Menu
Оқу-әдістемелік кешен құрылымы, типтік оқу бағдарламасы.
Қоғам дамуының жалпы экономикалық негіздері
Қоғам дамуының жалпы экономикалық негіздері
Қоғам дамуының жалпы экономикалық негіздері
Қоғам дамуының жалпы экономикалық негіздері
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері
«Экономикалық теория» курсы барлық мамандықтар мен дайындау бағыттарында оқытылатын негізгі пән болып табылады.
Тәуелсіз Қазақстандағы жаңа ұрпақ үшін білім деңгейін көтеру мен дүниетанымның қалыптасуында Экономикалық теорияның алатын орын ерекше.
« 1 2