Menu
Үнді, ұяң, қатаң дауыссыз.
Қазақ тіліндегі үнді дауыссыз дыбыстарды көрсетіңіз.
А) Б, в, г, ғ, д, ж, з.
В) П, ф, к, х, қ, т, с.
С) Р, л, й, м, н, ң, у.
D) Ш, щ, х, ч, һ, ц.
Е) Қ, б, й, м, т, с, у.
Дұрыс жауап: С

Дауыссыз дыбыстар түрін анықтаңыз.
Р, л, й, м, н, ң, у.
А) Қатаң дауыссыз дыбыстар.
В) Ұяң дауыссыз дыбыстар.
С) Жуан дыбыстар.
D) Жіңішке дыбыстар.
Е) Үнді дауыссыз дыбыстар.
Дұрыс жауап: Е

Тек үнді дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.
А) Ақпан.
В) Көк.
С) Доп.
D) Кесе.
Е) Мейрам.
Дұрыс жауап: Е

Үнді дауыссыз дыбыстан құралған сөзді белгілеңіз.
А) Құшақ.
В) Шығыс.
С) Жасақ.
D) Арлан.
Е) Шаттық.
Дұрыс жауап: D

Берілген сөздер қандай дауыссыз дыбыстан құралғанын анықтаңыз.
Мейрам, арлан, мол, алаң.
А) Қатаң дауыссыз дыбыстан.
В) Үнді дауыссыз дыбыстан.
С) Ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан.
D) Қатаң және үнді дауыссыз дыбыстардан.
Е) Ұяң дауыссыз дыбыстардан.
Дұрыс жауап: В

Сөйлемнен тек үнді дауыссыздан құралған сөзді көрсетіңіз.
Мейрам кешке жақын келуі қажет.
А) Кешке.
В) Мейрам.
С) Жақын.
D) Қажет.
Е) Келуі.
Дұрыс жауап: В

Сөз соңы үнді дауыссыз дыбысқа аяқталса жалғанатын қосымша қандай дыбыстан болу керектігін көрсетіңіз.
А) Үнді немесе ұяң дауыссыз дыбыстан болуы керек.
В) Қатаң дауыссыз дыбыстан болуы керек.
С) Тек үнді дауыссыздан болуы керек.
D) Тек ұяң дауыссыз дыбыстан болуы керек.
Е) Қатаң немесе ұяң дауыссыз дыбыстан болуы керек.
Дұрыс жауап: А

Қатаң дауыссыз дыбысқа жатпайтын дыбыстарды көрсетіңіз.
А) Ч, х, щ.
В) П, ф, к.
С) Т, с, ш.
D) Ғ, г, д.
Е) Һ, ц.
Дұрыс жауап: D

Дауыссыз дыбыстардың түрін анықтаңыз.
П, ф, к, х, қ, т, с, ш, щ, х, ч, һ, ц.
А) Жуан дыбыстар.
В) Ұяң дауыссыз дыбыстар.
С) Қатаң дауыссыз дыбыстар.
D) Жіңішке дыбыстар.
Е) Үнді дауыссыз дыбыстар.
Дұрыс жауап: С

Қатаң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.
А) Мейрам.
В) Бала.
С) Доп.
D) Ине.
Е) Астық.
Дұрыс жауап: Е

Қатаң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді белгілеңіз.
А) Бөдене.
В) Берік
С) Жаз.
D) Арлан.
Е) Шаттық.
Дұрыс жауап: Е

Бірыңғай қатаң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді белгілеңіз.
А) Соқпақ.
В) Барыс.
С) Отан.
D) Ғалым.
Е) Мұра.
Дұрыс жауап: А

Берілген сөздер қандай дауыссыз дыбыстан құралғанын анықтаңыз.
Кесе, соқпақ, шаттық.
А) Үнді дауыссыз дыбыстан.
В) Қатаң дауыссыз дыбыстан.
С) Ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан.
D) Қатаң және үнді дауыссыз дыбыстардан.
Е) Ұяң дауыссыз дыбыстардан.
Дұрыс жауап: В


Сөйлемнен тек қатаң дауыссыздан құралған сөзді көрсетіңіз.
Ол үйге қайтарда соқпақ жолмен жүрді.
А) Қайтарда.
В) Соқпақ.
С) Жүрді.
D) Жолмен.
Е) Ол.
Дұрыс жауап: В

Қатаң дауыссыз дыбысқа жатпайтын қатарды көрсетіңіз.
А) Р, л, й.
В) П, ф, к.
С) Т, с, ш.
D) Ч, х, щ.
Е) Һ, ц.

Дауыссыз дыбыстардың түрін анықтаңыз.
Б, в, г, ғ, д, ж, з.
А) Жуан дыбыстар.
В) Қатаң дауыссыз дыбыстар.
С) Ұяң дауыссыз дыбыстар.
D) Жіңішке дыбыстар.
Е) Үнді дауыссыз дыбыстар.
Дұрыс жауап: С

Ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.
А) Мейрам.
В) Көк.
С) Доп.
D) Ине.
Е) Жаз.
Дұрыс жауап: Е

Көп нүктенің орнына қойылатын ұяң дауыссыз дыбыстарды белгілеңіз.
Ба...а, ...аз, ...ерек.
А) Б, з, в.
В) Д, г, з.
С) Д, ғ, в.
D) Ғ, ж, з.
Е) Ж, ғ, д.
Дұрыс жауап: D

Ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді анықтаңыз.
А) Кереге.
В) Көк.
С) Баға.
D) Ине.
Е) Алма.
Дұрыс жауап: С

Қазақ тіліне ғана тән ұяң дауыссыз дыбысты анықтаңыз.
А) Ғ.
В) В.
С) З.
D) Ж.
Е) Б.
Дұрыс жауап: А

Тек ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді белгілеңіз.
А) Бөдене.
В) Берік
С) Көл.
D) Арлан.
Е) Жаға.
Дұрыс жауап: Е

Бірыңғай ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді белгілеңіз.
А) Баға.
В) Барыс.
С) Отан.
D) Ғалым.
Е) Мұра.
Дұрыс жауап: А

Берілген сөздер қандай дауыссыз дыбыстан құралғанын анықтаңыз.
Баға, жаз, бұғы.
А) Үнді дауыссыз дыбыстан.
В) Ұяң дауыссыз дыбыстардан.
С) Ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан.
D) Қатаң және үнді дауыссыз дыбыстардан.
Е) Қатаң дауыссыз дыбыстан.
Дұрыс жауап: В

Сөйлемнен тек ұяң дауыссыздан құралған сөзді көрсетіңіз.
Ол жазда жайлауда атасының үйінде болды.
А) Жайлауда.
В) Жазда.
С) Үйінде.
D) Атасының.
Е) Ол.
Дұрыс жауап: В

Ұяң дауыссыз дыбысқа жатпайтын дыбыстарды көрсетіңіз.
А) П, ф, к.
В) Б, в, г.
С) Ғ, д.
D) Ж, з, д.
Е) Г, ғ, д.
Дұрыс жауап: А

Ұяң дауыссыз дыбысқа жатпайтын дыбыстарды көрсетіңіз.
А) Ж, з, д.
В) Б, в, г.
С) Ғ, д.
D) М, н, ң.
Е) Г, ғ, д.
Дұрыс жауап: D

Қазақ тіліне тән ұяң дауыссыз дыбыстан құралған сөзді көрсетіңіз.
А) Ғажап.
В) Тарау.
С) Мереке.
D) Намыс.
Е) Сабыр.
Дұрыс жауап: А

акнур   14.03.2015 21:11
жауабы бар ма?
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход