Menu
Пәндi оқытудың мақсаты мен мiндетi
Мемлекеттік стандартқа сәйкес мамандық бойынша пәнді оқытудың нәтижесі барлық экономикалық мамандықтардың студенттері оқуға міндетті:

ҰСЫНЫСЫ БОЛУЫ экономикалық теорияның пайда болу кезеңдері, мен оның зерттеу әдістері, экономикалық заңдар мен экономикалық категориялар, экономикалық өсу мен циклдық даму себептері, экономикалық мәселелер мен оларды тиімді шешу туралы .

БІЛУ ҚАЖЕТТІЛІГІ экономикалық теорияның ғылым ретіндегі орны, оның ішінде экономикалық теорияның фундаменталдық негіздері, жеке ұдайы өндірістің мәні мен заңдылықтары, ұлттық экономика негізіндегі ұдайы өндіріс, экономиканың реттеу құралдары мен циклдық ауытқулардың пайда болу себептерін анықтай білу.

БІЛУІ экономикалық теорияның негізін, оның практикада қолданылу ерекшеліктерін.

ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ кез-келген салаларда кездесетін экономикалық жағдайларды жете түсініп, тиімді шешуде ұтымды пайдалану. Кездейсоқ экономикалық мәселелердің алдын алуға бағытталған, экономиканы реттеудің тетіктері мен құралдарын, әдістерін өндірістік ортада теориялық білімді практикалық жағдайларда оңтайлы қолдана білу.

Берілген пәндерді оқытудың қажеттілігі қамтылған бөлімдері (тақырыптары) көрсетілген
ПӘНДЕР ТІЗІМІ


Пәндер атауы
Бөлімдер (тақырыптар) атауы
Экономикалық теория
Экономикалық теория ғылым ретінде

Экономикалық теорияның фундаменталдық негіздері

Жеке ұдайы өндірістің мәні мен заңдылқтары.

Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход