Menu
Бөлек және бірге жазылатын сөздер, дефис арқылы жазылу жағдайлары.
1. Бөлек жазылатын сөзді аықтаңыз. А. Әруақытта
2. Бірге жазылатын сөзді табыңыз. С. Бір(неше)
3. Дефис арқылы жазылатын сөзді көрсетіңіз. С. Қыз(келіншек)
4. Бірге жазылатын сөзді табыңыз. С. Бет(ашар)
5. Келіс(сөз), шаң(сорғыш) – қандай тұлғада жазылатынын көрсетіңіз. В. Бірікке сөз тұлғасыда
6. Есімдік пен зат есімнің тіркесіп келге қатарын белгілеңіз. (емлесі). А. Әр адам
7. Қате жазылға сөздерді көрсетіңіз. С. Шешен сымақ
9. Қос сөздің белгісі қойылатын жерді белгілеңіз. В. Алды артына
10.Дефис белгісі қойылуға тиісті қатарды белгілеңіз. А. Ол көретін ді
11. Сөз тіркесінің дұрыс жазылу емлесін көрсетіңіз. А. Қазақстан Республикасы
12. Бірігіп жазылуы дәстүрге айналған сын есімдерді көрсетіңіз. Д. Дүние(жүзілік), бүкіл(халықтық)
13. Қосарлама қос сөзді табыңыз. Д. Алды-артына
14. Шылауы бар сөйлемді белгілеңіз. А. Амангелі сынды ерді ардақта
15. Қате жазылған сөзді табыңыз. С. Күздікүні
16. KZT6200605014 (126888) – 016 Е. Ала(жіп)
17. Қай сөзде «көк» сөзі бірге жазылатынын көрсетіңіз. Д. Көк(құтан)
18. Қай сөзде «көк» сөзі бөлек жазылатынын көрсетіңіз. Е. Көк(аспан)
19. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. В. Дүниеқор
20. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. В.Әлдекім
21. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Е. Бозжан
22. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. С. Бүсрігүні
23. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз. Д. Есенәлі
24. Бірге жазылатын сөзді табыңыз. Е. Көк(құтан), көк(жиек), қол(өнер)
25. Қай сөзде «ала» сөзінің бөлек жазылатынын көрсетіңіз. В. Ала(бөтен)
26. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз. С. Кең маңдай
27. Қай сөз бөлек жазылатынын табыңыз. В. Қызыліңір
28. Қай сөйлемде «ма» бөлек жазылатынын көрсетіңіз. А. Ол жақсы бала (ма)
29. «Еш» сөзінің қай сөзбен бірге жазылатынын көрсетіңіз. Д. Әлде(кім)
30. «Қай» сөзінің бөлек жазылатын түрін көрсетіңіз. С. Қай(бір)
31. «Әр» сөзінің қай сөзбен бірге жазылатынын көрсетіңіз. Е. Әр(кім)
32. Дефиссіз бөлек жазылатын шылауларды көрсетіңіз. С. Үшін, себепті, жуық
33. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. Д. Өз ара ақылдасу, қонақ асы
34. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. Д. Қара қыпшақ, қалам ақы
35. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. В. Күн бағыс, түие тауық
36. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. В. Сөз жұмбақ, алты бақан
37. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. Халық аралық, мұра жай
38. Бірге жазылатын сөздер қатарын көрсетіңіз. А. Су тегі, қалам ақы
39. Бірге жазылатын сөздерді көрсетіңіз. С. Әскер басы, теле хабар
40. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. А. Астық жинау, бел омыртқа
41. Бөлек жазылатын сөздер қатарын көрсетіңіз. А. Шала сауатты, мақтау қағаз
42. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. В. 6200605045 (126919) – 043
43. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. Д. Сан ет, ортан қол
44. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. В. Мойын жіп, жүз шамалы
45. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. С. Қара жаяу, бас ию
46. Бөлек жазылатын сөзді көрсетіңіз. В. Ақан сері, қол қою
47. Қате жазылған сөзді табыңыз. А. Ата меке
48. Идиомалық, фразалық тіркестердің жазылуыкөрретіңіз. С. Бөлек
49. «Сұраймысың» деген сөздегі шылауды белгілеңіз. В. Ма
50. Дыбыстық өзгеріске ұшырап біріккен сөз. В. Биыл
11.05.2010 00:34 Казахский язык JiRaU 6073 33290 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход