Menu
Қазақ тiлi тест сұрақтары
№ 1
Қазақ тiлiнде неше дыбыс бар?
А) 38
В) 42
С) 36
D) 12
Е) 26

№ 2
Үндi дауыссыздар қатарын табыңыз.
А) з,қ,к,л,м
B) а,о,ы,i,у
C) л,м,н,й,у
D) п,б,т,с,ш
Е) д,г,ғ,з,в

№ 3
Дыбыстық өзгерiске ұшырап бiрiккен сөздi көрсетiңiз.
А) Алатау
B) Жаңатас
C) Бүгiн
D) Сезiмтал
Е) Екiбастұз

№ 4
Синоним сөздердiң тiзбегiн табыңыз.
А) Нәрсе, киiм
B) Теңдiк, құлдық
C) Салқын, ыстық
D) Халық, ел
Е) Тарих, қоғам

№ 5
Омоним болатын сөз қайсы?
А) Бүкiл
B) Анда-санда
C) Қыс
D) Жеңеше
Е) әрине

№ 6
Сiлтеу есiмдiгiн табыңыз.
А) Он, алтау, бесеу
B) Тақ, жүз, оқы
C) Үйде, кеште, ерте
D) Анау, мынада, осы
Е) Бүгiн, ертең, кеше

№ 7
Септеулiк шылаумен байланысып тұрған тiркестi көрсетiңiз.
А) Жиналыстан кейiн
B) Қазбектiң жоспары
C) Қамысты көл
D) Туыс адам
Е) Орта мектеп

№ 8
Негiзгi сын есiмдi көрсетiңiз.
А) Ақылды, арлы
B) Жазған, оқыр
C) Ана, мына
D) Белсендi, еңбекқор
Е) Ақ, қоңыр

№ 9
Бiтеу буыннан тұратын сөздер қатарын табыңыз.
А) Ақ, ар, кiлт
B) Тазала, оқы, ата
C) Заң, мең, жоқ
D) Ас, қал, жақ
Е) Д.ж.ж.

№ 10
Антоним кездесетiн сөйлемдi көрсетiңiз.
А) Ақ қағазды ермек қылайын
B) Адамды заман билейдi.
C) Ырыс алды ынтымақ
D) Жақсы мен жаманның арасы жер мен көктей
Е) д.ж.ж.

№ 11
Омоним сөздер қатарын табыңыз.
А) Тартпа, көршi, бөлме
B) Табиғат, тау, дала
C) Қант, май, шай
D) Кел, ал, бер
Е) д.ж.ж.

№ 12
Еркiн сөз тiркесiн көрсетiңiз.
А) Су жүрек
B) Қас пен көздiң арасы
C) Тас бауыр
D) Төбе шашы тiк тұрды
Е) Түйме қадау

№ 13
“Ө” дыбысы қай сөздерге қоюға болады?
А) М...дени, к...ciп
B) К...ркем, б...лме
C) Б...гiн, т...cтiм
D) Б...йшаң, б...лдық
Е) Ыст..қ, қ...ызмет

№ 14
Үндестiк заңына бағынбай тұрған сөздi көрсетiңiз.
А) Қонақжай
B) Ақылды
C) Бөлме
D) өнерпаз
Е) Балалар

№ 15
Тәуелдiк тұлғадағы есiмдiктер қатарын көрсетiңiз.
А) Ауылым, жаным, жасым
B) әкесi, ағасы, үйi
C) әркiм, бiреу, ешкiм
D) Менiкi, сенiкi, сiздiкi
Е) д.ж.ж.

№ 16
Қай қатардағы сөздер үндестiк заңына бағынбайды?
А) Қазақтар, татарлар
В) Апарады, танысу
С) Есiмiм, әсем
D) Дүйсенбiде, жұманың
Е) Еңбекқор, кiтапты

№ 17
Қай дауыссыз дыбыс сөздiң cоңында кездеспейдi?
А) П
В) Қ
С) С
D) Ғ
Е) д.ж.ж.

№ 18
Жуан дауысты дыбыстар қатарын көрсетiңiз.
А) ә, ө, у, и
В) ы, ұ, ү, а
С) о, i, е, у
D) о, ұ, а, ы
Е) о, а, ү, у

№ 19
Нүктенiң орнына қажеттi әрiптердi қойыңыз. Б…л…-ш…г…
А) а-ә
В) и-у
С) а-а
D) ұ-а
Е) у-о

№ 20
Дұрыс вариантын белгiлеңiз. “Оның ... Айгүл”
А) есiмiм
В) есiмi
С) есiмдерi
D) есiмiңiз

№ 21
Сұраққа жауап берiңiз. “Сен қай қалада оқисың?”
А) Павлодардан
В) Павлодарда
С) Павлодарды
D) Павлодардың
Е) Павлодарға

№ 22
Түбiр сөздер тобын табыңыз.
А) доcтық, ғылыми, бөлiмде
В) сары, жүрек, борыш
С) аударған, оған, бiлiктi
D) тiлегiм, сезiм, көңiлi
Е) д.ж.ж.

№ 23
Жiктеу есiмдiктерi қатарын белгiлеңiз.
А) ешкiм, мынау, соған, мынаған
В) барлық, осы, ешқашан, мынау
С) бiздiкi, менде, сенiң, оларға
D) түгел, бұны, соның, барша
Е) д.ж.ж.

№ 24
Тәуелдiк жалғаулы сөздер қатарын белгiлеңiз.
А) бiлiм, ғалым, ғылым
В) әлем, сөйлем, сәлем
С) жаным, қалам, ойым
D) жүзiм, әсем, киiм
Е) д.ж.ж.

№ 25
Көп нүктенiң орнына қажеттi қосымшаны қойыңыз.
“Сiз шақырса... , мен келемiн”.
А) -ңiз
В) -ыңыз
С) -iңiз
D) -ңыз
Е) д.ж.ж.

№ 26
Көп нүктенiң орнына сөздiң қажеттi формасын қойыңыз.
“Оның ... қазақ (емес)”
А) ұлтым
В) ұлт
С) ұлты
D) ұлтың
Е) д.ж.ж.

№ 27
Көп нүктенiң орнына қажеттi септеулiк шылауды қойыңыз.
Сенбi күнi университеттiң кiтапханасы сағат үшке ... жұмыс iстейдi.
А) туралы
В) дейiн
С) cайын
D) кейiн
Е) д.ж.ж.

№ 28
Қай жерден келгенiңiздi көрсетiңiз.
А) Павлодар
В) Павлодарда
С) Павлодарданмын
D) Павлодардамын
Е) д.ж.ж.

№ 29
“Жасыңыз нешеде?” деген сұраққа қандай жауап қайтаруға болады?
А) жиырма жастамын
В) жиырма жасымнан
С) жиырма жасқа дейiн
D) жиырма жасқа шейiн
Е) д.ж.ж.

№ 30
2 түбiрден жасалған сөздi көрсетiңiз.
А) өнерiмен
В) өнерлi
С) өнерпаз
D) өнеркәciп
Е) д.ж.ж.

№ 31
Жiңiшке дауысты дыбыстар қай қатарда?
А) ә, а,ү, i
В) а, ә, е, ы
С) i, е, у, ұ
D) ө, о, ү, ы
Е) д.ж.ж.

№ 32
Көп нүктенiң орнына қажеттi дауысты дыбыстарды қойыңыз. “М...р...к...”
А) е-а-ә
В) i-ү-у
С) е-е-е
D) ө-и-ү
Е) д.ж.ж.

№ 33
Дыбыстардың алмасуы (кейiндi ықпал) қай сөз тiркесiнде?
А) қазақ елi
В) ауданның жерi
С) бiздiң сабағымыз
D) Павлодар өлкесi
Е) д.ж.ж.

№ 34
Көп нүктенiң орнына тиiстi сұрау есiмдiгiн қойыңыз. “Сiз ... көшеде тұрасыз ?”
А) қашан ?
В) қай ?
С) қанша ?
D) неше ?
Е) д. ж. ж.

№ 35
Тұрақты сөз тiркесi қай қатарда?
А) Ақ бата
В) Жаңа ағым
С) Ақ қар
D) Жаңа зат
Е) д.ж.ж.

№ 36
Көп нүктенiң орнына қажеттi тәуелдiк жалғауды қосыңыз. “Менiң дос... кiшiпейiл адам”.
А) -ы
В) -сы
С) -i
D) -ым
Е) д.ж.ж.

№ 37
Көп нүктенiң орнына көптiк жалғаудың қайсысын қою керек?
Университет кiтапханасына студенттер, мұғалiм... барады.
А) -лар
В) - дер
С) - лер
D) -тар
Е) д.ж.ж.

№ 38
Тек жiңiшке буындырдан тұратын сөздi табыңыз.
А) Кәсiпорын
В) денсаулық
С) өндiрiс
D) ұзындау
Е) д.ж.ж.

№ 39
Қатаң дауыссыздан басталып тұрған жалғауды табыңыз.
А) трамваймен
В) клубтан
С) үйiме
D) қолымда
Е) д.ж.ж.

№ 40
Үндестiк заңына бағынбайтын жалғауды белгiлеңiз.
А) -ға
В) - сың
С) -ым
D) -мен
Е) д.ж.ж.

№ 41
Белгiсiздiк есiмдiктi тiркестi көрсетiңiз.
А) бiреулер есiк қақты
В) өздерiмiз түсiндiк
С) ешкiм бiлмейдi
D) барлығы дәлелдейдi
Е) д.ж.ж.

№ 42
Iлiк септiгiнде тұрған сөздi табыңыз.
А) ертеңнен бастап
В) кешке жақын келдi
С) қонаққа кел
D) қыстың суығы
Е) сабақты оқыдым

№ 43
Көп нүктенiң орнына қай септеулiктi қоюға болады? “Баянаулға ... автобуспен келдiм”.
А) дейiн
В) соң
С) кейiн
D) арқылы
Е) бойы

№ 44
Зат есiмнен жасалған бiрiккен сөздi көрсетiңiз.
А) бүгiн
В) әкел
С) әкет
D) шекара
Е) д.ж.ж.

№ 45
Болымсыз етiстiктi көрсетiңiз.
А) қолжазба
В) келмес
С) арпа
D) көрпе
Е) д.ж.ж.

№ 46
Сан есiмдi тiркестi табыңыз.
А) көп адам
В) бесеуiмiзге бөлдi
С) бiреу келдi
D) бiрге барайық
Е)д.ж.ж.

№ 47
Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздi табыңыздар.
А) ағаларымызға
В) зейнеткер
С) көшелерден
D) қайтыңдар
Е) д.ж.ж.

№ 48
Фразеологизмдi табыңыз.
А)далаға шығу
В)тiсiн қайрау
С)қиын ойын
D)көмек көрсету
Е)д.ж.ж.

№ 49
Белгiсiздiк есiмдiктi тiркестi көрсетiңiз.
А)өздерi айтты
В)әлдекiм келдi
С)бүкiл аудан
D)ешкiмге бермедi
Е)д.ж.ж.

№ 50
Көмекшi есiмдi тiркес қатары қайсы?
А) кешке дейiн, оқудан соң
В) cен сияқты, ол туралы
С) үйдiң сыртында, шкафтың iшiнде
D) беске қарай, сенен басқа
Е) д.ж.ж.

ансаган   03.08.2014 19:24
дааа
=((   19.04.2012 16:33
А где жауаптары=((( Не охотоискааать
АСХАТ   25.12.2011 23:42
достар казак тылынен конерген создер мунара беинесын жасауга комектесындер 5сынып
Гулмарал   25.12.2011 22:58
маган пробный тесттердн топтамасын тауып бериниздерши жамагат казак тилинен
baha   10.05.2011 16:30
etot test dlya ent da? wacko
Umit   08.04.2011 23:23
book оқыңдар!
Таншолпан   26.03.2011 11:54
жақсы екен
Ералы   09.01.2011 20:06
оте оңай қиынырағы бар ма ?
АкОнЯ   03.01.2011 16:20
просто сссуууууууууппппппееееееееер спасибо тем кто создал этот веб-сайт!!! biggrin
Мэри   03.12.2010 09:05
а ответов к тестам нет?
Нурсезим   19.11.2010 21:26
СпС biggrin
нуршат   10.11.2010 15:18
biggrin СПС
Жамиля   24.10.2010 19:11
eti voprosi sliwkom prostyi!!! dly ENT!!!!!!!!!
Баян   07.10.2010 21:21
Тест Ауыспалы мағына қайда екен? dry
Puma   06.05.2010 18:44
Подготовлюсь к ЕНТ с помощью этих тестов
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход