Menu
Математика пәніне қазақ тілінде тест сұрақтары.
17 нұсқа

1. 18 саны 15-тің неше проценті?
A) 125%
B) 120%
C) 130%
D) 83%
E) 150%
2. Пропорция қасиетін пайдаланып теңдеуді шешіңіз:
A)
B)
C) -6
D)
E)

3. Сөйлемді аяқтаңыз:
“Тангенс функциясының анықталу облысы - ...”.
A)
B)
C)
D)
E)

4. АВС үшбұрышында В төбесінен ВД биіктігі жүргізілген және Д нүктесі А мен С нүктелерінің арасында жатыр. a=АВ, в=АД, с=ДС деп алып, үшбұрыштың ВС қабырғасын а, в, с арқылы өрнектеңдер.
A)
B)
C)
D)
E)

5. Квадраттың диагоналі а-ға тең. Квадраттың қабырғасын табыңдар.
A)
B)
C)
D) a
E)

6. Бірінші сан 48, екінші сан біріншісінің 90%-ін құрайды, ал үшінші сан екіншісінің құрайды. Осы үш санның арифметикалық ортасын табыңыз.
A) 123 .
B) 123 .
C) 41 .
D) 43 .
E) 32 .

7. Теңдеуді шешіңіз: 2 log9(7x - 1) = 3.
A) 4.
B) 6.
C) 5.
D) 3.
E) 7.
8. Теңдеуді шешіңіз: 7(x+1)(x-2) = 1.
A) 1; -3.
B) -1; 3.
C) 1; -2.
D) -1; -2.
E) -1; 2.
9. Студент емтиханға дайындық кезінде оқулықтың 120 бетін оқыды, ал бұл барлық кітаптың 75 %-ін құрайды. Оқулықта қанша бет бар?
A) 90
B) 200
C) 160
D) 180
E) 220
10. Өрнекті ықшамдаңыз: .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

11. Есептеңіз: .
A) 4 .
B) 2.
C) -4 .
D) 5 .
E) -5 .

12. AOB центрлік бұрыш AB доғасына тірелетін іштей сызылған бұрыштан 30 үлкен. Осы бұрыштарды табыңыз:
A) 80 және 50
B) 60 және 30
C) 45 және 15
D) 150 және 120
E) 120 және 90
13. -ның қандай мәнінде және векторларының өзара перпендикуляр болатынын көрсетіңіз:
A) -6
B) -5
C) 6
D) 3
E) 5
14. Цилиндрдің көлемі 112 см3-ге тең, ал оның биіктігі 28 см. Осьтік қимасының диагоналінің ұзындығын табыңыз.
A) 12 см.
B) 9 см.
C) 28 см.
D) 30 см.
E) 20 см.

15. Теңдеуді шешіңіз:
A) 12.
B) 0,5.
C) -4.
D) түбірі жоқ.
E) 2.
16. Теңсіздікті шешіңіз: x3 - 4x < 0.
A) (-2; 2).
B) (-2; 0)  (2; ).
C) (0; 2).
D) (-1; -4).
E) (-; -2)  (0; 2).
17. Теңсіздікті шешіңіз: < x
A) (4; +).
B) [4; +).
C) [-3; 4].
D) (-3; 4).
E) (-; 4).
18. Есептеңіз: 4 sіn37 30'  cos37 30'  sіn15.
A) .
B) 1.
C) 0.
D) .
E) .

19. Өрнектің мәнін табыңыз:
A) 8.
B) 2.
C) 4.
D) 1.
E) 16.
20. (cn) арифметикалық прогрессияның c7 = -6; c11 = -12. c1 және d табыңыз.
A) с1 = 4; d = - .
B) с1 = 2; d = - .
C) с1 = 6; d = -2.
D) с1 = 3; d = -1,5.
E) с1 = -3; d = 0,5.
21. бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

22. Теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын х айнымалының бүтін мәндерін табыңыз:
A) {0}.
B) {-2; 0; 1}.
C) {-2; 0}.
D) {1; 2; 3; 4}.
E) {2; 3}.
23. y=2x - функциясының графигіне абсциссасы x0=1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар.
A) y=1,5x – 0,5
B) y=1,5x + 0,5
C) y=1,5 + 1
D) y=2x – 0,5
E) y=1,5x - 1
24. Кубтың қыры a-ға тең. Кубқа сырттай сызылған шардың радиусын табыңыз.
A) .
B) a .
C) .
D) .
E) a .

25. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (2; 1), (-1; -2).
B) (-2; 1), (-1; 2).
C) (2; 3), (3; 2).
D) (-1; 3), (1; -1).
E) (2; -1), (-1; 1).
26. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (1;0)
B) (1;1)
C) (0;2)
D) (-1;1)
E) (2;2)
27. f(x) = функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)

28. Егер f(x) = болса, онда f () мәнін табыңыз.
A) .
B) .
C) 1.
D) - .
E) -1.
29. y= x -4x+9 функциясының графигімен және осы функцияға x =3 нүктесінде жүргізілген жанамамен және ордината осімен шектелген фигураның ауданын табыңыз:
A) 12
B) 4
C) 8
D) 9
E) 7
30. Егер ABCD параллелограмында АВ=15 см, ВК=9 см, DК=10 см, мұндағы К нүктесі AD қабырғасына тиісті. ВК  АD болса, онда ABCD параллелограмының ауданын табыңыз.
A) 198 см2.
B) 144 см2.
C) 120 см2.
D) 99 см2.
E) 90 см2.


18 нұсқа

1. Турист қайықпен 504 км жүзді. Бұл барлық жолдың 36 % болса, барлық жолды табыңыз:
A) 1208 км
B) 181,44 км
C) 1400 км
D) 1608 км
E) 1500 км
2. Сөйлемді толықтырыңыз:
“Егер у = f(x) функциясының анықталу облысы ... қарағанда симметриялы болса және аргументтің кез келген мәні үшін ... теңдігі тура болса, ол тақ функция деп аталады”
A) координата басына; f(x) = - f(x)
B) орданата осіне; f(x) = f(x)
C) бірге; f(-x) = f(x)
D) нөлге; f(-x) = -f(x)
E) абцисса осіне; - f(x) =- f(x)
3. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы 112º-қа тең. Осы бұрышпен сыбайлас емес екі ішкі бұрыштың бірі 37º. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарын есептеңіз.
A) 68º; 74º; 74º
B) 112º; 68º; 31º
C) 68º; 37º; 75º
D) 38º; 68º; 75º
E) 74º; 68º; 38º
4. Тік төртбұрыштың диагоналі оның қабырғаларыңың бірінен екі есе артық.Диагональдарының арасындағы бұрыштарын табыңдар.
A) 600;1200.
B) 600;1800.
C) 500;1100.
D) 400;1400.
E) 800;1000.
5. Радиусы R-ға тең болатын дөңгелектің 40˚ центрлік бұрышқа сәйкес секторының ауданын табыңдар.
A)
B)
C) 9.
D)
E) R.
6. Есептеңіз: .
A) 2 .
B) 6.
C) .
D) 4.
E) 2.
7. 168 м матадан 56 көйлек тігілді. Сондай 96 м матадан қанша көйлек тігуге болады?
A) 32.
B) 34.
C) 33.
D) 30.
E) 31.
8. Теңсіздікті шешіңіз:  7.
A) (0; 1).
B) (0; 7).
C) (-; 4].
D) [-1; ).
E) (-; 1].
9. cos = 1 болғанда, sіn2 мәнін табыңыз.
A) 2.
B) .
C)  .
D) 1.
E) 0.
10. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 1, алтыншы мүшесі 32 тең. Алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 129.
B) 131.
C) 127.
D) 124.
E) 125.
11. Өрнекті ықшамдаңыз: .
A) + .
B) n + m.
C) n - m.
D) (n - m)( + ).
E) (n + m)( + ).

12. интегралын есептеңіз:
A) ln6
B) ln5
C) ln4
D) ln2
E) ln3
13. Егер , болса, онда скаляр көбейтіндісін табыңыз:
A) 1
B) 5
C) 2
D) 3
E) 4
14. Кубтың диагональдық қимасының ауданы 25 см . Кубтың көлемін табыңыз.
A) 130 см .
B) 135 см .
C) 120 см .
D) 140 см .
E) 125 см .

15. Теңдеуді шешіңіз:
A) 1; 2.
B) 1; -2.
C) 2.
D) -2.
E) -1; -2.
16. Теңдеуді шешіңіз: 1,2x2+ х = 0.
A) 0; - .
B) ; 2.
C) 1; .
D) 0; - .
E) ; 2.

17. Теңдеуді шешіңіз: lg10 + lgx = lg(a – b) – lgb.
A)
B)
C)
D)
E)

18. Аэродромнан одан 1600 км қашықтықтағы пунктке бір мезгілде екі ұшақ ұшып шығады. Бірінші ұшақтың жылдамдығы екіншіге қарағанда 80 км/сағ-қа артық болғандықтан, ол белгіленген жерге 1 сағат бұрын жетеді. Әр ұшақтың жылдамдығын табыңыз.
A) 400 км/сағ, 480 км/сағ.
B) 440 км/сағ, 520 км/сағ.
C) 320 км/сағ, 400 км/сағ.
D) 440 км/сағ, 360 км/сағ.
E) 350 км/сағ, 430 км/сағ.
19. Теңсіздікті шешіңіз: log4(3x - x2)  log42.
A) (1; 2).
B) (0; 1]  [2; 3).
C) (0; 3).
D) (-; 1)  (2; 3).
E) (0; 1)  (2; 3).
20. Көбейткішке жіктеңіз: 81 - х4 - 12х3 - 36х2.
A) (9 + х2 + 6х)(9 - х2 - 6х).
B) (9 - х2 + 6х)2.
C) (9 - х2 + 6х)(9 + х2 - 6х).
D) (9 + х2 + 6х)2.
E) (9 - х2 + 6х)(9 - х2 - 6х).
21. Өрнекті ықшамдаңыз: .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

22. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) шешімі жоқ
B) (0;4)
C) (2;4)
D) (0; )
E)

23. y=e2x-1+ функциясының х0=0,5 нүктесіндегі туындысының мәнін табыңдар.
A)
B)
C)
D)
E)

24. Шеңбердің екі хордасы өзара 30 бұрыш жасайды, кіші хорда диаметрге параллель, үлкен хорда мен диаметр бір нүктеден шығады. Үлкен хорданың ұзындығын табыңыз, егер радиус 4 см болса.
A) 6.
B) .
C) 2 .
D) 4 .
E) 4.
25. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (-1; 2), (2; -1).
B) (-2; 1), (-1; 2).
C) (2; -1), (-1; 1).
D) (-1; 3), (1; -1).
E) (1; 2).
26. Теңдеулер жүйесі болса, ху неге тең?
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

27. Функцияның туындысын табыңыз: y = cos2x + ln(tg ).
A) .
B) 2 + sіnxsіn2x.
C) 1 - sіnxsіn2x.
D) 1 + sіnxsіn2x.
E) .

28. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = sіn3x + cos5x.
A) 3cos3x + 5sіn5x.
B) 3cos3x - 5sіn5x.
C) sіn3x - cos5x.
D) 3sіn3x + 5cos5x.
E) cos3x - sіn5x.
29. f(x) = sіn + cos функцияның алғашқы функциясын табыңыз.
A) cos + sіn + C
B) -cos + sіn + C
C) cosx + sіnx + C
D) -cos - sіn + C
E) - cos - sіn + C

30. Конустың осьтік қимасы қабырғасы 1-ге тең дұрыс үшбұрыш. Конустың осін, табанын және бүйір бетін жанайтын сфераның радиусын табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) 2 .
E) .

03.04.2010 14:08 Математика Артем 14938 81140 19
тогжан   05.01.2014 16:09
ужас где ответы и это называется тест
Артем   06.01.2014 18:21
Все файлы нужно скачивать, а если не умеете научим: сверху ссылка скачать - синим цветом.
мадина   04.10.2012 22:36
математикадан тест тауып бериндерши 10 сурак жауабымен
Айдана   11.07.2012 18:21
Физику найдите пожалуйста на каз яз
Даке   19.04.2012 11:58
Достар маған алгебра 7 сынып тест керек?
Adaika=)   19.01.2012 18:47
тут есть 9 классы? друзья кто знает в этом году будет ПГК?
Arna_   18.01.2012 23:51
достар кым алгебрик а плиз
алмас   04.09.2011 23:02
точтна отметила назерка
nazerke   26.08.2011 00:05
салем достар отинишмаган комектесиниздерши. маган математика пәнинен тест жауаптарымен керек. сол сайтты айта аласыздар ма? маган убтга керек еди
ANARKON   20.08.2011 18:11
osini kurgan adam jindi
Шынарка   13.05.2011 00:11
пожалуйста мне нужны тесты по математике weep
шухрат   10.05.2011 16:04
маган биологиядан тест сұрақтары қажет
Nursultan   07.04.2011 21:53
SAlem dos bye
kondr   07.04.2011 17:10
да ты что, эти задачи не может решать пятиклассники
может быт некоторых из них но не всех
некоторых из них не мог бы решать и иной Алтын белгі
олжас   01.04.2011 17:21
"Пипец вапросы да в нашей школе ТОЛЕ БИ даже 5 класник решит эти вопросы если их можна назвать вопросами "
ты сначала писать научись, потом комментируй!
aidon_aidon93   01.04.2011 21:30
Точно!!! biggrin
карина   26.03.2011 15:31
ну да даже 5 классник
Назерке   21.02.2011 16:41
что за тест некоторых вопросах нету даже ответов angry
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход