Menu
Конспекты лекций, самостоятельные работы и тесты по экономической теории.
Презентация по экономике Казахстана: легкая и пищевая промышленность в Казахстане, проблемы развития.
Презентация по экономике Казахстана: состояние машиностроительного комплекса, отрасли машиностроения, приборостроение в Казахстане
Презентация по экономике Казахстана: состояние металлургического комплекса, цветная и черная металлургия Казахстана.
Презентация по экономике Казахстана: нефтяная и газовая промышленность, перспективы развития промышленности в Казахстане.
Презентация по экономике Казахстана: современное состояние ТЭК, развитие и формирование крупных энергетический комплексов, химическая промышленность Казахстана.
Презентация по экономике Казахстана: развитие и становление экономики Казахстана в разные периоды, развитие всей экономики в целом, во всех ее сферах и отраслях.
Новые тестовые задания по экономике для студентов 1 курса
Данный тест содержит 300 вопросов, к каждому, из которых предлагается 5 вариантов ответов
Презентации по экономике на казахском и русском языках
Халықаралық экономиканы қарастыру арқылы, оның ішкі ұлттық экономикаға әсерін, оның негізгі түрлерін көрсете білу. Әсіресе сыртқы сауданың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге қалай әсер ететіндігін талдау.
Әлеуметтік саясаттың маңыздылығын, мақсаттарын, мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыты анықтауға үйрету. Экономиканы мемелекеттік реттеудің ерекше бағыты ретінде қарастырылатын аймақтық саясаттың қазіргі ерекшеліктерін қарастыру
Экономикалық саясаттың қалыптасуының теориялық негіздері туралы білімді қалыптастыру. Сонымен қатар, ақша-несие, салық-бюджет сияқты экономикалық саясаттың негізгі тетіктерінигеру арқылы, оларды дұрыс қолданудың жолдарын көрсете білу.
Мемлекеттің нарықтық жүйедегі орнын және қызметтерін анықтау, экономикалық саясаттың калыптасуының теориялық негіздерін, оның негізгі тетіктерін жан-жақты қарастыру: Қаржы жүйесінің мәні, мемлекеттік бюджет, салық жүйесі, мемлекеттің фискалды саясаты туралы шолу жүргізу, студентке өзіндік жұмысқа бағыт беру.
Экономикалық цикл және оның кезеңдерін, жұмыссыздықтың мәні мен түрлері, оның зардаптарын, инфляция түсінігі және қазіргі кездегі инфляцияның салдарын, инфляция түрлері, инфляцияға қарсы саясат туралы студенттерде түсінік қалыптастыру.
Экономикалық өсудің мән-мағынасын, негізгі факторларын және модельдерін қарастыру арқылы экономиканың ұзақ мерзімдік дамуының негізгі мәселелеріне басты назар салу керек.
Макроэкономиканың қалыптасу заңдалықтары мен макроэкономикалық қайшылықтардың туу себебін түсіндіре отырып, оның зардаптарын азайтудың жолдарын қарастыратын модельдерді терең талдау жасау.
Студенттерде кәсіпкерліктің негізгі экономикалық жағдайын: нарыққа тауар, қызметтер ұсыну, тауарлардың, қазметтердің алуан түрлері; тұтынушылардағы ақша –қаражат көлемі, яғни олардың сатып алу қабілеттілігі, жұмыс орнының және жұмыс күшінің артық –кемдігі; еңбек ақы қорының артық –кемдігі; қарыз (несие) беретін мекемелердің ақша ресурстардың болуы керек екендігін түсіндіру. Кәсіпкерлік қабілет, тәуекелділік, кәсіпкерліктің түрлері, Кәсіпорындардың негізгі формалары, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуы, капитал айналымы жайлы түсіндіру.
Экономикада бөлу процесі өте маңызды рөл атқарады, ол өндірілген өнімдегі әрбір адамның үлесін, қоғам мүшелерінің табысы, әл-ауқат, тұрмыс дәрежесін сипаттайды. Бұл тақырыпта меншікке сәйкес өндіріс факторлары – еңбек, капитал, жер, сондай-ақ табыс нысаны – жалақы, пайда мен пайыз, жер рентасы. Бөлу баға арқылы жүзеге асады. Сондықтан табыстардың құрылуының экономикалық механизмін ұғыну үшін нарықтық экономикада өндіріс факторлары қалай бағаланады, соны түсіну керек.
Тауар өндірісінде өндіріс факторларын (еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілеттілігі) сатып алуға шығатын шығындарды талдау қажеттілігін көрсету. Шығындардың нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығыны, яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі туралы түсіндіру.
Нарықтың жетілген бәсеке және жетілмеген бәсеке жағдайындағы қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру арқылы, олардың негізгі тетіктерінің қалай қызмет атқаратының көрсету, айырмашылықтарына талдау жасау.
« 1 2 3 »
Общий раздел
Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) и государственные экзамены билеты и тесты, различные документы
Высшая математика
Конспекты лекций, самостоятельные задания, решение задач по высшей математике.
Экономическая теория
Конспекты лекций, самостоятельные работы и тесты по экономической теории.
Социология
Скачать бесплатно лекции для студента по социологии на казахском и русском языках бесплатно.
Физика
Скачайте лекции, лабораторные, практические по физике бесплатно.
Информатика
УМКД по информатике, тесты и самостоятельные работы.
Искусство
Для специальностей искусства в Казахстане методические разработки, экзаменационные вопросы, ответы на билеты.
Культурология
Лекции по культурологии, презентации сделанные студентами.
Геодезия
Тесты по геодезии, шпаргалки к экзаменам, лекции.
Основы права
Учебные материалы, дополнительный материал, кодексы Казахстана.
Политология
Тесты и лекции по политологии скачать бесплатно.
Основы м-процессорной техники
Микропроцессорная техника, системы адресации операндов и языков программирования Ас-семблер и Си.
Философия
Тесты , рабочая тетрадь, задания для самостоятельных работ, книги и лекции по философии скачать бесплатно.
Экология
Раздел для студентов, тесты и билеты, ответы на экзаменационные вопросы по экологии