү.к
Гр(14)п-изобаралық
Гр(15)і-изобаралық
Гр(15)к-8кН9
Гр(3)т-x=7.5 t
Гр(5)т-екінші тербеліс біріншісінен π/2
Гр(6)а-3м/с
Д.И.Ме(10)с-3•1023
Дв(11)м-8т
Де(1)а-б.о.м.с.о.қ.б.к.
Де(1)ө-к.и.т.
Де(10)б-мүмкін
Де(10)ж-к.к.м.и.б.м,б.м.т.у.қ.т.б.к.
Де(12)а-3м/с2
Де(12)в-4
Де(12)ж-5
Де(12)қ-h=V2∕2g=45м
Де(12)т-13
Де(13)а-5,0 м/с
Де(13)б-10м
Де(13)б-3
Де(13)м-15м/с
Де(13)ө-2есе артады
Де(14)ж-21м/с
Де(14)т-х=3+5t
Де(14)ү-3,14м/с²
Де(14)э-300Дж
Де(15)к-а=2F
Де(15)т-40м
Де(15)ү-4 есе артады
Де(16)е-10м/с
Де(17)ж- -20м,40м
Де(2)б-ж.в.б.
Де(2)б-жылд.вект.бағ.
Де(2)э-д.ш.н.т.к.ө.с.к.ж.т.
Де(22)м-5Н
Де(3)а-mV²∕2
Де(3)т-х=4+2t²
Де(5)к-P=mV
Де(5)с-д.ә.е.с.п.к.
Де(5)э- 4 есе кемиді
Де(6)ж- т.т.қ.
Де(6)ө-1,2және3
Де(6)т-т.ж.л.
Де(6)э-4 есе кемиді
Де(7)ж-120πм/с
Де(7)ж-20π м/с
Де(7)ж-Ж.ж.с.ш.б.қ.
Де(7)ж-с.б.ө.б.қ
Де(7)м-40кг
Де(7)т-х=0.04sinπt
Де(7)ш-дене импульсі
Де(8)б-45м
Де(8)ж-100м/с
Де(9)а-5м
Де(9)б-т.ж.б.
Де(9)ж-22,5м
Де(9)ж-υ=√gh
Де(9)ө-0,45Дж
Де(9)ү-4м/с²
Де(911)т-40м/с
Дж(2)ф-Q=I²•R•t
Ди(1)д-э.ө.м.д.б.б.о.
Ди(12)ү-3,65•10-4м/с²
Ди(13)м-9•1010Па
Ди(14)к-2,5Н
Ди(9)к- ≈17•10-9
Ди(9)к-≈17•10-9Ом
Ди(9)қ-40Н/м
До(10)а-2м
До(11)т-h=5t-5t²
До(7)т- -10м/с
Ды(3)а-тербеліс амп.
Ды(4)а-тербеліс жиілігімен
Ды(4)к-Ампер күші
Ды(6)д-амп.модуляция
Ды(7)т-өзгермейді
Е=6,6∙10-17Дж
Ег(10)ж-3 есе кемиді
Ег(10)к-9 сес азаяды
Ег(10)к-9есе азаяды
Ег(10)п-өзгермейді
Ег(10)у-0,5с
Ег(10)у-0,5с
Ег(10)э-2 есе артады
Ег(10)э-2 есе артады
Ег(11)а-0,6•106м/с
Ег(11)к-1,5 есе артады
Ег(11)к-9 есе азаяды
Ег(12)қ-9 есе артады
Ег(12)қ-А²g/v²
Ег(12)ө-2есе артады
Ег(12)ө-3есе артады
Ег(12)ө-өзгермейді
Ег(12)ө-шеңбер бойымен қозғалады
Ег(12)п-sx=-8;sy=6
Ег(12)э-4 есе артады
Ег(13)к-8 есе артады
Ег(13)к-кішірейтілген,төңкерілген,шын
Ег(13)П-0,67
Ег(14)қ-U1>U2>U3
Ег(14)қ-ЕА=4Ес
Ег(14)қ-шеңбер бойымен
Ег(14)м-1,5есе көбейеді
Ег(14)ө-1,5 есе көбейген
Ег(14)ө-1,5есе көбейген
Ег(14)ө-3есе артады
Ег(15)а-4есе азаяды
Ег(15)П-57%
Ег(15)у-5с
Ег(15)э-2,5кДж-ге артады
Ег(16)а-4есе кем
Ег(16)қ-0,5%
Ег(16)к-1,45•1026м-3
Ег(16)к-9А
Ег(16)ұ-2,5•10-7м
Ег(17)қ-≈8,9кВт
Ег(18)қ-1,67есе азаяды
Ег(18)с-100
Ег(18)э-3,3МэВ
Ег(19)а-73Li
Ег(20)қ-1/2
Ег(20)п-1Т
Ег(20)п-1Т
Ег(21)б-ι=ι0√1-υ²/c²
Ег(21)п-адиабаталық
Ег(21)э-4,9МэВ
Ег(22)ө-4есе артады
Ег(4)о-ж.и.қ.т.б.
Ег(7)ө-4есе артады
Ег(7)п-2есе артады
Ег(7)т-Е/h
Ег(8)қ-25есе кемиді
Ег(8)п-3 есе артады
Ег(8)т-1А
Ег(8)т-артады
Ег(9)қ- бірқалыпты үдемелі,а═1 м/с²
Ег(9)м-5кг
Ег(9)м-8кг
Ег(9)п-3 есе артады
Ег(9)п-азаяды,Т═2π√l/g+a
Ег(9)п-өзгермейді
Ег(9)э-2 есе кемиді
Ек(10)б-π∕2
Ек(10)е-тек 3
Ек(10)к-16есе көбейеді
Ек(10)о-10с;-5м
Ек(10)о-t=0.5c x=5м
Ек(11)қ-2,25
Ек(11)ш-20мкКл
Ек(12)е-т.к.а.к.к.п.
Ек(13)к-0,25Н
Ек(13)ө-16 есе азаяды
Ек(13)ө-16 есе азаяды
Ек(13)ө-16есе азаяды
Ек(13)ө-ε есе артады
Ек(14)к-16есе азаяды
Ек(14)к-81 есе азаяды
Ек(15)м-1/4
Ек(16)у-180м,14с
Ек(19)қ-екінші баланың қуаты үлкен
Ек(20)а-75км
Ек(21)б-1мкКл,1мкКл
Ек(21)б-А═0
Ек(21)қ-√m/n
Ек(22)ө-≈2,1 есе
Ек(23)а-5км/сағ
Ек(23)б-1,25м
Ек(24)б-(m/n)1/2
Ек(24)қ-n
Ек(25)қ-0,004Па
Ек(25)к-1,73
Ек(25)к-1,73
Ек(25)у-40с
Ек(25)у-40с
Ек(26)қ-6
Ек(32)у-40с
Ек(6)к-9 есе кемиді
Ек(7)ы-0,75
Ек(9)м-1және2
Ек(9)ш-1
Ер(14)ж-19,6м/с
Әр(26)к-509мкН
Әр(9)к-50 Ом
Жа(10)н-тордың периоды
Жа(10)ұ-2 есе азаяды
Жа(10)ф-
Жа(10)ы-5
Жа(11)и-h•ν∕c
Жа(11)қ-40˚
Жа(11)с-6 есе кемиді
Жа(11)ф-
Жа(11)ф-ℓ=ℓ0•√1-υ²∕c²
Жа(12)б70˚
Жа(12)ө-2 есе азаяды
Жа(12)ө-2есе азаяды
Жа(12)ө-2есе аэаяды
Жа(12)п-4 есе артты
Жа(12)э-≈221•10-6Дж
Жа(13)ө-12есе өседі
Жа(14)а-1,9м²
Жа(16)ө-λжәнеυ
Жа(17)а-2/3
Жа(18)к-√3
Жа(19)қ-√3
Жа(2)к-n=c/υ
Жа(2)к-n21=n2/n1
ЖА(2)н-ж.э.т.б.к.с.
Жа(20)б-протон
Жа(3)к-ауырлық күші
Жа(4)г-тек қана 2
Жа(4)т-С=εε0S∕d
Жа(5)п-изохоралық
Жа(6)а-Е=F/q
Жа(7)б-35˚
Жа(7)б-з.т.б.с.ө.
Жа(7)қ-жиілігі
Жа(8)а-Ақ түсті бетке
Жа(8)т-қызыл
Же(10)ү-төмен бағытталған
Же(11)а-60Дж
Же(14)м≈2•1030
Же(16)ж- ≈17м/с
Же(16)п-2√2есе артық
Же(17)ж-150м
Же(17)т-υ═5+10t
Же(17)э-75 Дж
Же(18)ж-≈2,6•10-5Дж
Же(18)қ-4/3F Же(20)т-0,4с
Же(20)э-2mυ²
Же(22)с-Е1═8Е2
Же(25)у-5с
Же(6)т-тербеліс амплитудасы
Же(7)з-6•105Кл
Же(8)э-3 есе кемиді
Жи(13)ж-к,с.ж.а.ж.т.ж.с.т.
Жи(14)ұ-0,05м
Жи(16)с-≈1,6мкФ
Жи(17)н-к,с.ж.а.ж.т.ж.с.т.
Жи(2)с-радиотолқындар
Жи(3)п-0,25с
Жи(5)т-hν
Жи(6)д-(7,5÷4)•10-7м
Жи(6)с-120
Жи(7)с-шын,н.м.к.ө.б
Жі(17)б-0,8с
Жі(17)П-98%
Жі(19)ж-4м/с
Жі(30)а-7,3•10-8Кл
Жо(11)ж-д.б.ж.g.ү.қ.б.
Жо(15)0,5-22,5м
Жо(16)к-20Н
Жо(17)ж-64км/сағ
Жо(18)ж-62,5
Жо(24)ж-болады,егер α═90˚ болса
Жү(1)т-Рх═0
Жү(14)қ-1/2
Жү(15)а- ұтыс та, ұтылыс та бермейді
Жү(15)к-СО
Жү(19)м-57,6Н
Жү(19)м-57,6Н
Жү(20)а-5√3кДж
Жү(22)ж-≈1,66м/с
Жү(23)а-5√3кДж
Жү(25)қ-t≈86с
Жү(32)т-S1═S2
Жү(6)ж-12м/с
Жү(6)ж-12м/с
Жұ(1)ж-кірпіш жерде жатыр
Жұ(1)ф-1/F=1/f+1/d
Жұ(19)к-600Н
Жұ(9)ж-1800Дж
Жы(11)т-неғұрлым Т1жоғары,ал Т2 төмен болады
Жы(12 )П-артады
Жы(12)к-3
Жы(12)П-60%
Жы(12)П-60%
Жы(12)П-кеміді
Жы(13)к-3м/с²
Жы(13)ш-600Дж
Жы(14)м-25м
Жы(14)п-≈94%
Жы(15)м-20кг
Жы(16)к-3,84кН
Жы(23)м-5 кш
Жы(27)қ-13,4км
Жы(5)э-9Дж
Жы(7)ж-150 м
Жы(7)ж-150м
Жы(7)ө-Q1=ηQ1+Q2
Жы(8)ү-5м/с²
Жы(8)э-υ1<υ2
Жы(9)и-0с-2с
За(10)ө-4есе кемиді
За(11)з- -2 нКл
За(11)ө-2 есе азаяды
За(11)с-Еп1 >Еп2
За(13)б-оң
За(13)ө-4есе артады
За(13)э-2 есе артады
За(14)д-0,24м
За(15)ө-2 есе кемиді
За(15)ө-4кемиді
За(17)к-37,5В/м
За(17)ө-2есе азаяды
За(18)қ-Фотолюминесценц
За(18)ө-өзгермейді
За(2)к-бос кеңістік
За(3)м-Иә,m=m0/1-V2/c2
За(4)б-тұрақты шама
За(4)қ-т.ц.т.ү.
За(4)т-1 және 3
За(4)ш-а.а.к.
За(5)к-CU2/2
За(6)б-|κ|=кг/Кл
За(7)с-1 мкФ
За(7)с-2∙10-6 Ф
За(8)м-9 есе кемиді
За(9)қ-һ/λ
Зе(15)б-1960 м
Зы(11)ө-12,5жыл
Зы(3)з-и.с.з.
Ид(10)п-изопроцестер
Ид(10)т-16 есе артады
Ид(11)а-67%
Ид(12)а-≈30%
Ид(13)ө-3 есе артады
Ид(14)б-Q=-A
Ид(15)к-өзгермейді
Ид(16)ж-31 МДж
Ид(17)а-≈27 кДж
Ид(20)т-30%,400 К
Ид(25)м-23%,460Дж
Ид(3)к-pV=mRT\M
Ид(32)б-L0 және C0
Ид(4)-изахоралық
Ид(5)ө-p=ρRT
Ид(5)т-температураға
Ид(6)н-М.б.а.т.о.к.
Ид(7)б-а.б.м.ә.
Ид(9)п-изохоралық ұлғаюда
Из (11)т-3∙1010Дж
Из(10)ж-2,3 кДж
Из(10)ж-ΔU=4∙1010,A=0
Из(11)қ-≈154 кПа
Из(11)к-7,5 л
Из(13)м-7 атм
Из(13)м-70 Дж
Из(2)к-V/T=const
Из(2)-п.с.т,н.с.ө.
Из(4)ф-ΔU=A
Из(5)а-Q=A
Из(5)э-өзгермейді
Из(9)ж-2∙108Дж
Иі(17)о-18 Н күштен 10 см
Иі(18)к-2 Н
Иі(20)ұ-1,8 м
Им(4)о-тұйықталған жүйеде
Им(6)м-10 кг
Ин(1)к-К.е.т.б-б.қ.к.н.т.к.н.ж.
Ин(10)ж-1/12 Гц
Ин(10)к-2 А
Ин(10)ө-0,1 мВб
Ин(11)Э-200 В
Ин(11)Э-40 В
Ин(12)т-2 А
Ин(12)т-λ\4
Ин(12)э-W=LI2/2
Ин(13)а-0,06π с
Ин(13)э-24Дж
Ин(14)Э- ε=B∙S∙ω∙sinω∙t
Ин(19)к-0,6 мН
Ин(2)ғ-Г.Галилей.
Ин(2)г-кері байланыс жасайды
Ин(20)м-500 В
Ин(25)р-R
Ин(28)ө-τ=τ0\√1-υ2/c2
Ин(29)к-8∙10-10Н
Ин(3)б-Н/А2
Ин(5)т-W=Li2/2
Ин(6)а-Im=Um\ωL
Ин(6)б-т.ж.ү.
Ин(7)п-1,79∙10-8 с
Ин(7)п-8,9 нс
Ин(9)б-8 Вб
Ин(9)м-1 Вебер
Ин(9)о-2000
к.п.б.ж.д.к.д.б.о.а.б.қ.б.к.
Қа(0)ж-Р═105Па,Т═273К
Қа(1)б-1Па
Қа(10)б-к.т.ж.р.я.
Қа(10)б-о.я.т.ж.
Қа(10)к-2•106Дж
Қа(10)к-4800Н
Ка(10)қ-элек.инд.
Қа(10)т-катодолюминесценция
Ка(12)а-элек.инд.
Ка(12)б-Т1═ηТ1+Т2
Ка(12)ж-2сес кемиді
Қа(12)қ-2575кПа
Қа(12)қ-с.т.2е.ү.
Қа(12)с-9см
Қа(12)э-80Дж
Қа(12)э-80Дж
Ка(13)а-элек.инд.
Қа(13)в-600К
Ка(13)ж-√2 кемиді
Ка(13)и-20Гн
Ка(13)и-5Гн
Қа(13)к-0,28А
Ка(13)ш-2 есе артады
Ка(14)ж-√2 кемиді
Қа(14)ж-120Дж
Қа(14)ж-3А
Қа(14)ж-3А
Қа(14)ж-3м/с
Ка(14)ө-2 есе артады
Ка(14)ө-2 есе артады
Қа(14)т-Wp=FІ/2k=80Дж
Қа(15)к-Е=k•6q/aІ
Ка(15)ө-2есе артады
Қа(15)с-суда
Ка(15)э-1,35•10-19Дж
Қа(16)б-3к
Ка(16)э-1,35•10-19Дж
Қа(17)б-20м
Қа(17)ж-0,2Дж
Қа(17)қ-mg/3k
Қа(17)ө-8
Қа(17т-1,5есе кемиді
Қа(18)қ-φ═0
Қа(18)ф-1/2π√2WC
Ка(20)у-9,6сағ
Қа(20)у-n+1/n-1 есе артық
Қа(20)ф-2πс√2LW/UІ
Қа(21)а-≈53
Қа(22)с-3mg/2k
Қа(22)т-В•аІ
Қа(23)а-10есе
Қа(3)а-с.о.ж.а.
Ка(3)н-б.ц.і.ж.қ.а.ж.м.қ.
Ка(3)н-б.ц.і.ж.қ.а.ж.м.қ.
Қа(3)ө-температура
Қа(5 Н•с)ө-күш импульсі
Ка(5)а-электрондардың
Қа(5)ж-0,5Дж
Ка(5)к-5есе артады
Ка(5)қ-элек.ағыны
Қа(5)ө-импульс
Қа(5)т-изохоралық
Қа(5)э-0,5м
Қа(5жолақтық)ш-з.б-б.н.б.н.б.м.
Қа(5үздіксіз)ш-қ.ж.с.з.м.ө.с.г.
Қа(6)ж-м.м.м.ө.а.
Қа(6)к-қызыл
Қа(6)н-вак.фот.
Қа(7)а-α-сәулесі
Қа(7)қ-к/4
Қа(7)ө-өзгермейді
Қа(7)т-М═29•10-3кг/моль
Қа(8)ж- -58,8Дж
Қа(8)э-5,65•10-21Дж
Қа(8)э-8Дж
Қа(9)а-5,65•10-21Дж
Қа(9)м-8кг
Ка(9)т-η═(Т1-Т2)/Т1
Кв(6)ұ-5,2•10-7м
Кв(9)ұ-2,4•10-12м
Ке(10)б-50000Дж
Ке(10)к-6,31Ом
Ке(10)к-6Ом
Ке(10)э-5есе артады
Ке(11)а-6есе
Ке(11)к-0,2А
Ке(11)к-2есе артады
Ке(11)м-1728Дж
Ке(11)т-10А
Ке(12)а-60мкДж
Ке(12)к-0,2А
Ке(12)к-0,48Ом
Ке(12)қ-0,4м
Ке(12)к-10-3В
Ке(12)к-2,5В
Ке(12)к-Rж═2,1Ом
Ке(12)ө-5 есе азаяды
Ке(12)ө-9есе артады
Ке(13)ж- -0,5мкДж
Ке(13)к-0,33Ом
Ке(14)I1/I2-2
Ке(14)ө-2есе азаяды
Ке(15)қ-ш.б.б.қ.ү.қ.
Ке(15)т-120 Ом,паралель
Ке(16)а-≈108Вт
Ке(16)а-≈108Вт
Ке(16)ж-d>2F
Ке(16)м-1,6•106Дж
Ке(17)ж-30мДж
Ке(17)ж-660Дж
Ке(17)с-А2═2А1
Ке(18)т- U=0.4В
Ке(19)у-0,5с
Ке(19)э-10,3•10-19Дж
Ке(19)ЭҚК-і-ε═4,3В
Ке(19)ЭҚК-і-ε═4,3Вт
Ке(2)с-3
Ке(20)б-120Дж
Ке(20)б-ε═4,3В
Ке(20)ж-3•10-5Дж
Ке(23)ПӘК-і-60%
Ке(3)ө-R=ρl/S
Ке(3)ү-1,76•1015м/с²
Ке(4)к-э.т.а.б.э.д.е.э.д.к.ш.н.ж.
Ке(5)к-16В
Ке(5)қ-рентген сәул.
Ке(6)а-120˚
Ке(6)к-0,4А
Ке(6)к-330
Ке(7)қ-484Вт
Ке(7)қ-484Вт
Ке(8)қ-4есе артады
Ке(8)қ-55В
Ке(8)ПӘК-і-η═R/R+r
Ке(9)б-с.б.ө.б.қ.
Ке(9)ж-d Ке(9)к-2,4Ом
Ке(9)к-200В
Ке(9)ПӘК-≈94%
Ке(9)э-2есе азаяды
Ки(3)ж-жұмыс
Ки(3)ө-А═Ек2-Ек1
Ки(5)м-2кг
Ки(6)м-8кг
Ки(8)т-5кг
Кі(18)ж-45см
Кі(18)ж-90 см
Кі(8)ж-1-ші шам
Ко(10(с-0,5мФ
Ко(10)а-0,8Дж
Ко(10)е-Хс═109Ом
Қо(10)м-75,6т
Ко(11)ө-√2 есе артады
Ко(11)ө-√2есе азаяды
Қо(11)т-υ═4+6t Қо(11)ж-4м
Қо(12)ү-s(t)=5t+2tІ;υ0=5м/с;а=4м/сІ
Ко(12)э-≈0,1мкДж
Ко(13)ЭҚК-і-4В
Қо(14)қ-120см
Қо(14)қ-60см
Ко(15)м-2В
Қо(15)ПӘК-і-0,63
Қо(16)қ-80см
Ко(16)с-10-2Ф
Ко(16)э-80Дж
Ко(16)э-80Дж
Ко(17)с-10-3Ф
Қо(17)т-50Вт
Қо(17)т-50Вт
Ко(18)с-10-3Ф
Ко(18)э-5Дж
Ко(18)э-5Дж
Қо(2)ЭҚК-і-εi═Вlυsinα
Ко(20)а-160см²
Ко(22)ы- -0,05м
Ко(3)р-ультрақысқа толқын
Ко(4)а-к.ө.м.а.ө.ж.
Ко(4)к-кемиді
Ко(5)а- ω0═1/√LC
Қо(5)к-м.т.к.
Ко(5)к-энергиясы=0
Ко(5)т-q+1q/LC=0
Қо(5)ү-8м/сІ
Ко(6)а-Ф=LI
Қо(6)о-қ.к.қ.
Ко(7)а-2Дж
Қо(7)ж-25м
Ко(7)к-2есе азайған
Ко(7)э-0,8Дж
Ко(7)э-0-ге тең
Ко(8)а-индукцияның ЭҚК-і
Қо(8)ж-8м
Ко(8)қ-2МВт
Ко(8)ө-16есе артады
Ко(9)п-√2есе артады
Ко(9)т-2Гн
Кө(1)б-кг•м•с-2
Кө(10)м-67,2Дж
Кө(10)м-m1 Кө(11)к-2000Н
Кө(11)т-400Дж
Кө(12)б-6•1024
Кө(12)б-ν═nV/NA
Кө(12)қ-37,5Вт
Кө(12)т-I=2A
Кө(15)б-5,4•10-4м3
Кө(15)д-4моль
Кө(15)ж-ұ.т,ұ.т.б.
Кө(15)ө-4•106Дж
Кө(15)с-5•109
Кө(16)к-≈613л
Кө(16)с-114Н
Кө(18)т-1200Дж
Кө(19)а-6•1025
Кө(20)-4км,2√2км
Кө(20)т –3,6•10-3Кл-1
Кө(25)б-Т1=2Т2
Кө(26)ш-
Кө(4)т-т.қ.т.т.б.п.
Кө(5(т-1,6кг/м3
Кө(5)б-1 контур
Кө(5)п-изохоралық
Кө(6)б-ж.т.с.т.з.
Кө(6)қ≈16,5кН
Кө(6)қ-т.т.б.п.б.
Кө(6)п-изохоралық
Кө(7)а-16,5кН
Кө(7)б-нақты,кішірейген
Кө(7)т-0˚С
Кө(8)қ-
Кө(8)с-√3•5/2м/с²
Кө(8)ү-2м/с²
Кө(9)к-400Па
Кө(9)м-4 моль
Кө(9)с-6•1024
Кө(9)с-Z=6.N=8
Кө(9)т-6•1012м-3
Кр(12)қ- бірқ.төмен
Кр(2)ж-шыны
Кр(2)қ-б.т.т.т.
Кр(2)н-қ.қ.ж.к.т.г.с.а.т.
Кү(0)м-М=Fl
Кү(10)ж-0,44•1010кг
Қу(10)ж-36км/сағ
Қу(12)ө-≈1˚С
Кү(13)к-6,25•1028м-3
Қу(14)к-10кН
Қу(14)ПӘК-і-40%
Ку(17)а-3Р
Кү(17)а-A=FScosα
Кү(2)б-к.в.б.
Қу(2)н-б.т.т.б.с.к.т.
Қу(2)н-с.д.т-т.т.б.
Кү(3)б-с.ш.а.
Қу(3)ө-Вт
Қу(3)ф-N=A/t
Қу(4)а-күш кемиді
Қу(4)ж-т.қ.т.т.б.б
Қу(4)о-қ.д.,с.ж.г.
Қу(4)т-N=F•S•cosα
Кү(4)ұ-К-у.б.а.ж.к.ф.ш.
Қу(5)б-N=F•υ
Кү(5)б-о.ө.п.
Қу(5)к-6А
Кү(5)т-к.п.и.к.
Кү(5)т-к.п.и.к.
Қу(8)к-2,4кН
Қу(8)у-4с
Кү(9)б-
Қы(10)к-0,27А
Қы(10)к-0,27А
Қы(11)ө-е.ж.д.а.,б.с.т.т.,к.а.
Қы(13)т-аққа
Қы(15)м-5RT1
Қы(16)а-325К
Қы(16)а-325К
Қы(19)қ-0,23;≈14кВт
Қы(19)т-45%,167˚С
Қы(28)б-4-5
Қы(3)қ- 1Нкүштің 1мІ ауданға қысымы
Қы(6)т-ж.с.ш.
Қы(7)м-≈3,16•10-36кг
Қы(7)ө-Н/мІ
Қы(7)ө-Н/мІ
Қы(8)ПӘК-і-0,44
Қы(8)т-280К
Қы(8)ұ-600нм
Қы(9)к-484Ом
Ла(3)қ-1,2,3және4
Ле(1)б-и.т.ө.ө.т.с.қ.б.
Ле(10)к-8,8•10-10Н
Ли(11)б-11Н
Ли(12)к-1590Н
Ли(12жоғары)с-1200Н
Ли(12төмен)с-0
Ли(13)ө-к.о.қ.,б.ж.а
Ли(15)т-0
Ли(4)с-с.к.б.о.о.п.к.
Ли(5 нәрсе)ф-d=fF/f-F
Ли(5)а-л.ф.а.
Ли(5)с-с.к.б.ф.а.ө.
Ли(5кескін)ф-f=d•F/d-F
Ло(2)к-Fл=│q│•V•В•sinα
Ма((12)ш-8,16 МДж
Ма(1)д-я.н.с.
Ма(1)э-W=LIІ/2
Ма(10)Q-≈5,8кДж
Ма(10)ж-26Дж
Ма(10)ж-4,5Дж
Ма(10)ж-4,5Дж
Ма(10)к-13Н
Ма(10)-Лоренц күші
Ма(10)о-υ═-12м/с;s=-12м/с
Ма(10)ө-0,014К
Ма(10)ө-0,014К
Ма(10)п-0,5кг•м/с
Ма(10)э-18Дж
Ма(11)ж-√GM/R
Ма(11)ж-22м/с
Ма(11)ж-3250Дж
Ма(11)ж-36кДж
Ма(11)ж-36кДж
Ма(11)ж-m(а+g)h
Ма(11)к-8Н
Ма(11)м-≈1,7м/с
Ма(11)т-g=4πІl/ТІ
Ма(11)э-20Дж
Ма(11)э-60Дж
Ма(12)а-10кг•м/с
Ма(12)б-тік жоғары
Ма(12)ж-1,2м/с
Ма(12)ж-8,16Дж
Ма(12)к-0,3
Ма(12)т-22
Ма(12)э-5Дж
Ма(12)э-5Дж
Ма(13)а-10м/с
Ма(13)а-10м/с
Ма(13)а-2mV•cosα
Ма(13)а-тік жоғары
Ма(13)а-тік төмен
Ма(13)ж-≈1,6кДж
Ма(13)ж-10м/с
Ма(13)ж-150Дж
Ма(13)ж-А=m(a+g)h
Ма(13)к-7000Дж
Ма(13)ө-mAІωІ• cosІ(ωt+φ0)/2
Ма(13)с-450Н
Ма(13)т-500Н
Ма(13)ш-(ωt+φ0)
Ма(13)ш-7,5м/сІ
Ма(13)э-≈695кДж
Ма(13)э-5Дж
Ма(14)а-5Дж
Ма(14)а-π,2√2
Ма(14)ж- -2кДж
Ма(14)қ-150Дж
Ма(14)к-50Н
Ма(14)м-20Дж;2,5Дж
Ма(14)м-39,6кг
Ма(14)м-827кДж
Ма(14)с-АNe=2AAr
Ма(14)ш-х
Ма(14)э-mgΔh-қа артты
Ма(15)а-φ0
Ма(15)а-х
Ма(15)е-4Н
Ма(15)ж-1,1 есе кемиді
Ма(15)ж-70Дж
Ма(15)к-1мкН
Ма(15)ө-12м/с
Ма(15)ө-12м/с
Ма(15)у-0,5с
Ма(15)ү-2м/сІ
Ма(15)э-500Дж
Ма(15)э-mgΔh-қа кеміді
Ма(16)а- -4кг•м/с
Ма(16)ж- -0,75м/с
Ма(16)ж- -0,75м/с
Ма(16)ж-≈1,5•105Дж
Ма(16)ж-А≈9,8Дж
Ма(16)и-F•t
Ма(16)к-1,25есе артады
Ма(16)к-F=mgsinα
Ма(16)м-0,08Тл
Ма(16)т-20Н
Ма(16)у-40с
Ма(16)э-8Дж
Ма(17)а-30м/с
Ма(17)ж1/3υ
Ма(17)ж-1/3υ
Ма(17)к-1250Н
Ма(17)қ-1м/сІ,F1 бағытымен
Ма(17)қ-1м/сІ,F1бағытымен
Ма(17)қ-20кВт
Ма(17)м-6300Дж/кг•˚С
Ма(17)м-6кг
Ма(17)ө-4есе ұлғаяды
Ма(17)э-2Дж
Ма(18)-2Дж
Ма(18)б-0,5м
Ма(18)и-35кг•м/с
Ма(18)қ-(1/3)V
Ма(18)к-0,1мН
Ма(18)м-6300Дж/кг•˚С
Ма(18)м-F=m(υ22-υ12)/2S
Ма(18)ө-артады
Ма(18)р-20м
Ма(18)р-20м
Ма(18)р-40м
Ма(18)с-І с.қ.т.ж., ІІс.м.ж.с.ж.
Ма(18)т- -60Дж
Ма(19)б-0,5Тл
Ма(19)г-оттек(М═0,032кг/моль)
Ма(19)ж-4м/с
Ма(19)м-≈880Дж/кг•˚С
Ма(19)п-1Т
Ма(19)п-Т/4
Ма(2)б-с.п.о.қ.
Ма(2)б-Тесла
Ма(2)с-тұйықталған
Ма(2)ш-м.и.в.
Ма(2)ш-м.и.в.
Ма(20)и-104кг•м/с
Ма(20)к-0,52
Ма(20)т-2mV
Ма(21)ж-1,5м/с
Ма(21)ж-mυ/m+M.
Ма(21)қ-3,5кВт
Ма(22)д-2есе артады
Ма(22)д-2есе көбейеді
Ма(22)и-104кг•м/с
Ма(22)п-Т1═Т0/√n
Ма(23)а-3Дж
Ма(23)ж-2м/с
Ма(23)к-4есе артады
Ма(23)қ-тік жоғары
Ма(24)б-Т0/√n
Ма(25)е-2есе көбейеді
Ма(25)ж-2,6м/с
Ма(27)ж-3√2υ
Ма(27)и-4•104кг•м/с;6•10кг•м/с
Ма(27)т-5
Ма(28)ж-3√2υ
Ма(28)ж-600Дж
Ма(28)ж-mVІ
Ма(28)ө-0
Ма(28)ө-0
Ма(29)е- -FScosα
Ма(29)ж-600Дж
Ма(29)т-6F
Ма(3)ө-В=Fmax/IΔl
Ма(3)ө-Ф=Вscosα
Ма(3)э-9•1016Дж
Ма(4)а-17,8моль
Ма(4)а-200моль
Ма(4)г-1
Ма(4)ж-
Ма(4)ө-│Ф│═Гн•А
Ма(4)ө-1Тл═1Н/А•м
Ма(4)ф-2π√l/g
Ма(40)т-0Дж
Ма(44)а-1
Ма(44)а-1
Ма(5)д-к.с.т.ө.
Ма(5)к-Ә.н.ж.б.с.н.и.в.б.б.с.
Ма(5)п-артады
Ма(5)п-артады
Ма(5)с-3•1024
Ма(5)с-3•1024
Ма(5)ұ-l=2.45м
Ма(6)а-1,4•106Кл
Ма(6)а-2см
Ма(6)ж-Vx=0.8t
Ма(6)к-4Н
Ма(6)т-х+к/м•х═0
Ма(6)ү-0,08м/с
Ма(6)ұ-2есе артады
Ма(6)э-4000Дж
Ма(7)а-2с
Ма(7)ж-30м/с
Ма(7)ж-4πс-1
Ма(7)к-Лоренц күші
Ма(7)п-0,4с
Ма(7)т-2кг/м3
Ма(7)т-Т═1с
Ма(7)ү-0,25м/сІ
Ма(7)ү-5м/сІ
Ма(7)ұ-40м
Ма(7)ф-π/2
Ма(7)э-30Дж
Ма(7)ЭҚК-і-2В
Ма(8)ж-1,5•106Дж
Ма(8)ж-2,5•105Дж
Ма(8)ж-ω=3.3рад/с
Ма(8)к-0,8Н
Ма(8)м-≈1,25•106Дж
Ма(8)м-6,28•10-2м/с
Ма(8)м-ω═3,3кг•м/с
Ма(8)ө-2•105Дж
Ма(8)ө-2•105Дж
Ма(8)ү-2м/сІ
Ма(8)э-2•1014Дж
Ма(8)э-2•1014Дж
Ма(8)э-2•1014Джнь)
Ма(8жылд.)а-6,28см/сІ
Ма(8үдеу)а-19,7см/сІ
Ма(9)а-0,8Н
Ма(9)а-2•1014Дж
Ма(9)б-0ң нормалы бағыты
Ма(9)ж-10000Дж
Ма(9)ж-135•106Дж
Ма(9)ж-2600Дж
Ма(9)ж-6Дж
Ма(9)к-√2 есе кемиді
Ма(9)к-1,2Н
Ма(9)қ-10Н/м
Ма(9)ө-азаяды,Т=2π√l/g+a
Ма(9)ө-артады
Ма(9)э-120Дж
Ма(9)э-600Дж
Ма(9)э-8Дж
Ме(1)с-к-к.у.к.д.к.м.ж.е.
Ме(16)ұ-60км
Ме(16)ұ-60км
Ме(17)а-hc(λ0-λ)/λλ0
Ме(17)с-6
Ме(19)б-6
Ме(19)б-6
Ме(23)у-40с
Ме(3)н-1кг з.қ.т.б.а.ү.ж.ж.м.
Ме(3)н-1кг.з.қ.т.б.а.ү.ж.ж.м.
Ме(3)н-к-к.у.к.д.к.м.ж.е
Ме(4)о-қ.д.ж.с.б.
Ме(4)ө-ы.ш.э.с.а.
Ме(5)д-ж.и.қ.т.б.
Ме(6)а-Wk+Wn=const
Ме(7)м-энергия жұтылады
Ме(9)ө-е.о.с.ж.
Ме(9)ө-е.о.с.ж.
МКТ-ң(1)т-р=1/3m0nυІ
Мо(11)а-2 МПа
Мо(12)м-≈3кг
Мо(5)м-5,3•10-26кг
Мо(7)к-изотермиялық
Мо(7)м-5,3•10-26кг
Мө(11)а-с.т.ж.а.
мс2λ/hν(19)ж-м
Мұ(12)к-96Н
Мұ(7)м-жұтылады
һ би(14)б-2һ
Нә(12)қ-d=15.6см; f=78см
Нә(8)қ-12,5см
Нү(11)к-√3 есе арттыру
Нү(12)қ-3м
Нү(15)м-1Н/Кл
Нү(2)ж-10м
Нү(3)а-6м
Нү(3)а-8м
Ну(3)ж-протон және нейтрон
Нү(5)п-0,04с
Нү(6)ү-4м/сІ
Нү(7)қ-4м/сІ
Нь(3)ө-F=ma.
Оқ(17)т-h2=4h1
Ом•м
Оп(16)ө-1мм
Ор(10)ЭҚК-і-100В
Ор(11)е-0,84Дж
Ор(2)д-n=c/υ
Ор(5)т-205К
От(9)с-8
От(9)с-Z=8, N=9
ОУ(8)т-х═А•cosω(t-y/V)
Өз(10)и-16Тл
Өз(10)и-8000есе артады
Өз(12)ө-9есе артады
Өз(17)к-3,9•10-3Н
Өз(4)з-εi=-LΔi/Δt
Өз(4)т-ө.т.м.а.ө.қ.ә.е.
Өл(12)с-υ1›υ2
Өл(5)ү-м.т.қ.к.
Өл(6)қ-50Па
Өр(23)т-106м/с
Өт(10)н-А
Өт(11)к-3А
Өт(11)к-А
Өт(14)к-5Ом
Өт(18)а-В•S•сosα
Өт(5)т-U1/U2═R1/R2
Өт(6)а-с.т.2есе.ү.
Өт(7)к-2А
Өт(9)ө-екі б.д.б.
Па(12)ж-144кДж
Па(19)к-2есе артады
Па(2)қ-с.н.г.т.қ.о.ә.н.ө.б.
Па(9)ә-Тартады
Па(9)ә-тартылады
Пе(13)қ-1435м/с
Пе(15)ұ-5•10-7м
Пе(17)а-5•10-7м
Пе(9)қ-V=340м/с
Пл(1)д-с.к.ә.т.ж.д.
Пл(18)к-100Н
Пл(2)б-[h]=Дж•с
Пл(3)т-ħ═1,05•10-34Дж•с
Пл(7)ұ-2,34•10-7м
По(1)д-с.к.ұ.к.т.қ.д.
По(10)м-1,25кг
По(12)ж-45км/сағ
По(13)ж-460м
По(13)ж-810м
По(14)ш-0,25Кл
По(21)ж-≈1250кН/м
По(3)к-1В═1Дж/1Кл
По(4)б-д.с.д.э.
По(4)м-10кг
По(5)қ-≈1250кН/м
По(5)м-10кг
По(7)б-0,5м
По(7)б-100м
По(7)ж-≈8•106м/с
По(7)ж-≈8•106м/с
По(8)ж-≈6•105м/с
По(8)ж-≈6•105м/с
Пр(11)м-2mpcІ
Пр(2)з-ш.ж.т.,т.қ.-қ.
Пр(3)ә-о.а.т.к.а.
Р(17)к-5
Р=105Па(14)а-2∙105Дж
Р=5∙103Н(16)б-2,5м/с2
р0(16)қ-р=10/9p0
Ра(12)к-81Н/Кл
Ра(13)к- -900Н/Кл
Ра(17)ж-5 рад/с
Ра(3)ж-б.а.с.н.а.
Ра(6)ж-30рад/с
Ра(9)ұ-75,4м
Ре(10)б-F=ΔP/Δt
Ре(11)қ-≈173кПа
Ре(12)к-5А
Ре(13)қ-Z-1
Ре(13)н-Z-2
Ре(19)ү-10м/сІ
Ре(22)а-V=600м/с
Ре(4)қ-λ═10-15м
Ре(9)ж-1,5•108м/с
Ре(9)ұ-0,025нм
РТ(17)к-VA>VВ
Ры(17)ұ-75см
Ры(27)ПӘК-і-80%
Ры(7)қ-ι2/ι1═1/2
Са(10)қ-900Вт
Са(10)с-
Са(12)а-4см
Са(12)а-4см
Са(12)к-1,135
Са(15)ж-38,4м,27,4м/с
Са(18)б-2есе артады
Са(19)ж-10км/сағ
Са(2)ө-φ═р/рқ•100%
Са(4)қ-интерференция
Са(6)л-ж.қ.б.қ.
Са(6)ы-1,02•10-2кг/м3
Са(9)б-Е=mcІ
Се(1)д- д.д.
Се(10)ж-8Дж
Се(10)п-√nТ0
Се(10)п-2есе артады
Се(10)с-4
Се(11)к-4
Се(11)м-0,2кг
Се(11)э-4 есе кемиді
Сә(12)к-25є
Сә(12)т-VA•sinα0
Се(14)м-0,5кг
Се(14)п-0,628с
Се(15)д-А=k(x22-x12)/2
Се(15)с-2см
Се(15)с-2см
Се(16)Т2-Т2═2Т1
Се(17)п-Т/2
Се(17)э-62,5•10-4Дж
Се(2)ж-ω0═√k/m
Сә(2)қ-α-сәуле
Се(2)н-д.д.к.п.б.ж.д.к.д.б.о.а.б.қ.б.к.
Се(3)о-с.с.п.э.е.қ.
Сә(5)и-≈1,325•10-27кг•м/с
Се(6)ө-Е═Ғ•ℓ0/S│Δℓ│
Се(7)ж-3есе кемиді
Се(7)қ-360Н/м
Се(8)а-1,5м/с
Се(8)ж-125Гц
Се(8)ж-1Гц
Се(8)ж-өзгермейді
Се(8)м-16 есе кемиді
Се(8)э-4 есе артады
Се(9)ө-4 есе азаяды
Се(9)ө-4 есе азаяды
Се(9)ө-4есе кемиді
СИ(3)б-м/с
Сл(11)с-≈4•10-10Ф
Сл(20)қ-≈5•10-3м
Сн(7)м-қ.м.с.ә.п.б.қ.ж.м.ү.а.
Со(21)қ-8•10-4м
Со(8)у-4с
Сп(11)м-жұтылады
Ст(10)ж-50м
Ст(6)с-Nсу Ст(8)а-1,000
Ст(8)қ-0,8кПа
Ст(9)ж-50м
Ст(9)т-0,8кПа
Су(1)м-18•10-3кг/моль
Су(1)п-изобаралық
Су(10)ж-9•109Дж
Су(10)и-I=ε/R+r
Сү(10)к-ж.қ.т.к.м.с.к.и.А.к.
Су(10)ү-1м/сІ
Су(10)э-3
Су(11)б- тік жоғары
Су(11)б-тік төмен
Су(11)қ-φВ═1/2φА
Су(11)т-11м/с
Су(11)т-R
Су(12)ә- ө.и.ЭҚК-І
Су(12)қ-100Н/м
Су(12)қ-50/√2В
Су(12)ұ-486нм
Су(13)а-206кПа
Су(14)а-1м
Су(14)ж-υорт≈3,3м/с
Су(14)к-20Н
Су(14)т-0,5м/с
Су(14)ү-│q1│<│q2│
Су(15)б-0,16Н;бізден ары қарай
Су(15)б-1
Су(15)д-3
Су(15)к-1
Су(16)а-2-4
Су(16)б-16•10-16Н тік төмен
Су(16)б-3
Су(16)б-3
Су(16)г-2
Су(16)к-1,7К
Су(16)т-2
Су(16)т-FA=0
Су(17)ө-9м/с
Су(17)т-ОК
Су(18)ж-υ1≈3,3м/с;υ≈20м/с
Су(18)о-2
Су(18)ұ-60см
Су(19)б- б.н.б.
Су(2)а-1-изот.2-изоб,3-изох
Су(2)к-6 Ом
Су(2)т-1
Су(2)т-1
Су(21)б-Алмаста
Су(21)ж-А═120Дж
Су(23)ж-5
Су(23)з-суда
Су(24)а-2-бағытта
Су(24)б-5
Су(25)к-1
Су(25)к-1
Су(26)б-3
Су(27)қ-3,7кПа
Су(29)к-2
Су(2изохора)т-4
Су(3)р-1-изот2-изох,3-изоб.
Су(4)б-с.т.б.қ.-қ.
Су(4)к-изох.,изот.,изоб..
Су(4)т-υх═1,25t
Су(4)ш-1
Су(5)к-m1>m2
Су(6)т-2
Су(6)ш-3
Су(6)ш-3
Су(7)а-150м
Су(7)г-1
Су(7)ОВ═1,5м -3
Су(8)-100Вт
Су(8)ж-4м/с
Су(8)ж-π/2 рад/с
Су(8)к-≈9,2•10-8Н
Су(8)к-200Н
Су(8)к-2Н
Су(8)ү-5м/сІ
Су(9)а-ам/ас═2
Су(9)к-5,5Ом
Су(9)к-артты
Су(9)к-артты
Сү(9)т-ж.қ.т.к.м.с.к.и.к.ж.қ.ж.с.
Сұ(10)б-2 қима
Сұ(12)ө-ε═2
Сұ(7)қ-с.т.м.б.б.
Сұ(8)т-д.к.м.с.т.ж.е.т.ү.к.т.
Сф(4)т-С=4πεε0R
Сы(1)д-ж.ә.э.ы.ш.қ.
Сы(10)т-20мКл
Сы(11)п-0,1мс
Сы(13)б-6/11мкФ
Сы(13)с-10-4Ф
Сы(13)ш-60мкКл
Сы(14)б-10,2м
Сы(16)з-4Кл
Сы(17)қ-107Вт
Сы(17)с-1022
Сы(20)т-2•10-4Дж
Сы(21)ЭҚК-і-2В;,1Ом
Сы(5)т-WP=37.5мкДж
Сы(8)м-20мКл
Сы)э-225нДж
Т0(17)т-Т=3/2Т0
Т0(20)ө-Р=3/2Р0
Т0(23)қ-Т=9Т0
Та(1)д-я.ө.т.
Та(1)д-я.ө.т.
Та(1)д-я.ө.т.
Та(10)ж-8640МДж
Та(13)б-2,5м
Та(13)б-2,5м
Та(13)б-2,5м
Та(13)с-3,2•1018
Та(14)т-4с
Та(19)т-60м
Та(22)б-720м
Та(6)қ-800кВт
Те(1)д-1с.т.т.с.
Те(1)к-R=3Ом
Те(10)ж-45 кДж
Те(10)ж-45кДж
Те(10)ө-(с1m1t1+c2m2t2)/
Те(10)ө-2 есе артады
Те(10)ө-2 есе артады
Те(11)п-80%-ға кемиді
Те(11)э-200Джға кемиді
Те(12)ж-2 есе кемиді
Те(12)ж-60%-ға кемиді
Те(12)п-75%-ға кемиді
Те(13)б-Т0/√n
Те(13)ү- -1м/с
Те(13)ү- -2м/с2
Те(14)м-7800 Дж
Те(14)м-7800Дж
Те(15)а-3π/2
Те(15)а-3π/2
Те(15)ө-өзгермейді
Те(15)ұ-≈754м
Тә(16)а-0,08Дж
Те(16)а-843м
Те(16)ж-≈796кГц
Те(16)ж-1,6 МГц
Те(16)с-50пФ
Тә(17)(кесте)-0,08Дж
Те(17)б-3π/2
Те(18)э-2,4•10-5Дж
Те(19)ф-L=Xc/2πν
Те(2)ж-ω0=1/√LC
Те(2)н-к.ж.т.д.қ.э.ұ.ш.
Те(2)н-э.с.з.
Те(2)н-Э.с.з.
Те(2)т-заряд
Те(20)у-2с
Те(20)у-2с
Те(21)ж-19км/сағ,1км/сағ
Те(3)ж-артады
Те(3)п-к.т.э.с.т.
Те(3)т-э.ө.э.м.ө.э.
Те(4)б- -2730С
Те(4)д-пластикалық деформация
Те(4)к-артады
Те(4)к-артады
Те(4)к-артады
Те(4)қ-артады
Те(4)п-изот.
Те(4)п-изотермиялық
Те(4)т-q=qmcos(ωot+φ)
Те(4)т-U=qm/Ccos(ω0t+φ0)
Те(4)т-U=qmcos(ω0t+φ0)/C
Те(4)т-U=qmcos(ωot+φo)/С
Те(4)ұ-25 см
Те(4)ұ-25см
Те(4)ұ-l=25см
Те(4)ұ-ℓ═25см
Те(4)э-W=Li2/2+ q2/2C
Те(4)э-W=LiІ/2+qІ/2C
Те(5)- T=2π/√LC
Те(5)п-изохоралық
Те(6)к-х=0
Те(6)к-х=0
Те(6)к-х═0
Те(6)с-т.у.т.ж.ж.Б.т.ж.б.а.
Те(6)с-т.у.т.ж.ж.Б.т.ж.б.а.
Те(6)т-p1=p2
Те(6)т-Т=1м/с
Те(6)ф-T=2π/√LC
Те(6)ф-T=2π√LC
Те(6)ф-Т═2π√LC
Те(7)ш-≈1 кг
Те(7)ы-≈9,1•10-2кг/м3
Те(8)(ρ)-≈9,1•10-2кг/м3
Те(8)ж-азаяды
Те(8)м-5750кДж
Те(8)у-t=T/6
Те(8)у-t=Т/6
Те(8)ф-π/3
Те(8)ф-π/3
Те(8)ф-π/3
Те(9)п-2 есе артады
Те(9)с-1,25мкФ
Те(9)ф-π/3
Ті(12)а-4Ом
Ті(13)б- ω0=103Гц
Ті(14)ж-≈22м/с
Ті(15)а-28км, 20км
Ті(15)қ-19,2Вт
Ті(16)к-1,5 В
Ті(16)к-1,5В
Ті(16)к-1,5В
Ті(19)к-3А
Ті(2)н-р.т.б.о.н.т.п.б.р.
Ті(2)т-8Ом
Ті(29)к-1,6 кН
Ті(5)ө-I=U/R
Ті(6)п-0,04с
Ті(7)с-9,2мкФ
Ті(9)к-т.к.б.
Ті(9)к-т.к.б.
Ті(9)т(кесте)-R
То(0)ө-T=2π/√LC
То(0)ө-Т═2π√LC
То(0)ұ-б.ф.т.т.е.к.н.а.қ.
То(0)ұ-б.ф.т.т.е.к.н.а.қ.
То(1)н-т.к.т.п.
То(10)қ-ешқандай жағдайда да
То(10)т-0,5 Гн
То(10)т-0,5Гн
То(10)ұ-4м
То(11)ж-Е≈2,8эВ. А>Е,байқалмайды
То(11)и-0,12 Гн
То(11)и-0,12Гн
То(11)ұ-4м
То(11)ұ-4м
То(12)к-4 есе азайту к.
То(12)п-10-6
То(12)п-10-6м
То(14)к-13Ом
То(14)с-103
То(14)э-3,8•10-19Дж
То(14)э-3,8•10-19Дж
То(15)к-13 Ом
То(15)к-13Ом
То(15)с-500
То(15)т-103
То(2)б-Ампер
То(2)қ-амперметр
То(2)қ-Амперметр
То(2)н-ө.к.қ.Δt.з.с.у.а.қ.
То(2)ө-А=IUΔt
То(2)ө-А=IUΔt
То(22)ш-4W
То(22)ш-4W
То(23)а-4
То(3)и-6,6•10-28кг•м/с
То(4)и-≈4,14•10-26кг•м/с
То(4)ө-I=ε/R+r
То(4)ө-I=ε/R+r
То(4)с-рентген сәулесі
То(4)ш-5
То(4)ш-5
То(5)б-м/с
То(5)б-м/с
То(5)ө-тек қана 3
То(5)т-2,2•10-36кг
То(5)т-6,6•10-28 кг•м/с
То(6)ө-υ=λν
То(6)ұ-400нм
То(7)ж-өзгермейді
То(7)ж-өзгермейді
То(7)м-Е═2,8эВ.фотоэффект байқалмайды.
То(8)б-к.т.ж.ү.
То(8)и-0,5Гн
То(8)и-0,5Гн
То(8)п-1 мкс
То(8)т-1500 К
То(8)т-1500К
То(8)ұ-221нм
То(8)ұ-3м
То(9)ұ-2 есе кемиді
Тө(10)т-фотоэффект
Тө(12)а-2π√m/k
Тө(15)с-б.б.э.ф.ж.ж.ш. ж.ж.ш.ф.э.б.б
Тө(15)т-Гейгер санағышы
Тө(16)қ-Вильсон камерасы
Тө(16)т-2
Тө(3)в-1 және 2
Тө(4)б-ж.а.қ.ж.с.
Тө(4)е-А.т.г.
Тө(4)з-протон
Тө(4)о-изахоралық
Тө(5)ж-Дж/А2
Тө(5)ж-тек 1
Тө(5)т-радиотолқындар
Тө(6)а-εі=-ΔФ/Δt
Тө(6)қ-5(рентген сәулелері)
Тө(6)п-2және 4
Тө(7)а-2π√l/g
Тө(8)а-1,2,3, және 4
Тө(8)а-2π√l/g
Тө(8)д-поляризация
Тө(8)ж-ғ.ж.п.а.ж.і.
Тө(8)ж-рентген сәулелері
Тө(8)п-1 және 6
Тө(8)т-1,2,3,4.
Тө(8)т-PV=mRT/M
Тө(9)қ-ғ.ж.п.а.ж.
Тө(9)қ-рентген сәулесі
Тө(9)ө-00С.т.ж.қ.760 мм.с.б.м.
Тө(9)ө-ы.ы.ш.с.қ.қ.
Тр(1)н-А.т.т.ү.қ.қ.
Тр(1)с-3
Тр(18)б-артады
Тр(19)қ-5кВт
Тр(2)б-3
Тр(22)к-16 В
Тр(5)-ж.ж.е.э.т
Тү(17)с-4
Тү(22)с-3
Тү(25)у-25 с
Тү(6)а-қозғалысқа қарсы
Тү(8)б-қ.қ.
Тү(8)б-қозғалысқа қарсы
Тү(8)б-қозғалысқа қарсы
Тү(8)қ-hc=λ(A+mV2/2)
Тұ(11)қ-2 есе азаяды
Тұ(11)қ-2есе азаяды
Тұ(11)ө-2 есе азаяды
Тұ(12)т-А=0,2p0V0
Тұ(13)ө-2 есе азаяды
Тұ(13)ш-г.ж.ж.
Тұ(15)ө-2 есе артады
Тұ(20)к-5,05А
Тұ(20)к-5,05А
Тұ(20)к-5,05А
Тұ(7)ө-0,1 м3ұлғаяды
Тұ(7)ө-0,1м3ұлғаяды
Ты(11)б-0,7
Ты(19)б-3/2
Ты(19)қ-1/√2
Ты(21)ж-3000Дж
Ты(21)ж-3000Дж
Ты(21)ж-3000Дж
Ты(6)ж-180 м
Ты(6)ж-180м
Ты(6)ж-180м
Ты(6)ө- Р=m0υ/(√1-υ2/c2)
Ты(7)а-Р=m0V/(√1-V2/c2)
Ты(8)в-а.қ.б.с.
Ты(8)ж-t=1с
Ты(9)ж-400м/с
Ты(9)ж-400м/с
Үй(16)у-2с
Үй(2)ө-Ғ=μN
Үс(25)ж-7,4м/с
Үс(28)к-30Н
Үш(11)э-9есе артық
Ұз(10)ж-ұтыс жоқ
Ұз(11)а-2 есе ұтыламыз
Ұз(13)ж-40м/с
Ұз(13)м-5,04∙1010Дж
Ұз(14)ж-
Ұз(15)б-arcsin0.04
Ұз(15)ү-0,5м/с2
Ұз(15)э-250кДж
Ұз(15)э-64Дж
Ұз(16)ж-5Гц
Ұз(16)ПӘК-і-≈53%
Ұз(21)ж-ν1=ν2
Ұз(21)п-Тауыр=Тженіл
Ұз(23)т-12Тл
Ұз(23)у-50с
Ұз(25)а-8А
Ұз(3)п-4,4с
Ұз(34)с-P1=P2.S1 Ұз(38)б-(а+b)∙sinφ=λ
Ұз(4)т-Т=4,4с
Ұз(5)ж-0,1Гц
Ұз(6)у-8π с
Ұз(7)ф-ν=υ/λ
Ұз(8)ж-107Гц
Ұз(8)т-18с
Ұз(9)ж-02есе кемиді
Ұз(9)-т150МГц
Ұш(14)қ-44МВт
Ұш(17)ж-4∙10-4с
Ұш(18)ү-50м/с2
Фа(0)з-εі=-Ф/t
фазаға озады
Фе(5)қ-ф.қ.ж.
Фе(6)к-μ>>1
Фе(8)б-ф.қ.ж.
Фи(1)ш-жылдамдық
Фо(1)н-ф.ә.ж.э.э.э.а.қ.
Фо(1)н-э.с.к.
Фо(13)ж-≈13,3∙1014Гц
Фо(14)э-3,8∙10-19Гц
Фо(2)ф-m=h/λ∙c
Фо(26)б-4Ғ
Фо(3)а-P=h/λ
Фо(3)қ-ж.б.ж.б.ж.ш,
Фо(4)а-1 және 2
Фо(4)а-m=hν/c2
Фо(5)т-4,1∙10-7м
Фо(5)т-4,1∙10-7м
Фо(5)ұ-552нм
Фо(7)қ-l>2Ғ
Фо(7)м-5дптр
Фо(8)а-λ=hc/A
Фо(8)э-h∙c/λ
Фо(9)т-≈1,8нм
Фо(9)т-≈2,4пм
Фу(14)қ-1/3
х=0,25cos2t(8)м-1 м/с2
х=5cosπt(4)ү-а=-5cosπt
х=Аcos(φ0t+φ0) (6)ө-а=х``=
х1=А1sinωt(10)т-π/6
Ша(11)ж-2,5м/с;17,5м/с
Ша(12)ж-2м/с;8м/с
Ша(12)к-25°
Ша(13)ж-25м/с
Ша(14)ж-18Дж
Ша(17)а-t/2
Ша(3)қ- т.ж.к.
Ше(10)ж-2есе кемиді
Ше(11)ү-2 есе артады
Ше(8)э-1,8Дж
Шо(18)т-66,8кг/м3
Шт(8)с-1-ші график
Шы(1)д-с.б.қ.т.
Шы(12)а-Оң ионға
Шы(16)а-nc=1.30
Шы(8)ж-28см/с
Эй(3)ө-hν=A+mυ2/2
Эк(5)б-о.ө.перпенд.
Эк(7)о-перпендикуляр
ЭҚК-і(11)т-4А
ЭҚК-і(14)к-1,62В
ЭҚК-і(14)к-2А
ЭҚК-і(15)ж-≈971Дж
ЭҚК-і-(16)ш-≈1кДж
ЭҚК-і-(19)к-≈10Ом
ЭҚК-і-(20)б-1,5А
ЭҚК-і(21)К-6Ом;4Ом
Эл(0)т-γ-сәулелер
Эл(1)д-з.б.р.б.қ.
Эл(1)н-з.м.д.
Эл(1)э-8,19∙10-14Дж
Эл(10)а-8,5∙10281/м3
Эл(10)ж-1,4 км/с
Эл(10)қ-1,8 есе артады
Эл(10)к-217В
Эл(10)к-24мкН
Эл(10)с-ж.б.д.б.
Эл(10)э-0,9Дж
Эл(10)э-э.с.з.
Эл(11)а-0
Эл(11)қ-1,1 есе артады
Эл(11)м- 2есе артады
Эл(11)т-2,65∙10-5Дж/м3
Эл(12)з- -2нКл
Эл(12)к-1,5В
Эл(12)м-16 есе артады
Эл(12)м-16 есе артады
Эл(12)м-4А
Эл(12)н-Гейгер есеп.
Эл(13)ж-2∙108м/с
Эл(13)ұ-0,326мкм
Эл(13)ұ-0,3мкм
Эл(14)ж-6,6кДж
Эл(14)ж-азаяды
Эл(14)к-295Ом
Эл(14)к-V-топтың элементі
Эл(14)с-2,5∙1019
Эл(14)э-4,2∙10-19Дж
Эл(14)э-ж.п.э.ш.а.
Эл(14)э-ж.п.э.ш.а.
Эл(14)э-ж.п.э.ш.а.
Эл(15)ж-1,8∙1015Гц
Эл(15)ж-1,8∙1015Гц
Эл(15)ж-1,8∙1015Гц
Эл(16)ө--1,6∙10-19Дж
Эл(18)в-3
Эл(2)б- о.б.е.а.
Эл(2)б-о.б.е.а.
Эл(2)қ-электрометр
Эл(21)т-18В
Эл(21)ш- т.қ.I мен t
Эл(21)ш-4∙10-7Кл
Эл(22)а-4∙10-7Кл
Эл(23)к-2А
Эл(24)қ-54 мин
Эл(25)қ-12мин
Эл(3)б-1Дж∙Кл-1
Эл(3)б-о.з.ә.е.к.б.
Эл(3)б-о.з.ә.е.к.б.
Эл(3)ф-IU
Эл(3)ш-Е және В векторлары
Эл(4)м- болады
Эл(4)т-Wεε0∙E2/2
Эл(5)и-2 есе артады
Эл(5)ө-В/м
Эл(5)т-1,6∙10-19Кл
Эл(5)т-А2∙с2/кг∙м2
Эл(6)қ-zxM→z+1YM+-1e0
Эл(6)н-Δt.у.і.S.б.а.ө.ΔWэ.э. S∙Δt к.қ.
Эл(6)п-0,5с
Эл(6)п-0,5с
Эл(6)ш-5∙1014Гц
Эл(6)ш-Е-кернеулік
Эл(6)ш-потенциал-φ
Эл(6)э-3,2∙10-19Дж
Эл(7)с-ө.к.
Эл(7)т-э.т.и.к.б.
Эл(7)т-э.т.и.к.б.
Эл(8)а-ө.б.н.б.о.з.п.э.а.
Эл(8)к-3,6Ом
Эл(8)о-1
Эл(8)э-10сес артады
Эл(8)э-3,2∙10-17Дж
Эл(8)э-4,4∙10-17Дж
Эл(8)э-өседі
Эл(9)а-1000с
Эл(9)б-Г.с.о.қ.
Эл(9)к-0,5А
Эл(9)к-0,5А
Эл(9)қ-1 және 4
Эл(9)қ-ө.қ.г.б.
Эл(9)қ-ө.ш.б.
Эл(9)м-2,27кВ
Эл(9)с-5,4∙1021
Эл(9)с-а.т.к.э.т.ж.ш.ж.қ,.с.э.ө.к.м.к.т.қ.
Эн(10)т-хемилюминесценция
Эн(7)ұ-≈710нм
Эх(12)т-1,2км
11.09.2010 16:17 Физика Артем 15683 54456 77
даяна   14.05.2013 23:23
а мне физика бесиииит((((терпеть не могу(((как бы не старалась получаю 4(((
Bauyrzhan   18.01.2013 23:45
Се-деген сөйлемнің алғашқы екі әрпі,(10)-деген сөздің саны,2 есе артады жауабы осылай!
Айкусь   07.09.2012 20:40
ана жакшанын ішіндегі сандар нені білдіреді?? кім біледі??
Бейруза   26.02.2012 21:09
как разобраться в этих шпорах????понять не могу
aigerim1995.kz   26.10.2011 22:59
a kak ska4al a
aigerim1995.kz   26.10.2011 22:57
пажалуйста помагите как скачать шпоры по;-) физике
азат   25.10.2011 22:02
салем достар мына шпоргалканы калай туснуге болады?
AsLAN   28.09.2011 16:51
Men toka 10 klasstamyn kak ponyat* eti wpory?? voobwe neponyatnye je) mb pro100 ya 2poi) notfromthisworld@mail.ru
kymbo   16.09.2011 18:46
как пользоваться а?
т.даулет   08.08.2011 20:27
rahmet
Жасулан   07.08.2011 11:54
рахметтт
Рома   09.06.2011 21:04
как пользаваться
жандос   01.06.2011 00:36
физикадан осы шпордың мобилді нұсқасы барма?болса кайдан скачат етіп алуга болады? Менде ком/тер жок! Сондықтан біраз қиындықтар болып тур! Көмектесиндерш!
Zhan_dos-07@mail.ru
nurbol iz aktau   31.05.2011 21:16
koro4e suraktagi aldingi 2arippen en sonindagi aripterdi karaisin sosn jauabi turat
Асема   31.05.2011 02:09
салем достар, Бұл шпорды қалай қолданады?
A$eke   29.05.2011 22:10
Серьезно! Подскажите как пользоваться???
Адик   29.05.2011 15:00
Шайнап бергенді жұта алмаған ақымақтар бұдан артық не керек сендерге ақымақ түлектер
Абылай Омирбеков   17.05.2011 17:32
wpory gramotnnyie spasibo vsem i uda4i na ENT zdaite na otli4no ya 3 potok 9 iunya 1 auditoriya zvonite 87013996164 ))) biggrin
Каркара   17.05.2011 13:27
Мына шпаргалканы қалай жүктейдді?
Каркара   17.05.2011 13:26
физика
Жамбылбекова Перизат   04.05.2011 21:19
жаль sad
Жаркын   04.05.2011 10:52
Салем достар, маган соткага шпорлар керек еді. кімде бар осыган жіберіндерші отінемін. менде Казакстан тарих бар беремін.
Олжас   03.05.2011 19:00
Нурбол бауырым және достар мына шпорды қалай пайдаланады өзі?
Каркаралинск   03.05.2011 13:30
СПАСИБО!!!
Esen   30.04.2011 12:53
а как этим пользоваться?? Напишите плииз
Нурбол   27.04.2011 23:24
Керемет екен коп рахмет
umit   18.04.2011 01:04
салем достар1 мына шпорда есе кемиди , артады деген уксас жауаптар копкои оны калаи тауп жатсын cranky дар??????? confused angry
ulika   17.04.2011 17:24
oi wpor jai kereksiz kaldik ko musilman bauirkar tek oz bastarina bilimderine sensenderwi.kein wpor senderdi bari bir bilimdi kilip koimaidi goi angry dry
esha   17.04.2011 13:45
minau 2011 emeskoi dry
umit   10.04.2011 20:25
достар шпордын баска турлери бар ма? мыс., физикадан мыналар кобинесе кездеспеиди гои?!
1-30 31-60 61-76
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход