Menu
Жуан және жіңішке буындар.
Қазақ тіліндегі буын түрлерін белгілеңіз.
А) Ашық, тұйық, бітеу.
В) Қатаң, ұяң, үнді.
С) Ашық, қатаң, үяң.
D) Үнді, бітеу, тұйық.
Е) Тұйық, қатаң, үнді.
Дұрыс жауап: А

Ашық буыннан құралған сөздерді анықтаңыз.
А) Доп, дәптер.
В) Ана, терезе.
С) Ас, астық.
D) Ұшқыш, кемеңгер.
Е) Тұйық, қатаң, үнді.
Дұрыс жауап: В
Тұйық буыннан құралған сөздерді белгілеңіз.
А) Ақын, аға.
В) Кеме, теңіз.
С) Ақ, ар.
D) Жас, мұғалім.
Е) Танысу, даңғыл.
Дұрыс жауап: С

Бітеу буыннан құралған сөздерді белгілеңіз.
А) Аға, ана.
В) Ас, ақ.
С) Кеме, киік.
D) Мектеп, дәптер.
Е) Терезе, дала.
Дұрыс жауап: D
Тұйық буын қалай жасалатынын анықтаңыз.
А) Дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбыспен аяқталады.
В) Тек дауысты дыбыстан құралады.
С) Дауыссыздан басталып, дауыссызбен аяқталады.
D) Тек дауыссыз дыбыстан құралады.
Е) Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыспен аяқталады.
Дұрыс жауап: Е


Буын түрін анықтаңыз.
Терезе, кеме, ана, аға.
А) Ашық буын.
В) Тұйық буын.
С) Бітеу және тұйық буын.
D) Бітеу буын.
Е) Ашық және тұйық буын.
Дұрыс жауап: А

Буын түрін анықтаңыз.
Мектеп, дәптер, доп.
А) Ашық буын.
В) Бітеу буын.
С) Бітеу және тұйық буын.
D) Тұйық буын.
Е) Ашық және тұйық буын.
Дұрыс жауап: В

Буын түрін анықтаңыз.
Ат, ас, ақ, от.
А) Ашық буын.
В) Бітеу буын.
С) Бітеу және тұйық буын.
D) Тұйық буын.
Е) Ашық және тұйық буын.
{Правильный ответ} =D

Буынға дұрыс бөлінген сөзді анықтаңыз.
А) Тер-е-зе.
В) Мұғ-а-лім.
С) Ес-ке-рткіш.
D) Алм-а.
Е) Те-ке-мет.
Дұрыс жауап: Е

Тек дауысты дыбыстан құралған буын түрін белгілеңіз.
А) Тұйық буын.
В) Бітеу және тұйық буын.
С) Ашық буын.
D) Жабық буын.
Е) Ашық және тұйық буын.
Дұрыс жауап: С

Жуан буынды сөздерді көрсетіңіз.
А) Сабақ, домбыра.
В) Кеме, кесе.
С) Терезе, көз.
D) Есеп, әтеш.
Е) Үміт, бүгін.
Дұрыс жауап: А

Жіңішке буынды сөздерді көрсетіңіз.
А) Сабақ, домбыра.
В) Кеме, кесе.
С) Тақта, оқы.
D) Қалам, бор.
Е) Ата, аға.
Дұрыс жауап: В

Жуан және жіңішке буындар аралас келген сөздерді көрсетіңіз.
А) Сабақ, домбыра.
В) Кеме, кесе.
С) Мұғалім, шеберхана.
D) Есеп, әтеш.
Е) Үміт, бүгін.
Дұрыс жауап: С

Ersultan   18.02.2010 23:15
ote jaksi
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход