Menu
Синоним
1. Синонимдер қатарын анықтаңыз Д. Қанағатсыз, тойымсыз
2. Мағынасы жуық сөздерді көрсетіңіз А. Жақын, таяу
3. «Жаман» сөзімен мағыналас сөзді көрсетіңіз А. Нашар
4. «Бейбітшілік» сөзімен мағыналас сөзді көрсетіңіз А. Тыныштық
5. «Келбет» сөзіне синоним болатын сөзді табыңыз С. Ажар
6. « Жомарт» сөзінің синонимін табыңыз Е. Қолы ашық
7. «Мол» сөзінің синонимін табыңыз С. Көп
8. Синонимдік қатарды көрсетіңіз В. Алыс, қашық, шалғай
9. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Аласа, қортық, тапал
10. Синонимдік қатарды көрсетіңіз Е. Барлық, барша, түгел, күлді
11. Синонимдік қатарды көрсетіңіз Д. Тура, дұрыс, жөн
12. Синонимдік қатарды көрсетіңіз В. Қанішер, қанқұйлы, қаныпезер
13. Синонимдік қатарды көрсетіңіз В. Шаншу, түйреу, қадау
14. Синонимдерге қандай сөзжер жататынын айтыңыз С. Дыбысталуы әр түрлі, мағыналары жақын сөздер
15. Синоним сөзді табыңыз С. Анық, айқын
16. Синоним сөзі бар мақалды табыңыз Д. 1440104003 (82785) – 016
17. Сын есімнен болған синонимді табыңыз А. Қарулы, қажырлы
18. Синоним сөзді табыңыз С. Ескі, көне
19. «Әдемі» сөзінің синонимін табыңыз В. Көрікті
20. Синоним сөзді табыңыз Е. Тентек, сотқар
21. Сын есімнен болған синонимдерді табыңыз В. Керемет, ғажап
22. Етістіктен болған синонимдерді табыңыз Е. Ерінбейді, жалықпайды
23. «Жылдам» сөзінің синонимін табыңыз А. Лезде
24. Синоним сөздерді көрсетіңіз С. 1440104011 (82793) – 024
25. «Ауру» сөзінің синонимдік қатарын көрсетіңіз В. Науқас, кесел
26. Синоним сөздерді табыңыз В. Аспан, көк, әуе
27. «Қас пен көздің арасында» тұрақты сөз тіркесінің синонимін табыңыз Е. Қас қаққанша
28. Синонимдес трақты сөз тіркесін табыңыз А. Жүрек жұтқан, жүрегінің түгі бар
29. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз В. Қысқа, шолақ, келте
30. Үстеуден болған синонимді табыңыз С. Әдейі, қасақана
31. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Күшті, мықты
32. Синонимдік қатарды табыңыз Д. Құпия, жасырын
33. Синоним сөзді көрсетіңіз Д. Құнды, бағалы
34. «Амандасу» сөзінің синонимін табыңыз Е. Сәлемдесу
35. Сын есімнен болған синонимдерді табыңыз В. Сыпайы, әдепті, биязы
36. Синоним сөздер тізбегін көрсетіңіз В. Ескі, көне, ежелгі
37. Синоним сөзді көрсетіңіз В. Жайылым, өріс
38. «Жайылым» сөзінің синонимын табыңыз С. Өріс
39. Адам бойындағы жақсы қасиетті танытатын сөзді табыңыз А. Сабырлық
40. Көп нүктенің орнына лайықты сөзді қойыңыз
Ерте шықсаң, алдыңна күн шығады,
... шықсаң, алдыңнан тү шығады С. Кеш
41. Мағынасы бір-біріне жақын сөздерді табыңыз В. Синоним
42 Синоним сөздерді көрсетіңіз В. Алыс, қашық, шалғай
43. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Әдемі, сұлу, көрікті
44. Жазылуы бөлек, өзара мағыналас сөздерді табыңыз В. Бөте, жат
45. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз С. Қайратты, қажырлы, қуатты
46. Синоним сөздерді көрсетіңіз С. Ер, батыр
47. Синонимнің анықтамасын көрсетіңіз В. Жазылуы, айтылуы әр түрлі, мағыналары бір-біріне жақын сөздер
48. Синоним сөзді көрсетіңіз А. Аспан, әуе, көк
49. Мына сөздердің ішінен синоним сөздерді табыңыз Е. Ақылды, ғұлама, кемеңгер
50. Зат есімді синоним қатарын көрсетіңіз Е. Құдірет, жасаған, жаратқан
51. Синоимдер қатарын белгілеңіз Д. Айлакер, қу
52. Синонимдік қатардың дұрысын табыңыз В. Тәкаппар, паң, менме
53. Синонимдік қатары бар топты көрсетіңіз А. Әдемі, сұлу, көркем
54. Зат есімен болған синонимді табыңыз С. Шыдам, сабыр
55. Сионим сөздерді табыңыз Д. Дұрыс, жөн, тура
56. Синоним сөздерді табыңыз Е. Дәуір, кезең, заман
57. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз С. Адам, кісі
58. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз С. Аз, шамалы, шағын
59. Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз Д. Азайту, алу, кеміту, шегеру
60. Синоним сөздерді табыңыз В. Сабырлы, салмақты
61. Синоним сөздерді табыңыз Д. Айлық, еңбекақы, жалақы
62. Синоим сөздердің тізбегін табыңыз В. Ар, ұят, ұждан
63. Синоим сөздердің тізбегін табыңыз А. Арыз, шағым
64. Синоим сөздердің тізбегін табыңыз Е. Ас, тамақ, тағам, дәм
65. Синоим сөздердің тізбегін табыңыз А. Ата-ана, әке-шеше
66. Синоим сөздердің тізбегін табыңыз Е. Ат, есім, ныспы
67. Синоним сөздерді табыңыз А. Ақсақал, қария
68. Синоним сөздерді табыңыз С. Ақылдасу, кеңесу
69. Синоним сөздерді табыңыз В. Ермек, жұбаныш
70. Синоним сөздерді табыңыз С. Ақшалы, қалталы
71. Синоним сөздерді табыңыз В. Әдепсіздік, көргенсіздік
72. Синоним сөздерді табыңыз А. Әндету, өлеңдету
73. Синоним сөздерді табыңыз Е. Үй, баспаа
74. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз С. Бейбітшілік, тыныштық
75. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз Д. Болашвқ, келешек
76. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз В. Дайын, әзір, даяр
77. Синоним сөздерді көрсетіңіз Д. Қасақана, әдейі, жорта
78. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Қорқыныш, үрей
79. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Қырағы, көреген
80. Синоним сөздерді көрсетіңіз Д. Несібелі, ырысты
81. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз А. Төреші, қазы
82. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз В. Турашыл, әділ, шыншыл
83. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз В. Үлгі, өнегелі
84. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз С. Халық, ел, жұрт
85. Синоним сөздердің тізбегін табыңыз Е. Шақ, дәл, тура
86. Мына сөздердің ішінен синоимдерді табыңыз А. Шөміш, ожау, бақыраш
87. Мына сөздердің ішінен синоимдерді табыңыз А. Жаман, нашар
88. Мына сөздердің ішінен синоимдік қатарды табыңыз В. Жаратылыс, табиғат, дүние
89. Мына сөздердің ішінен синоимді табыңыз А. Жарық, нұр, сәуле
91. Синоним сөздерді көрсетіңіз В. Кедей, жарлы
92. Синоним сөздерді көрсетіңіз Д. Қараю, тотығу
93. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Қулық, сұмдық, арамдық
94. Синоним сөздерді көрсетіңіз Д. Қызметші, даяшы
95. Синонимі бар сөйлемді табыңыз В. Бекет от басында қалғып, мүлгіп отыр
96. Синонимі бар сөйлемді табыңыз С. Қазыбек қарттың көзі қарауытып, иесіз қалған, қараң қалған үйге түсті
97. Синонимі бар сөйлемді табыңыз В. Есен өздері өтуге ыңғайлы, қолайлы жер іздеді
98. Синонимі бар сөйлемді табыңыз А. Біреуді мұқату, кеміту дұрыс емес
99. Синонимі бар сөйлемді табыңыз В. Надан, топас адамдардан аулақ болу
100. Синонимі бар сөйлемді табыңыз С. Жаратушы сана, ақыл, ес берсін десейші
101. Синонимі бар сөйлемді табыңыз А. Олжа, пайда, кіріс құйылып жатыр
102. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Ақсаңдау, сылту, шойнаңдау
103. Синоним сөздерді көрсетіңіз Д. Ашқарақ, қомағай, тамақсау
104. Синоним сөздерді көрсетіңіз А. Ауыс-түйіс, алыс-беріс
105. Синоним сөздерді көрсетіңіз В. Лақап, қауесет, сыбыс
106. Синоним сөздерді көрсетіңіз С. Өкшелес, тетелес
107. Синоним сөздерді көрсетіңіз В. Пікір, пиғыл, ой
108. Синоним сөздерді көрсетіңіз Е. Суық, мұздай
109. Синонимдік қатарды табыңыз В. Жақсы, тәуір, оңды
110. Синонимдік қатарды табыңыз Е. Қаяу, дық
111. Синонимдік қатарды табыңыз Д. Қисынды, орынды, ретті
112. Синонимдік қатарды табыңыз А. Мадақтау, мақтау
113. Синоним сөздерді табыңыз А. Озат, озық, үздік
114. Синоним сөздерді табыңыз Д. Бұйымтай, қолқа
115. Синоним сөздерді табыңыз Е. Жалғыз, сыңар, жалқы
116. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз В. Асқабақ, асқазан
117. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз Е. Нұсқа, нұсқау
118. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз А. Әлем, әулет
119. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз В. Бағлан, бағдар
120. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз Д. Бал, бала
121. Синоним емес сөздерді көрсетіңіз Д. Жұмбақ, жұпар
122. Синонимдік қатарды табыңыз Е. Сабыр, шыдам, төзім, тағат
123. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Некен-саяқ, сирек
124. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Ымырт, жабылды, көз байланды, кеш түсті
125. Синонимдік қатарды көрсетіңіз С. Қоқан-лоқы көрсету, қорқыту
126. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Мәре-сәре болу, қуану
127. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Ат төбеліндей, азын-аулақ
128. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Көп, ұшан-теңіз
129. «Биік» сөзінің синонимін көрсетіңіз С. Зәулім, асқар
130. «Ежелден» сөзінің синонимін көрсетіңіз Е. Бұрыннан, ертеден
131. «Жалығу» сөзінің синонимін табыңыз Д. Зерігу, іш пысу
132. Синоним сөздерді табыңыз С. Есті кісі, ақылды кісі
133. Синонимге тән белгілерді табыңыз С. Тұлғасы, айтылуы басқа, мағынасы жақын
134. Синонимдік қатарды көрсетіңіз Д. Шыдам, сабыр, төзім
135. Синонимдік қатарды көрсетіңіз Д. Жолықты, ұшырасты, кездесті
136. Ағайын тату болса, ат көп
Абысын тату болса, ас көп
«Тату» сөзінің синонимін табыңыз Е. Дос
137. Синонимдік қатарды көрсетіңіз С. Егде, жасамыс, қария
138. Синонимдік қатарды көрсетіңіз А. Анық, айқын
139. Синонимдік қатарды көрсетіңіз Е. Тәсіл, айла, амал
140. Синонимдік қатарды көрсетіңіз С. Шыдам, төзім, тағат
11.05.2010 00:27 Казахский язык JiRaU 18222 92607 2
ДИАНА   07.05.2013 18:30
очень помогла спасибо большое
mister 125ball   30.05.2011 20:44
сиккеним бар ентыны pohui dep jure berinder bari norm bolat kop uaiymdamandar! wewen!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход