Menu
Дуние жузi тарихы шпаргалка убт 2012
1-ши Крест жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1096 ж.
2 желтоксан 1805 ж. Наполеоннын аскери орыс жане австрия армиясын женген жер: Аустерлиц
20-30 мын жыл бурын адамдар суйек пен муйизден....... Гарпун жасауды уйренди.
21 казанда Трафальга шайкасы болган жыл : 1805
22 дауыссыз дыбыстан курылган алгашкы алфавит кай елде жасалды? Финикияда
2-ши Крест жорыгынын басталуына: 1144 ж. Салжуктардын Эдессанын басып алуы сылтау болды (1147-1149).
3 г. империя тарихындагы <солдат императорлар> дегенимиз: 2-3 жылда немесе 1-2 ай сайын ауысып отырган императорлар.
3 г. Рим империясынан болинип кеткен провинциялар: Галлия, Испания, Египет жане Азия мен томенги Дунайдагы провинциялар.
3- ши Иннокентй папа кай жылы 4-ши Крест жорыгын уйымдастырды? 1204 ж.
325ж.- Никей соборынын шакырылуы. Христиан дининин негизги кагидаларын кабылдау.
330ж. бастап Рим империясынын астанасы болган калаКонстантинополь 148. Римдеги сенат жиналысын баскарушы:Консул
34 каланы басып алып кул-талкан еткен Ассирия патшасы: Синахериб.
375ж.- Гундардын Еуропага басып кируи.
378ж.- Адрианополь шайкасы. Вестготтардын жениске жетуи.
391ж.- Христиан дининин Рим империясынын ресми динине айналуы.
395ж.- Рим империясынын Шыгыс жане Батыс болып екиге болинуи.
3-ши Крес жорыгын уйымдастырган Еуропа корольдери:Герман императоры – Фридрих И Барбаросса.Француз короли – Филип ИИ Августь.Агылшын короли – Арыстан журекти И Ричард.
3-ши Крест жорыгы: 1187ж. Салах – ад-Диннин Иерусалимди басып алуына байланысты шакырылды.
4 г. сонында Рим империясында кандай диннен баска диннин барине тиым салды? Христиан.
4 гасырдын аягында германдар мына мемлекеттерди жаулап алуга кошти: Рим империясын.
4 жылдык мектеби болган Америкалык ундис тайпасы.Инк.
40 жаска келген, санырау болганымен улы шыгармалар жазуды токтатпаган немистин улы композиторы:Л.Бетховен.
410 жылы Римди багындырган косем: Алларих.
410ж.- Вестготтардын Римди талкандауы.
429 ж. аягында вандалдар коныс тепкен онир: Солтустик Африка.
451 жылы Каталаун даласындагы шайкас: Рим империясы мен Гундар

///dowload I
25.11.2011 22:50 Всемирная история ee 71652 34569 3
Бота)*   29.05.2012 00:36
не класна, а классно!
Аманжол   22.05.2012 01:24
Да Да здесь класна!
Айдар   16.02.2012 19:15
А здесь класна
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход