Menu
Қазақстан тарихы пәнінен оқушыларға арналған кешен
Ерте замандағы Қазақстан.

Кіріспе. Қазақстанның ежелгі тарихы.
Жоспар:
1. Алғашқы адамның қалай пайда болғаны туралы.
2. Тас дәуірі. Палеолит, мезолит, неолит дәуірлері.
3. Қола дәуіріндегі Қазақстан.

Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.
Жоспар:
1. Ерте мемлекеттік құрылымдар. Сақтар (б.з.б.VII-III ғ.ғ.).
2. Үйсіндер мен қаңлылар (б.з.б.II-б.з.Vғ.ғ).
3. Ғундар. Ғунну державасынның құрылуы.

Қазақстан орта ғасырларда. 


Қазақстан территориясындағы ерте және дамыған орта ғасырдағы мемлекеттер.
Жоспар:
1. Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырдағы мемлекеттер (VI-IX ғғ).
2. Дамыған ортағасырлық мемлекеттер (X-XIII ғғ).
3. Орта ғасырдағы Қазақстанның рухани мәдениеті.
4. Орта ғасырдағы Қазақстанның материалдық мәдениеті.

Қазақстан монғол жаулаушылығы дәуірінде (XIII ғ.). Алтын Орда (1243 –XV ғ. ортасы).
Жоспар:
1. Монғол мемлекетінің құрылуы. Шыңғыс-хан шапқыншылығы.
2. Моңғолдардың Қазақстан территориясын жаулап алуы. Ұлыстардың құрылуы.
3. Батыйдың (Бату) Европаға шабуылы. Алтын Орда.
4. Монғолдар жаулап алуының зардаптары.

XV ғасыр – XVIII ғасырдың басындағы Қазақ хандығы.
Жоспар:
1. Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cултандар.
2. Қасым хан (1511-1523 жж.) тұсындағы қазақ хандығы. Қасым ханның қасқа жолы заңдары.
3. XVI ғасырдың екінші жртысындағы Қазақхандығы. Хақназар хан (1538-1580 жж.).
4. Тәуке хан және оның билік құрған жылдары (1680-1718 жж.). «Жеті Жарғы заңдары».

Жаңа замандағы Қазақстан (XVIII –XX ғғ.)


XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстан.
Жоспар:
1. Қазастанның жоңғар шапқыншылығы қарсаңыздағы ішкі саяси жағдайы.
2.Отан соғысының басталуы. (Ақтабан шұбырынды, Алкакөл сұлама жылдары)
3. Қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы азаттық күресі. Буланты, Аңырақай шайқастары.

Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы. 1 2
Жоспар:
1. Патша өкіметінің Қазақстандығы әскери – отаршылдық әрекеттерінің басталуы.
2. Кіші жүз бен Орта жүз қазақтарының Россия бодандығын ( протекторлығын) қабылдауы.
3. XVIIІ ғасырдың 2-ші жартысындағы Қазақстан. Абылай хан (1771- 1781 жж.).
4. Абылай хан мирасқорлары билік еткен кезеңдегі Орта жүз аумағындағы саяси жағдай ( XVIIІ ғ. 80 жылдары - 1821 ж.).
5. 1822 және 1824 жылғы Сібір және Орынбор қырғыздары туралы ереже. Кіші жүз бен Орта жүздегі хандық биліктің жойылуы.
6. Исатай мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс.

XIX ғ. екінші жартысындағы Қазахстанның әлеуметтіқ– экономикалық, саяси дамуы.
Жоспар:
1. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының 2-ші кезеңі (1837-1870 жж.). Кенесары Қасымұлы басқарған халық соғысы.
2. Қазақстанның Россияға қосылуының аяқталуы.
3. Қазақстанда XIX ғ. 60-90 жылдарында жүргізілген әкімшілік реформалары. Патша өкіметінің аграрлық саясаты.
4. Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы.

XX ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы.
Жоспар:
1. XX ғ. басындағы өлкенің әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Столыпиннің аграрлық реформасы.
2. XX ғасырдың басында Қазақстандағы саяси өмірдің жандануы.
3. Бірінші дүние жүзілік соғыс және Қазақстан. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс.
4. Россиядағы 1917 жылғы Ақпан революциясы және Қазақстан. 1917 жылғы Қазақстандағы саяси партиялар мен ағымдар.

Қазіргі замандағы Қазақстан.

1917 жылғы Қазан төңкерісі және Азамат соғысы (1918- 1920 жж.). Халық трагедиясы.
Жоспар:
1. Қазан төңкерісі және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.
2. Шетелдік интервенция және Азамат соғысы жылдарындағы Қазақстан.

Қазақстанның XX ғасырдың 20 – 30 жылдарындағы әлеуметтік – экономикалық, саяси жағдайы. 1 2
Жоспар:
1. Қазақстан жаңа экономикалық саясат жылдарында.
2. Қазақстан елді индустрияландыру кезеңінде.
3. Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру шаруалар қасіреті.
4. 30- жылдарындағы қоғамдық – саяси өмір. Қазақстан соғыс алдындағы кезңде.

Қазақстан 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы дәурінде.
Жоспар:
1. Соғыстың басталуы, оның сипаты.
2. Қазақстан экономикасын соғысқа бейімдеп қайта құру.
3. Майдандағы қазақстандықтар.
4. Қазақстан Ұлы Отан соғысының аяқталу кезеңінде (1944 – 1945 жж.)

Соғыстан кейінгі (1946-1953) және 1960 жылдары мен 1980-жылдардың екінші жартасындағы Қазақстан (1946-1991 жж.) 1 2
Жоспар:
1. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жж.).
2. Қазақстан «Хрущев декадасы» жылдарында (1953-1964 жж.).
3. Қазақстан 1960 жылдың екінші жартысы мен 1980 жылдардың бірінші жартысында.
4. Қазақстандағы «Қайта құру» саясаты (1985-1991 жж.)

Тәуелсіз Қазақстан. 


Қазақстан тәуелсіздік жолында.
Жоспар:
1. 1991 жылғы тамыз төңкерісі.
2. КСРО-ның ыдырауы. Қазақстаның тэуелсіздік алуы. ТМД-ның құрылуы.
3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы.
4. Қазақстаның экономиқалық дамуы.

Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы.
Жоспар:
1. Қазақстан Республикасының қоғамдық өміріндегі өзгерістер.
2. Тәуелсіз Қазақстанның рухани дамуы.
3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.
4. "Қазақстан-2030” стратегиясы.

Тақырыптар бойынша семинар сұрақтары

СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары

Мемлекеттік экзамен сұрақтары

Үсынылатын әдебиеттер тізімі.