Menu
Қазақстан тарихы кiтап
Қазақ хандығының қалыптасуы және оның гүлденуі
Қазақ хандығының қалыптасуы және оның гүлденуі
Қазақстандағы XIV-XV ғғ. ортағасырлық мемлекеттері. Қазақстан аумағында XIV – XV ғасырларда саяси ерікті тұрақты бірнеше мемлекеттер туды және олар қазақ хандығының және үш жүз құрамында қазақ халқының қалыптасуына негіз болды.
Моңғол дәуіріндегі Қазақстан
Ортағасырдағы мемлекеттер
Түрік мемлекеттері
Ертедегі темірғасырдағы тайпалық одақтар
Қазақстан территориясындағы тас ғасыры және қола дәуірі. Алғашқы тарихтың бірінші беті тас дәуір. Алғашқы қауымдық құрылыс – адамзат тарихындағы бірінші әлеуметтік – экономикалық формация, адамзат қоғамының тарихи дамуының, адамның пайда болу кезеңінен таптар, мемлекеттер пайда болғанға дейінгі кезеңді қамтитын, бірінші кезең.
Тарих латын тілінен аударғанда, өткен оқиғалар жөніндегі әңгімелер, зерттелген, анықталған туралы баяндау. Тарих – ол халықтың жады, ол біздің рухымызды көтеріп, болашаққа жол сілтейді.
« 1 2
Высшая математика
Методические разработки, лекции, самостоятельные работы, практические занятия, экзаменационные вопросы, тесты по высшей математике
Физика для студентов
Лекционные занятия по физике для студентов 1 и 2 курса, практические работы с решением задач.
История Казахстана
Учебные планы, полный курс лекций, перечень литературы, словарь терминов, глоссарий и методическое пособие для студентов Казахстана.
Экономика
Лекции занятия, СРС, СРСП, методические указания, шкала баллов, экзаменационные вопросы и тесты.
Экономикалық теория
Оқу-әдістемелік кешен құрылымы, типтік оқу бағдарламасы.
Информатика
Лекционные занятия, СРС, СРСП, методические указания, рубежный контроль и экзаменационные вопросы по информатике
Экология и устойчивое развитие
Лекционные занятия, СРС, СРСП, экзаменационные вопросы и тесты.
Основы права
Роль государства и права в развитии и совершенствовании общественных отношений. СРС и экзаменационные вопросы.
Физическая культура
Основные методики занятий физкультурой и физическими упражнениями.
Қазақстан тарихы
Қазақстан тарихы кiтап
Қазақ тілі
Қазақ тілі сабағы
Психология
Лекции по психологии для студентов, силлабус и задания для СРС
ОБЖ
Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Политология
Учебное пособие для студентов вузов по политологии.
Философия
Сборник лекций по философии, рекомендуемая литература и самостоятельные задания для студентов.