Menu
Текстік процессор Microsoft Word
Microsoft Word бағдарламасы. Жаңа құжат құру. Құжатты сақтау. Мәтінді өңдеу. Формула редакторы. Кесте құру және түзету. Microsoft Word бағдарламасында графикпен жұмыс. Сурет салу тақтасымен жұмыс. Құжатты баспадан шығару. Microsoft Excel бағдарламасы. Менюмен жұмыс. Ұяшық. Мәтін, сан, формула енгізу. Функцияларды пайдалану. Диаграмма салу және өңдеу. Microsoft Excel бағдарламасындағы құжатты баспадан шығару. MS POWER POINT бағдарламасын іске қосу. Автомазмұн шебері көмегімен презентация құру. Презентайияны шаблон көмегімен құру. Бос презентация құру. Анимация элементтерін қою. Бір слайдтан екінші слайдқа өту. Слайттарды безендіру.

Зертханалық жұмыс№4 (4 сағат)
Құжат құру. Мәтін теріп, редакторлеу. Кесте салу. Кестеге мәтін енгізу. Автофигуралармен жұмыс. Формулалар редакторымен жұмысты үйрену. Microsoft Excel бағдарламасында мәтінмен, санмен жұмыс. Ұяшықтағы мәтінді өңдеу. Функцияны пайдаланып есептер шығару. Автотолтыру, сүзгіні пайдалану. Диаграмма салу және реттеу. Кестелер байланысы. Берілген тақырыптар бойынша MS POWER POINT бағдарламасында 10-15 слайдтан тұратын презентация құру.

Негізгі әдебиеттер (Тапсырмалар келтірілген ):
1. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б. «Информатикадан 30 сабақ».
2. Симонович С.В. «Информатика» базовый курс.
Қосымша әдебиеттер:
1. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Общая информатика» Инфорком- Пресс, 1998г.
2. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Специальная информатика» Инфорком-Пресс, 1999г.

Бақылау сұрақтары №4:
1. Microsoft Word бағдарламасын іске қосу жолдары.
2. Microsoft Word бағдарламасының терезесінің элементтері.
3. Қалып күй қатары не қызмет атқарады?
4. Жаңа құжат құру жолы?
5. Microsoft Word бағдарламасындағы құжатты сақтау жолы.
6. Мәтінді форматтау. Қаріп сұхбат терезесі.
7. Қатар аралық интервалды қою жолы.
8. Формулалар редакторымен жұмыс.
9. Microsoft Word редакторында кесте салу.
10. Excel электрондық кестесінің атқаратын қызметі қандай?
11. Excel программасын қалай іске қосуға болады?
12. Excel терезесінің негізгі элементтері?
13. Блоктар деген не және олардың адреттері қалай белгіленеді?
14. Қатар, бағана, блоктарды және қатар орналаспаған блоктарды белгілеу тәсілдері?
15. Excel кестесінде мәліметтерді жылжыту және көшіру әрекеттері қалай орындалады?
16. Ұяшыққа бұрын енгізіліп қойылған мәліметтерді қалай түзетуге болады, кестедегі мәліметтерді көшіру, жылжыту, түзету тәсілдері?
17. Функция түрлері.
18. Диаграмма не үшін құрылады?
19. Диаграмманың қандай типтері бар?
20. Диаграммалар шебері қалай жұмыс жасайды?
21. Жұмыс парағының басқа бетіне диаграмманың орнын қалай ауыстыруға болады?
22. MS POWER POINT программасы қалай іске қосылады?
23. MS POWER POINT программасының қандай мүмкіндіктері бар?
24. Автомазмұн шебері қалай іске қосылады?
25. Автомазмұн шебері қандай қызмет атқарады?
26. Презентация деген не?
27. Автомазмұн шебері көмегімен құрылған презентацияны өңдеуге бола ма?
28. Автомазмұншебері көмегімен презентация қалай құрылады?
29. Презентациямен жұмыс жасап отырып, автомазмұн шеберін іске қосуға бола ма?
30. Бос презентайия қалай құрылады? Шаблон көмегімен ше? Бұлардың бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар?
31. Слайдпен жұмыс істеудің қандай режимдері бар? Олардың бір-бірінен
қандай айырмашылықтары бар?
32. Презентация мәтіндерін өңдеуді қандай режимде жүзеге асыруға болады?
33. Құрлымдық режимде графиктік объектілер көріне ме?
34. Слайдты көрсету режимі қандай әрекеттерді орындауға ыңғайлы?

Әдебиеттер:
1. Берлинер Э.Ь., Глазырина Т.Б., Глазырина Э.Б. Office 2000, М. Издательство «Бином», 2000г.
2. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. «Основы информатики» учебное пособие.М., Филин, 1998г.
3. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001г.
4. Н.В. Макаров «Информатика». Практикум по технологии работы на компьютере., Финансы и статистика, 2001г.
5. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б., Даулетқулов А., «Информатикадан 30 сабақ» Алматы, 1999ж.
6. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. «Информатика». Учебное пособие, 1998г.

30.04.2010 09:57 Информатика Артем 4212 9888 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход