Menu
Көнерген сөздер
1. Көнерген сөздерді табыңыз. В) Сауға.
2. Көнерген сөздерді белгілеңіз. С) Болыс.
3. Көнерген сөздерді белгілеңіз. С) Жебе.
4. Көнерген сөздерді белгілеңіз. В) Күпі.
5. Көнерген сөздерді белгілеңіз. Е) Підия.
6. Көнерген сөз қатысқан сөйлемді белгілеңіз. Д) Сен-бұзау терісі шөншіксің.
7. Күнделікті өмірде жиі қолданылмайтын сөзздердің атауын белгілеңіз. А) Тілдің пассив лексикасы.
8. Көнерген сөздерді табыңыз. С) Отарба.
9. Көнерген сөзді көрсетіңіз. С) Лашын.
10. Архаизм сөзді табыңыз. С) Сауын айту.
11. Тарихи сөзді табыңыз. А) Адырна.
12. Архаизм сөзді көрсетіңіз. Д) Кебеже.
13. Тарихи сөзді көрсетіңіз. А) Жебе.
14. Араизмді тіркесті табыңыз. С) Күпі киді.
15. Көнерген сөз қатысқан сөйлемді табыңыз. А) Қараша үйден ханша шығар.
16. Көнерген сөзді табыңыз. С) Ауылнай.
17.Көнерген сөзді көрсетіңіз. А) Аға сұлтан.
18. Көнерген сөзді табыңыз. А) Барымта.
19. Көнерген сөздер нешеге бөлінетінін көрсетіңіз. А) 2.
20. Тарихи сөздерді қай мағыналық топ қатарына жатқызамыз, белгілеңіз. В) Көнерген сөздер.
21. Архаизм сөздерді қай топ қатарына жатқызамыз, табыңыз. Д) Көнерген сөздер.
22. Архаизм сөзді табыңыз. В) Адырна.
23. Неологизм сөзді табыңыз. В) Ұжым.
24. Неологизм сөздерді көрсетіңіз. А) Ұжым, ғарыш.
25. Неологизм сөздерді табыңыз. В) Делдал, құжат, сұхбат.
26. Архиазмге жататын сөзді табыңыз. Д) Тасттық.
27. Неологизмге жататын сөзді табыңыз. Д) Сапарнама.
29. Архизм сөзді табыңыз. Д) Сыңсыу.
30. Неологизмдерді көрсетіңіз. В) Үнпарақ, сарапшы.
31. Көнерген сөзі бар сөйлемді табыңыз. В) Ұлпан қызына кебіс, щоңқайма тіктірді.
32. Көнерген сөзді табыңыз. Е) Көнек, қауға.
33. Неологизмді табыңыз. А) Жүлдегер, ғарышкер, планетарлық станция.
34. Неологизмдерді табыңыз. С) Автоқалам, киноқондырғы, изосызық.
35. Тарихи (историзм) сөзді табыңыз. С) Қызыл отау, аға сұлтан.
36. Көнерген сөзді көрсетіңіз. С) Ұрын келу, кебеже.
37. Көнерген сөзді көрсетіңіз. Д) Тілмаш.
38. Неологизмді табыңыз. Д) Елтаңба, кеден.
39. Көнерген сөзді табыңыз. С) Пәуеске, жандарал.
40. Көнерген сөзді табыңыз. В) Өгіз терісі талыспын.
41. Көнерген сөзді табыңыз. А) Сексен түйе үстінде
Алтын жағлан орнаған
42. Көнерген сөзді табыңыз. Е) Бадана көзді кіреуке
43. Көнерген сөзді табыңыз. Е) Мен Біржан күннен-күнге айқындалған,
44. Архаизм сөздерді қай топ қатарына жатқызамыз. С) Көнерген сөздер.
45. Историзм мен архаизм қарама- қарсы сөздерді табыңыз. В) Неологизм.
46. - ? Берілген жауаптарға тақырып сай емес.
47. Көнерген сөздер қатарын табыңыз. Е) Күпі, жеркепе.
48. Көнерген сөздер қатарын табыңыз. Д) Қорамсақ, күйме.
49. Тілдегі жаңа ұғым атауын табыңыз. Д) Неологизм.
50. - ?
51. «Жер серігі», «ракета», «ғарыш» сөздері қайсысына тән екенін анықтаңыз.
Неологизм.
52. Неологизм сөздердің бірігу арқылы жасалған түрін такбыңыз. Д) Ойталқы, жолсерік.
53. Неологизм сөздердің қосарлану арқылы жасалған түрін көрсетіңіз. Е) саяси-бұқаралық.
10.05.2010 23:45 Казахский язык JiRaU 5731 17744 2
БАҚДӘУЛЕТ   19.12.2011 11:13
рахмет!
БАҚДӘУЛЕТ   19.12.2011 11:12
зор екен достар!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход