Menu
Казакша тест
“Биік” сөзінің тура мағынада қолданғанын белгілеңіз.
A) Биік сезім.
B) Биік тау.
C) Биік ой.
D) Биік тұлға.
E) Биік сөз.
Дұрыс жауап: B

Ауыспалы мағынада қолданылған сөзді көрсетіңіз.
Ниетің қисық болса, ағайынға өкпелеме.
A) Ниетің.
B) Қисық.
C) Болса.
D) Ағайынға.
E) Өкпелеме.
Дұрыс жауап: B

Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөзі бар сөйлемді анықтаңыз.
A) Тұмау аяғы – құрт, тұман аяғы – жұт.
B) Самат аяғын ауыртып алды.
C) Ол науқасынан айығып кетті.
D) Жел күшейе түсті.
E) Ол аяғын созып жатыр.
Дұрыс жауап: A

Ауыспалы мағынада тұрған сөзді көрсетіңіз.
Бұлақтың көзін ашу – игі іс.
A) Бұлақтың.
B) Көзін.
C) Ашу.
D) Игі.
E) Іс.
Дұрыс жауап: B

Сөздің тура мағынасын табыңыз.
A) Сүт таңертең ұйып қалды.
B) Оң қолым ұйып қалды.
C) Әңгіме ұйып тыңдалды.
D) Олар сүттей ұйып отыр.
E) Сүттей ұйыған жанұя.
Дұрыс жауап: A

Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
A) Қарындашын ұштау.
B) Найзаны ұштау.
C) Қайланы ұштау.
D) Шеберлікті ұштау.
E) Таяқты ұштау.
Дұрыс жауап: D

Көп мағыналы сөздің анықтамасын белгілеңіз.
A) Затты атап білдіретін мағынасы.
B) Біркелкі дыбысталып айтылатын сөз.
C) Мағынасы басқа-басқа сөздер тобы.
D) Сөздің екі я одан да көп мағынаға ие болуы.
E) Мағыналары бір-біріне жақын сөздер тобы.
Дұрыс жауап: D

Омонимдес сөзді көрсетіңіз.
A) Гүлнәр мектепке барды.
B) Ол ақылды бала.
C) Айт болды.
D) Уақытты бағала.
E) Айгүл – зерек оқушы.
Дұрыс жауап: C

Омонимдес сөздерді көрсетіңіз.
A) Шапан, келін.
B) Алты, жеті.
C) Арықтан суару.
D) Кел, оқып отыр.
E) Бәрі, тегіс.
Дұрыс жауап: C

Етістіктерден болған синонимдерді көрсетіңіз.
A) Күшті, мықты.
B) Шелдену, қоңдану.
C) Бағалы, құнды.
D) Әлді, қарулы.
E) Қайратты, қажырлы.
Дұрыс жауап: B

“Жалығу” сөзінің синонимін көрсетіңіз.
A) Зерігу, құмар болу.
B) Еріну, кешіру.
C) Жалтару, қорғану.
D) Зерігу, іш пысу.
E) Ығыр болу, көңілі қалу.
Дұрыс жауап: D

Антоним қатысқан сөйлемді көрсетіңіз.
A) Тыным, тыныштық таппаған.
B) Бұраң бел, алма мойын.
C) Ара гүлге қонды.
D) Жақсылық пен жамандық – болды егіз.
E) Сөз ағасы – құлақ.
{Правльный ответ}=D

Антоним бола алмайтын сөзді табыңыз.
A) Қара.
B) Ірі.
C) Сары.
D) Осал.
E) Қас.
Дұрыс жауап: C

Тұрақты тіркесті көрсетіңіз.
A) Қала мен ауыл арасы.
B) Алты қанат ақ үй.
C) Ит терісін басына қаптады.
D) Көпке тараған күй.
E) Тез келді.
Дұрыс жауап: C

“Әсем” сөзінің синонимдік тұрақты тіркесін көрсетіңіз.
A) Азар да безер болды.
B) Тайға таңба басқандай.
C) Бетінен оты шықты.
D) Ай оңынан туды.
E) Қыздың жиған жүгіндей.
Дұрыс жауап: E

Архаизмді көрсетіңіз.
A) Хан.
B) Патша.
C) Уәзір.
D) Патсайы.
E) Садақ.
Дұрыс жауап: D


Тарихи сөзді табыңыз.
A) Сауын айту.
B) Сәукеле.
C) Хан.
D) Имам.
E) Кебеже.
Дұрыс жауап: C

Архаизмді белгілеңіз.
A) Хан.
B) Патша.
C) Адырна.
D) Күпі.
E) Сауыт.
Дұрыс жауап: D

Тарихи сөзді көрсетіңіз.
A) Сауын айту.
B) Отарба
C) Сәукеле.
D) Имам.
E) Кебеже.
Дұрыс жауап: B


Тарихи сөзді белгілеңіз.
A) Ұрын бару.
B) Барымта.
C) Лашық.
D) Үйшік.
E) Қызыл әскер.
Дұрыс жауап: E


Араб, парсы тілдерінен енген сөздерді белгілеңіз.
A) Ұлыс, нөкер.
B) Емтихан, тәрбие.
C) Нұра, Нарынқол.
D) Жасақ, аймақ.
E) Жарлық, Зайсан.
Дұрыс жауап: B

Кірме сөздерді көрсетіңіз.
A) Құдағай, құдағи.
B) Тыңла, тыңда.
C) Бөтелке, кереует.
D) Маңлай, нән.
E) Таңла, кілт.
Дұрыс жауап: С

Монғол тілінен енген сөздерді көрсетіңіз.
A) Ұлыс, нөкер.
B) Сөмке, кәмпит.
C) Сіріңке, бәтеңке.
D) Сүгірет, бәдірен.
E) Кеуірт, әтешкір.
Дұрыс жауап: А

Диалект сөзді табыңыз.
A) Тұқым, сым.
B) Космос, ғарыш.
C) Саяжай, кеден.
D) Лашық, күпі.
E) Сәукеле, шиден.
Дұрыс жауап: А

Араб, парсы тілдерінен енген сөздерді белгілеңіз.
A) Ұлыс, нөкер.
B) Емтихан, тәрбие.
C) Нұра, Нарынқол.
D) Жасақ, аймақ.
E) Жарлық, Зайсан.
Дұрыс жауап: B

Кірме сөздерді көрсетіңіз.
A) Құдағай, құдағи.
B) Тыңла, тыңда.
C) Бөтелке, кереует.
D) Маңлай, нән.
E) Таңла, кілт.
Дұрыс жауап: С

Монғол тілінен енген сөздерді көрсетіңіз.
A) Ұлыс, нөкер.
B) Сөмке, кәмпит.
C) Сіріңке, бәтеңке.
D) Сүгірет, бәдірен.
E) Кеуірт, әтешкір.
Дұрыс жауап: А

Диалект сөзді табыңыз.
A) Тұқым, сым.
B) Космос, ғарыш.
C) Саяжай, кеден.
D) Лашық, күпі.
E) Сәукеле, шиден.
Дұрыс жауап: А

Қолөнерге байланысты кәсіби сөздерді табыңыз.
A) Егемен, әмбебап.
B) Кешен, нарық.
C) Нән, сүгірет.
D) Пышқы, шербек.
E) Сиықты, маңлай.
Дұрыс жауап: D

Термин сөздердің анықтамасын белгілеңіз.
A) Белгілі кәсіппен шұғылданатын адамдар арасында айтылатын сөздер.
B) Ғылым, техника саласындағы арнаулы ұғымдарды білдіретін сөздер.
C) Белгілі бір аймақ тұрғындарының сөздері.
D) Басқа тілден енген сөздер.
E) Қолданыстан шығып қалған сөздер.
Дұрыс жауап: В

Ауыл шаруашылығына байланысты кәсіби сөздерді табыңыз.
A) Қоза, шиіт.
B) Сүгірет, маңлай.
C) Хан, патша.
D) Сәукеле, кебеже.
E) Дүрия, патсайы.
Дұрыс жауап: А

Термин сөздерді көрсетіңіз.
A) Эвфемизм, дисфемизм.
B) Диалект, садақ.
C) Сауыт, айбалта.
D) Адырна, найза.
E) Отарба, ұрын бару.
Дұрыс жауап: А

Термин сөздерді көрсетіңіз.
A) Жақсы, жаман.
B) Бастауыш, аммиак.
C) Сәлемдесу, амандасу.
D) Тез, жылдам.
E) Ажар, көрік.
Дұрыс жауап: В

Әріптің анықтамасын көрсетіңіз.
A) Үннен ғана тұратын дыбыстар.
B) Дыбыстық жақты зерттейтін.
C) Дыбыстың жазудағы таңбасы.
D) Алиф пен би атауларының бірігуі.
E) Кедергісіз шығатын дыбыстар.
Дұрыс жауап: C

Әліпбидегі әріптердің түрін анықтаңыз.
A) Жазба, ашық түрі.
B) Жазба, баспа түрі.
C) Ашық, тұйық түрі.
D) Баспа, ұяң түрі.
E) Қатаң, ұяң түрі.
Дұрыс жауап: B

“Ә” әрпінің емлесіне байланысты сөздің дұрысын көрсетіңіз.
A) Күман.
B) Күмән.
C) Күмен.
D) Күмөн.
E) Құман.
Дұрыс жауап: В

Дауысты дыбыстарды белгілеңіз.
A) Б, Ж, С, Р.
B) Х, А, Ч, Е.
C) Ц, Щ, Ө, У.
D) А, Ә, О, У.
E) Б, В, Г, Ғ.
Дұрыс жауап: D

“Ұ” дыбысы қай сөзде жазылатынын көрсетіңіз.
A) С...мке.
B) ...стаған.
C) Жая...лап.
D) Т...сін.
E) Т...скен.
Дұрыс жауап: B

Жіңішке дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.
A) Ы, І, Ә.
B) О, Ұ, Ү.
C) Ө, Е, І.
D) Ұ, Ү, Ы.
E) А, Е, Ы.
Дұрыс жауап: C

Ашық дауысты дыбысты табыңыз.
A) А, Ә.
B) Ы, І.
C) Ұ, У.
D) Ү, Й.
E) Ы, У.
Дұрыс жауап: A

Ашық дауыстылардан құралған сөзді көрсетіңіз.
A) Бейсенәлі.
B) Әлдеқашан.
C) Кінәрат.
D) Ойыншық.
E) Күйзеліс.
Дұрыс жауап: B

Қысаң дауыстылары бар сөзді көрсетіңіз.
A) Әділет.
B) Жауырын.
C) Ғылыми.
D) Төсек.
E) Іңкәр.
Дұрыс жауап: C

Қысаң дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.
A) Ү, У, Е.
B) А, Ә, И.
C) Э, Е, Ү.
D) Ы, Ұ, И.
E) Ә, Ү, Ы.
Дұрыс жауап: D

Езулік дауысты дыбыстардан жасалған сөзді табыңыз.
A) Мұқан, Ербол.
B) Әдебиет, теңіз.
C) Орден, нөсер.
D) Ине, бөдене.
E) Адам, өнім.
Дұрыс жауап: B

Бірыңғай еріндік дауысты дыбыстан тұратын сөзді анықтаңыз.
A) Үгіт, ұйыту.
B) Ұзақ, үркек.
C) Ұлу, үйту.
D) Үзеңгі, ұқсау.
E) Ұшқын, үтір.
Дұрыс жауап: C

“Н” дауыссыз дыбысы қай топқа жататынын белгілеңіз.
A) Қатаң дауыссыз дыбыс.
B) Ұяң дауыссыз дыбыс.
C) Жуан сөзде ғана жазылатын дауыссыз дыбыс.
D) Үнді дауыссыз дыбыс.
E) Жіңішке сөзде ғана жазылатын дауыссыз дыбыс.
Правильный ответ}=D

Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз.
A) Сыпайы.
B) Жылан.
C) Даугер.
D) Бейсенбі.
E) Жоба.
Дұрыс жауап: E

Салдырдан жасалған дауыссыз дыбыстарды белгілеңіз.
A) П, Ф, Б, В
B) К, Г, Ғ, Т.
C) Т, С, З, Ж.
D) Ш, Щ, Т, С.
E) Х, Ц, Ж, Д.
Дұрыс жауап: D

Қай сөзде “П” дыбысы жазылатынын көрсетіңіз.
A) Та...у.
B) Ке...у.
C) Қағы...-соғу.
D) До...ы.
E) Тара...ы.
Правильный ответ}=C

Үнді дауыссыз дыбыстар қатысқан сөзді көрсетіңіз.
A) Әлдилету.
B) Әйел.
C) Әлдебір.
D) Әмірші.
E) Әнеугүні.
Дұрыс жауап: B

“Ң” дауыссыз дыбысының қандай екенін анықтаңыз.
A) Қатаң дауыссыз дыбыс.
B) Ұяң дауыссыз дыбыс.
C) Үнді дауыссыз дыбыс.
D) Жуан дауыссыз дыбыс.
E) Жіңішке сөзге ғана жазылатын дауыссыз.
Дұрыс жауап: C

Бірыңғай қатаң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз.
A) Қорытынды.
B) Тасаттық.
C) Қос бұрым.
D) Өркен.
E) Бағдарсыз.
Дұрыс жауап: B

Бірыңғай қатаң дауыссыз қатысқан сөзді анықтаңыз.
A) Өп-өтірік.
B) Қос тігу.
C) Хош иісті.
D) Қолы ашық.
E) Өсек-аяң.
Дұрыс жауап: C

“Б” дыбысының қандай екенін анықтаңыз.
A) Ұяң дауыссыз дыбыс.
B) Қатаң дауыссыз дыбыс.
C) Ашық дауысты дыбыс.
D) Қысаң дауысты дыбыс.
E) Еріндік дауысты дыбыс.
Дұрыс жауап: А

Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз.
A) Ешбір.
B) Қап-қалың.
C) Дағды.
D) Сыңғырлату.
E) Етікші.
Дұрыс жауап: С

Ұяң дауыссыз дыбыстарды көрсетіңіз.
A) Г, Ғ, Й, З.
B) Д, З, Ж, Л.
C) Б, Д, З, Ж.
D) Ж, Б, В, М.
E) Ғ, Һ, Н, Ң.
Дұрыс жауап: С

Буынға бөлінбейтін сөздер қатарын анықтаңыз.
A) ХБЖ, қала.
B) Бақыт, нан.
C) Сақ, қалам.
D) БҰҰ, 50см.
E) Күн, қағаз.
Дұрыс жауап: D

Төрт буыннан тұратын сөзді көрсетіңіз.
A) Төзімді.
B) Саңырауқұлақ.
C) Шаруашылық.
D) Жақсылық.
E) Орта.
Дұрыс жауап: C

Буынға бөлінетін сөздерді анықтаңыз.
A) Дала, бала.
B) Қала, нан.
C) Сарт-сұрт.
D) Қаңқ, қора.
E) Қақ, тарт.
Дұрыс жауап: A

Жіңішке буынды сөздер қатарын көрсетіңіз.
A) Мектеп, орта.
B) Кітап, дос.
C) Есіл, Іле.
D) Астана, көрініс.
E) Мұғалім, мектеп.
Дұрыс жауап: C

Буын құрай алатын дыбыстарды белгілеңіз.
A) Дауысты дыбыстар.
B) Үнді дауыссыз дыбыстар.
C) Дауыссыз дыбыстар.
D) Қатаң дауыссыз дыбыстар.
E) Ұяң дауыссыз дыбыстар.
Дұрыс жауап: A

Буынға қате бөлінген сөзді көрсетіңіз.
A) Жұ-мырт-қа.
B) Ки-е-лі.
C) Құ-мыр-сқа.
D) Ба-ла-лық.
E) Қо-ңыр.
Дұрыс жауап: C

Ашық буынды сөзді көрсетіңіз.
A) Аласа.
B) Ор.
C) Жол.
D) Күл.
E) Ер.
Дұрыс жауап: А

Ашық буынды табыңыз.
A) Ал.
B) Қа.
C) Қас.
D) Ат.
E) Ет.
Дұрыс жауап: В

Ашық жуан буынды сөзді көрсетіңіз.
A) Ор, өз.
B) Боса, баға.
C) Зор, көл.
D) Ық, ік.
E) Бел, тау.
Дұрыс жауап: В

Ашық жуан буынды белгілеңіз.
A) Аз, босат.
B) Ұқ, ұт.
C) Аға, бала.
D) Бел, бол.
E) Бөл, нан.
Дұрыс жауап: С

Тұйық буынды табыңыз.
A) Бақ, зор.
B) Ұқ, үн.
C) Аға, бала.
D) Бөс, жоқ.
E) Кел, бар.
Дұрыс жауап: В

Тұйық буынды анықтаңыз.
A) Ас.
B) Жұрт.
C) Ұран.
D) Дала.
E) Қант.
Дұрыс жауап: А

Бірыңғай тұйық буынды сөзді көрсетіңіз.
A) Жадырату.
B) Жағымпаз.
C) Жым-жырт.
D) Ат.
E) Ақылгөй.
Дұрыс жауап: D

Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз.
A) Театр-рлар.
B) Баяндау-ыш.
C) Та-рақ.
D) Бір-ыңғай.
E) О-тан.
Дұрыс жауап: С

Дұрыс тасымалданған сөзді табыңыз..
A) Қал-алық.
B) Тәу-елді.
C) А.С.-Пушкин.
D) Арық-тау.
E) Таран-ыс.
Дұрыс жауап: D

Дұрыс тасымалданған сөзді белгілеңіз.
A) О-юлы.
B) Үміт-сіз.
C) 25-кг.
D) Кітаб-ымыз.
E) Қазақс-тан.
Дұрыс жауап: В

Буын үндестігінің ғылыми түрдегі атауын көрсетіңіз.
A) Дыбыс үндестігі.
B) Ілгерінді ықпал.
C) Кейінді ықпал.
D) Сингармонизм.
E) Тоғыспалы ықпал.
Дұрыс жауап: D

Үндестік заңының нешеге бөлінетінін көрсетіңіз.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
Дұрыс жауап: B

Буын үндестігі сақталып жазылған сөзді көрсетіңіз.
A) Балгер.
B) Әсемпаз.
C) Сәнқой.
D) Өнерлі.
E) Әкетай.
Дұрыс жауап: D

Буын үндестігіне сай емес сөзді көрсетіңіз.
A) Жартас.
B) Кітап.
C) Қоғамтану.
D) Ұлболсын.
E) Өнер.
Дұрыс жауап: B

Буын талғамайтын жұрнақ арқылы жасалып тұрған сөзді көрсетіңіз.
A) Еңбекші.
B) Еңбекқор.
C) Еңбеккер.
D) Еңбектер.
E) Еңбексіз.
Дұрыс жауап: B

Сингармонизм заңына бағынбайтын сөзді анықтаңыз.
A) Балалық.
B) Әуезов.
C) Жігерлі.
D) Құрманғазы.
E) Балалар.
Дұрыс жауап: B

Буын үндестігіне сай қосымша сөзге қалай үндесетінін көрсетіңіз.
A) Буынның жуан-жіңішкелігіне қарай.
B) Дауыссыз дыбысқа қарай.
C) Тұйық буынға қарай.
D) Тек жіңішке буынға қарай.
E) Тек жуан буынға қарай.
Дұрыс жауап: A

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны табыңыз.
A) Қалалық.
B) Әсемпаз.
C) Білімді.
D) Кілтті.
E) Дұрыс.
Дұрыс жауап: В

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз.
A) –қа.
B) –дан.
C) –мен.
D) –лар.
E) –та.
Дұрыс жауап: С

Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз.
A) -дар, -дер.
B) -нікі, -тай.
C) -ға, -ге.
D) -тан, -тен.
E) -лар, -лер.
Правильный ответ}=В

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны анықтаңыз.
A) -ға, -ге.
B) -ды, -ді.
C) -мен, -бен.
D) -лар, -лер.
E) -ды, -ді.
Дұрыс жауап: В

Кейінді ықпал заңдылығына байланысты сөзді табыңыз.
A) Ұшқышсың.
B) Тал ек.
C) Әлдеқашан.
D) Жанбады.
E) Ешқашан.
Дұрыс жауап: D

Ілгерінді ықпалды сөзді табыңыз.
A) Беру.
B) Жабу.
C) Секіру.
D) Ашса.
E) Ашу.
Дұрыс жауап: D

Кейінді ықпалды табыңыз.
A) Үмітбек.
B) Көкшетау.
C) Қара ала.
D) Жеңіл-желпі.
E) Әншінің әні.
Дұрыс жауап: С

Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз.
A) Жәйау.
B) Жайау.
C) Жаяу.
D) Жайяу.
E) Жәйәу.
Дұрыс жауап: С

Орфоэпиялық нормаға сай жазылған сөзді табыңыз.
A) Көңіл аудару.
B) Көңіл күйі.
C) Көлік.
D) Шомылу.
E) Өзөн.
Дұрыс жауап: Е

Түбір сөзді көрсетіңіз.
A) Кемпірқосақ.
B) Ағайын-жұрт.
C) Көк жүзі.
D) Тау.
E) Тау-тас.
Дұрыс жауап: D

Сөзжасамның анықтамасын көрсетіңіз.
A) Екі я одан да көп сөздің бірігуі.
B) Екі сөздің қосарлануы.
C) Жаңа сөздердің жасалуы.
D) Дыбыстардың бірін-біріне ұқсатуы.
E) Сөздердің буынға бөлінуі.
Дұрыс жауап: C

Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегін анықтаңыз.
A) Қос сөз.
B) Біріккен сөз.
C) Түбірлес сөз.
D) Түбір сөз.
E) Тіркескен сөз.
Дұрыс жауап: D

Қосымшаның түрі нешеу екенін көрсетіңіз.
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 1.
E) 5.
Дұрыс жауап: A

Қосымшасыз тұрған түбір сөзді табыңыз.
A) Ой.
B) Атадан.
C) Әкедей.
D) Ауылдас.
E) Бұрғы.
Дұрыс жауап: A

Түбір сөзді көрсетіңіз.
A) Маңдай-ша, ана.
B) Әке, әсемпаз.
C) Бала, дос.
D) Білім, ілім.
E) Өнерпаз, білгіш.
Дұрыс жауап: C

Бірыңғай түбір сөздері бар қатарды көрсетіңіз.
A) Кітап, тасымал, аулы.
B) Дана, даналық, ауылға.
C) Отанды, өміршең, айшықты.
D) Ыдыс, әңгіме, терезе.
E) Балажан, әкесі, кенші.
Дұрыс жауап: D

Туынды сөзді табыңыз.
A) Айбындылық, ұрыншақ.
B) Мектеп, мол.
C) Сау, көр.
D) Бала, шәкірт.
E) Мұғалім, емтихан.
Дұрыс жауап: А

Туынды сөзді көрсетіңіз.
A) Білім, оқушы.
B) Заңмен, адамдар.
C) Кітабым, әкесі.
D) Баламын, суға.
E) Атадан, ботаның.
Дұрыс жауап: А

Біріккен сөз қатысқан қатарды табыңыз.
A) Аяғымен кезек тебу.
B) Беті ашық шелек.
C) Еламан түршігіп кетті.
D) Қуаныш ұзағынан болсын.
E) Төргі бөлмеде.
Дұрыс жауап: С

Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз.
A) Көк(құтан), көк(жиек).
B) Көк(шөп), көк(базар).
C) Қол(қою), сары(май)..
D) Ат(қора), қол(сұғу).
E) Көк(көз), көз(жұму).
Дұрыс жауап: А

Дыбыстық өзгеріске ұшырап біріккен сөзді көрсетіңіз.
A) Алатау.
B) Жаңатас.
C) Бүгін.
D) Сезімтал.
E) Ұғымтал.
Дұрыс жауап: С

Қайталама қос сөзді табыңыз.
A) Жып-жылы, әке-шеше.
B) Өз-өзінен, жүзбе-жүз.
C) Үгіт-насихат, жап-жаңа.
D) Бақытты-бақытсыз, некен-саяқ.
E) Мәдени-ағарту, ат-мат.
Дұрыс жауап: В

Қосарлама қос сөзді көрсетіңіз.
A) Көкпеңбек, қолма-қол.
B) Шегара, құрбы-құрдас.
C) Қысы-жазы, оқта-текте.
D) Қып-қызыл, түйе-мүйе.
E) Көзбе-көз, жалт-жұлт.
Дұрыс жауап: В

Қысқарған сөзді табыңыз.
A) Кг., т.б.
B) Қызылорда, Ақтөбе.
C) Сөйтіп, ештеңе.
D) Әркім, әлдекім.
E) Өнерпаз.
Дұрыс жауап: А

Жалқы зат есімнің анықтамасын көрсетіңіз.
A) Біркелкі заттардың жалпы атауы.
B) Заттардың ішіндегі бір түрінің өзіне ғана қойылған аты.
C) Заттың сынын білдіреді.
D) Нақтылы тануға болатын зат атуы.
E) Адамның ойлауы нәтижесінде танысатын атау.
Дұрыс жауап: B

Жалпы зат есімді белгілеңіз.
A) Байжан.
B) Теміртау.
C) Құлагер.
D) Адам.
E) “Ақжелкен” журналы.
Дұрыс жауап: D

Жалқы зат есімді анықтаңыз.
A) Тау.
B) Іні.
C) Теміртас.
D) Орман.
E) Қапшық.
Дұрыс жауап: C

Сөз табының санын көрсетіңіз.
A) 3.
B) 4.
C) 6.
D) 7.
E) 9.
Дұрыс жауап: E

Зат есімге лайық қатарды табыңыз.
A) Етістік.
B) Көмекші сөздер.
C) Бейтарап сөздер.
D) Еліктеу сөздер.
E) Есім сөздер.
Дұрыс жауап: E

Деректі зат есімі бар қатарды көрсетіңіз.
A) Адамгершілік, ақыл, ағаш.
B) Парасат, сезім, қалам.
C) Мектеп, қағаз, гүл.
D) Қуаныш, реніш, дәптер.
E) Қалам, өкініш, шаттық.
Дұрыс жауап: C

Адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын ұғым атаулары.
А) Жалпы зат есім.
В) Жалқы зат есім
С) Деректі зат есім.
D) Дерексіз зат есім.
Е) Жанды зат есім.
Правильный ответ}=D

Негізгі зат есімді белгілеңіз.
A) Балықшы.
B) Кітапхана.
C) Әке.
D) Бұрғы.
E) Егін.
Дұрыс жауап: С

Туынды зат есімді белгілеңіз.
A) Үй.
B) Іні.
C) Әнші.
D) Күй.
E) Аға.
Дұрыс жауап: С

Күрделі зат есімді көрсетіңіз.
A) Ауыл.
B) Көрме.
C) Көкшетау.
D) Қақты.
E) Бейбітшілікті.
Дұрыс жауап: С

Ілік септігінде тұрған зат есімді табыңыз.
A) Маңайда.
B) Клубтан.
C) Көркемөнер.
D) Мектептің.
E) Сөзге.
Дұрыс жауап: D

Тәуелденген зат есімді көрсетіңіз.
A) Үйлерге.
B) Қонақтар.
C) Атыңыз.
D) Темірсің.
E) Таумен.
Дұрыс жауап: С

Жіктелген зат есімді анықтаңыз.
A) Баламын.
B) Сендер.
C) Қайтыңдар.
D) Еліңіз.
E) Баласы.
Дұрыс жауап: А

Жіктік жалғауының екінші жағында тұрған зат есімді табыңыз.
A) Баласын.
B) Жиенсің.
C) Студентпіз.
D) Келгенбіз.
E) Адаммын.
Дұрыс жауап: В

Зат есімнің анықтауыш қызметіндегі сөзін табыңыз.
A) Анасының тілін алмаған азапқа қалады.
B) Кең болсаң, кем болмайсың.
C) Ол әрең келеді.
D) Абай қатты қуанды.
E) Мұның тамыры тереңде.
Дұрыс жауап: А

Сөйлемдегі сын есімді көрсетіңіз.
Әсем сабақты жақсы оқиды.
A) Әсем.
B) Сабақты.
C) Жақсы.
D) Оқиды.
E) Жоқ.
Дұрыс жауап: C

Етістіктен болған сын есімді көрсетіңіз.
A) Ажарлы.
B) Шашыраңқы.
C) Күллі, тегіс.
D) Әкелді.
E) Келді.
Дұрыс жауап: B

Есім сөзден жасалған сын есімді көрсетіңіз.
A) Ұрысқақ.
B) Білгіш.
C) Айтқыш.
D) Денелі.
E) Көргіш.
Дұрыс жауап: D

Етістіктен болған сын есімді көрсетіңіз.
A) Тарихи.
B) Әуесқой.
C) Өнерпаз.
D) Бойшаң.
E) Бітік.
Дұрыс жауап: E

Туынды сын есімнен жасалған бастауышты табыңыз.
A) Өнерлі өрге жүзер.
B) Айдар сымбатты болды.
C) Ала жаздай үй салумен болды.
D) Оқу үшін осында келдім.
E) Жігіттің ұйқысы шайдай ашылды.
Дұрыс жауап: A

Туынды сын есімді атаңыз.
A) Қара.
B) Көк.
C) Биік.
D) Таза.
E) Ашық.
Дұрыс жауап: E

Есім сөздерден жасалған сын есімді көрсетіңіз.
A) Оқыр, кеткіз.
B) Берекелі, оқырман.
C) Қазандай, торсықтай.
D) Оқытқыз, жаздыр.
E) Табиғат, әлемдей.
Дұрыс жауап: C

Есім сөздерден жасалған сын есім қатарын белгілеңіз.
A) Барғалы, аздыр.
B) Қалашық, айтқыш.
C) Өнерпаз, намысқой.
D) Пой-пой, пәлі.
E) Он жеті, елу мың.
Дұрыс жауап: C

Негізгі сын есімді көрсетіңіз.
A) Киімшең.
B) Табыскер.
C) Ұйқышыл.
D) Терең.
E) Жазғы.
Дұрыс жауап: D

Сапалық сын есімнің анықтамасын көрсетіңіз.
A) Заттың белгісін басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есім.
B) Біркелкі сындардың бірінен екіншісінің артық я кемдігін салыстыратын сын есім.
C) Негізгі сын есімнің өзінен болып, заттың сынын анықтайтын сын есім.
D) Біркелкі сындардың бірінен екіншісінің өте артық екендігін білдіретін сын есім.
E) Заттың мезгіл-мекенге қатыстылығын білдіретін сын есім.
Дұрыс жауап: С

Қатыстық сын есімнің анықтамасын табыңыз.
A) Заттың белгісін басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есім.
B) Біркелкі сындардың бірінен екіншісінің артық я кемдігін салыстыратын сын есім.
C) Негізгі сын есімнің өзінен болып, заттың сынын анықтайтын сын есім.
D) Біркелкі сындардың бірінен екіншісінің өте артық екендігін білдіретін сын есім.
E) Заттың сынын білдіретін сын есім.
Дұрыс жауап: А

Сын есімнің шырай түрін көрсетіңіз.
A) 3.
B) 4.
C) 2.
D) 5.
E) 1.
Дұрыс жауап: С

Күшейтпелі шырайды көрсетіңіз.
A) Ағырақ, көкше.
B) Қуаң, бозаң.
C) Сұрша, бозғыл.
D) Аппақ, аса терең.
E) Сарғылт, күреңдеу.
Дұрыс жауап: D

Күшейтпелі шырайды көрсетіңіз.
A) Кішірек, көкше.
B) Көкшіл, көктеу.
C) Сұрлау, көкшілтім.
D) Көкпеңбек, шымқай қызыл.
E) Қоңырқай, сұрлау.
Дұрыс жауап: D

Салыстырмалы шырайды көрсетіңіз.
A) Ұп-ұзын.
B) Сұп-суық.
C) Үлкенірек.
D) Аппақ.
E) Тым биік.
Дұрыс жауап: С

Сөйлемнен анықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді белгілеңіз.
Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын.
A) Жақсының.
B) Жақсылығын.
C) Айт.
D) Нұры.
E) Тасысын.
Дұрыс жауап: А

Сөйлемнен баяндауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді белгілеңіз.
Сен бір артық көркемсің.
A) Сен.
B) Бір.
C) Артық.
D) Жоқ.
E) Көркемсің.
Дұрыс жауап: Е

Сөйлемнен пысықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есімді көрсетіңіз.
Өлеңмен сөзді желдей құйындатқан.
A) Өлеңмен.
B) Сөзді.
C) Желдей.
D) Құйындатқан.
E) Жоқ.
Дұрыс жауап: С

Жинақтық сан есімді табыңыз.
A) Үш-үштен.
B) Жиырма екі.
C) Бесеу.
D) Оннан үш.
E) Жүз.
Дұрыс жауап: C

Жинақтық сан есімге тән жұрнақты көрсетіңіз.
A) -ыншы, -інші.
B) -ау, -еу.
C) -тан, -тен.
D) -дай, -дей.
E) -лық, -лік.
Дұрыс жауап: B

Реттік сан есімге тән жұрнақты көрсетіңіз.
A) -ыншы, -інші.
B) -ау, -еу.
C) -тан, -тен.
D) -дай, -дей.
E) -лық, -лік.
Дұрыс жауап: A

Есептік сан есімнің сұрағын көрсетіңіз.
A) Нешінші?
B) Қанша?
C) Нешеу?
D) Қай шамасы?
E) Нешеден?
Дұрыс жауап: B

Топтау сан есімін көрсетіңіз.
A) Үштің бірі.
B) Жүзінші.
C) Жетеу.
D) Жүз-жүзден.
E) Мыңдап.
Дұрыс жауап: E

Есептік сан есімнің күрделі түрін анықтаңыз.
A) Он төртінші.
B) Он төрт.
C) Төрт-төрттен.
D) Он-оннан.
E) Оннан екі.
Дұрыс жауап: B

Жинақтық сан есімі бар сөйлемді көрсетіңіз.
A) Бес жерде бес – жиырма бес.
B) Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын.
C) Жеті рет өлшеп, бір рет кес.
D) Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
E) Елу – ердің жасы.
Дұрыс жауап: D

Дұрыс жазылған сан есімді табыңыз.
A) Жиырмабес.
B) 25 ке толды.
C) 5 сынып.
D) 8наурыз.
E) 7-қазан.
Дұрыс жауап: D

Дұрыс жазылған реттік сан есімді көрсетіңіз.
A) 23 қатар.
B) 105-мектеп.
C) 10 мектеп.
D) X
E) XX-ғасыр.
Дұрыс жауап: В

Қате жазылған болжалдық сан есімді табыңыз.
A) 1000-дап.
B) 100-деген.
C) Сағат 5-терде.
D) 10 даған.
E) Қырық-елу.
Дұрыс жауап: D

Дұрыс жазылған топтау сан есімді көрсетіңіз.
A) 10-оннан.
B) 10-15 тен.
C) 20-20-дан.
D) Бес бестен.
E) Жүз жүзден.
Дұрыс жауап: С

Сөйлемнен сан есімді көрсетіңіз.
Біз екі-екіден бөліндік.
A) Біз.
B) Екі-екіден
C) Әдемі.
D) Бөліндік.
E) Пысықтауышы жоқ.
Дұрыс жауап: В

Жіктеу есімдігін табыңыз.
A) Мен.
B) Сол.
C) Мынау.
D) Кім?
E) Барлық.
Дұрыс жауап: A

Жіктеу есімдігімен тіркесіп тұрған сөзді табыңыз.
A) Сіз келесіз.
B) Атаның баласы.
C) Қалаға бару.
D) Көзбен көру.
E) Болат келді.
Дұрыс жауап: A

Сұрау есімдігін көрсетіңіз.
A) Бұлар.
B) Қайсысы.
C) Мұнымен.
D) Біздікі.
E) Сіздер.
Дұрыс жауап: B

Өздік есімдікті тіркесті көрсетіңіз.
A) Сен кімсің?
B) Өзің кел.
C) Оны көру.
D) Кім келеді?
E) Олар барады.
Дұрыс жауап: B

Болымсыздық есімдікті белгілеңіз.
A) Әлдекім.
B) Әлдеқалай.
C) Ешқайсысы.
D) Қайсыбір.
E) Мүмкін.
Дұрыс жауап: B

Белгісіздік есімдікті табыңыз.
A) Бәріміз.
B) Баршамыз.
C) Біздің.
D) Қайсыбіреу.
E) Өзіміздің.
Дұрыс жауап: D

Сілтеу есімдігін белгілеңіз.
A) Он, алтау.
B) Тақ, жүз.
C) Үйде, кеште.
D) Осынау, анау.
E) Бүгін, кеше.
Дұрыс жауап: D

Сілтеу есімдігінің септелу түрін анықтаңыз.
A) Әркімдер.
B) Бұған.
C) Бәріне.
D) Маған.
E) Өздері.
Дұрыс жауап: B

Сілтеу есімдігінің тәуелденген түрін көрсетіңіз.
A) Олар, менмін.
B) Кетір, оқыт.
C) Соныңыз, мынауыңыз.
D) Ақшыл, сенсің.
E) Оған, маған.
Дұрыс жауап: C

Жалпылау есімдігін анықтаңыз.
A) Ана, мына.
B) Ақылды, бәрі.
C) Күллі, барша.
D) Түгел, ақылды.
E) Ата, сол.
Дұрыс жауап: C

Дұрыс жазылған есімдікті көрсетіңіз.
A) Еш кім.
B) Еш қашан.
C) Әр қалай.
D) Кей шақта.
E) Әр бір.
Дұрыс жауап: D

“Еш” сөзінің қай сөзбен бөлек жазылатынын көрсетіңіз.
A) Еш(кім).
B) Еш(нәрсе).
C) Еш(қайда).
D) Еш(қандай).
E) Еш(бір).
Дұрыс жауап: В

“Еш” сөзінің қай сөзбен бірге жазылатынын белгілеңіз.
A) Еш(нәрсе).
B) Еш(уақыта).
C) Еш(болу).
D) Еш(қашан).
E) Еш(адам).
Дұрыс жауап: D

Туынды етістікті табыңыз.
A) Аз.
B) Жүр.
C) Көмектес.
D) Бар.
E) Өт.
Дұрыс жауап: C

Қайтті? Қайтеді? сұрақтарына жауап беретін сөз табын белгілеңіз.
A) Зат есім.
B) Етістік.
C) Одағай.
D) Үстеу.
E) Есімдік.
Дұрыс жауап: B

Жумабике   07.05.2013 02:48
Казак адебиетинен тест бар ма? Бар болса берсениздер екен! Отиниш!
жадыра   09.03.2012 20:56
мынада жауап тур тестты истеу ынгайсыз
NURSILTAN   09.03.2012 20:30
mende bar
k_rusla_98@mail.ru RUSLAN   21.12.2011 18:11
kalai suraktarga jauap beredi?
ислам   26.07.2011 19:25
казак тилинен шпор керек
Бутончик))   04.05.2011 22:31
туууф биологиядан шпор неге жок а??? cry
Ответ: туфф биология шпор
Жулдызай   02.05.2011 21:33
менде бар , айырбастайык достар
Nursultan   24.04.2011 18:23
Matemnen taraz2011 wpor kimde bar ?? help hello cry
Shynar   13.04.2011 15:32
hello 2011 jilgi testardin jauaptari bar ma? book bye
Shynar   13.04.2011 15:27
биологиядан шпор бар ма
angry
Мерейка   05.04.2011 18:49
Биология панінен шпора кімде бар?
Бисембаев Нуркен   02.04.2011 15:37
email kazak_nurken@mail.ru
Бисембаев Нуркен   02.04.2011 15:36
Маган физикадан жане математикадан алфавит бойынша шпор керек,болса жибериндерши отиниш
Асылзада   23.02.2011 12:33
кимде биологиядан шпор бар???? sad
Жансая   16.02.2011 20:43
тағы да тест бар ма???? smile
kasiko   09.02.2011 22:26
биологиядан шпор бар ма
angry
Aslango@list.ru   09.02.2011 19:09
УБт тапсырушылар шпор керек болса хабарласынызда jar форматта соткага арналган
Даина   09.02.2011 17:49
А бұл тесттер Ктл-га тусуге комектесема? маган катты керек болып тур!!! тагы бар болса берип жибериндерш кимде бар????????
jansaule   08.02.2011 15:28
2011жылгы 7014 тест китьапшасынын жауаптары бар ма cry
Шырай   04.02.2011 18:05
тест тарихтан
Шырай   04.02.2011 18:01
дуние тарихтын тест тапсырмалары.
Абай   04.02.2011 11:57
өтініш тест болса жібересіздер ме?
Абай   04.02.2011 11:56
cry Тест керек тағы
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход