Menu
Тематические тесты по математике на казахском языке
Тест включает в себя вопросы по математике, на каждый вопрос предлагается 5 вариантов ответов, один из которых является правильным.

Темы:
1. ЕҮОБ , ЕКОЕ
2. Амалды орындау
3. Бөлшекті қысқарту
4. Иррационал сандар
5. Өрнекті ықшамда
6. Теңдеулер (Қарапайым, модульдік, көрсеткіштік, иррационал, квадрат)
7. Теңдеулер жүйесі
8. Қатынас және пропорция
9. Мәселе есептер
10. Теңсіздіктер (Қарапайым, модульдік, көрсеткіштік, иррационал, квадрат)
11. Теңсіздіктер жүйесі
12. Өрнектің мәнін табу
13. Прогрессия
14. Логарифмдік өрнекті ықшамдау
15. Логарифмдік теңдеулер
16. Логарифмдік теңсіздіктер
17. Tригонометриялық өрнекті ықшамдау
18. Tригонометриялық периоды
19. Tригонометриялық теңдеулер
20. Tригонометриялық теңсіздіктер
21. Функция
22. Анықталу және мәндер облысы
23. Жұп , тақ функция
24. Туынды
25. Функцияның экстремумы
26. Өсу, кему аралықтары
27. Жанама теңдеу
28. Интеграл
29. Шектелген фигураның ауданын табу
30. Дененің көлемін табу
31. Вектор
32. Планиметрия
33. Аналитикалық геометрия
34. Стереометрия
18.05.2014 19:24 Математика Артем 6874 12007 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход