Menu
Уроки казахского языка для школ с казахским языком обучения
Уроки казахского языка включают все темы за 5-9 класс, как известно в 10-11 идет повторение, поэтому скачивайте уроки бесплатно.

Содержание:

Дыбыс табиғаты
Тіл дыбыстары
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
Дауысты дыбыстар
Дауыссыз дыбыстар
Буын
Үндестік заңы
Екпін
Лексика туралы жалпы түсінік
Лексикология және оның салалары
Сөз бен дыбыс
Сөз бен ұғым
Сөз мағынасы оның түрлерi
Сөздiң тура және келтiрiндi (ауыспалы) мағынасы
Омоним сөздер
Синоним сөздер
Антоним сөздер
Эвфемизм сөздер (Сыпайы сөздер)
Терминдiк сөздер
Көнерген сөздер
Неологизм сөздер (Жаңа сөздер)
Варваризм сөздер
Кітаби лексика
Кірме сөздер
Кәсіби сөздер
Диалект
Пpoфeccиoнaлдық лeкcикa
Лексиканың стильдiк ерекшелiктерi
Қазақ тілінің фразеологиясы
Идиoмaлық тipкecтep
Мақал мен мәтелдер
Лексикография
Сөз және оның морфологиялық құрамы
Жалаң сөздер
Түбір сөздер
Күрделі сөздер
Біріккен сөздер
Біріккен сөздердiң емлесi
Қос сөздер
Қысқарған сөздер
Қосымшалар
Жұрнақтар
Жалғаулар
Септік жалғаулар
Жай септеу мен тәуелдік септеу
Көптік жалғаулар
Тәуелдік жалғаулар
Тәуелдік жалғаудың қосымшалары
Жіктік жалғаулар
Негізгі сөздер және көмекші сөздер
Модаль сөздер
Сөз таптары
Синтаксис туралы жалпы түciнiк
Сөздердің байланысу тәсілдері
Сөз тіркесі
Тіркес түрлері
Жай сөйлем
Сөйлем түрлері
Сөйлем мүшесі
Сөйлемнің біріңғай мүшелері
Жай сөйлем түрлері
Құрмалас сөйлем
Салалас құрмалас сөйлем
Ыңғайлас салалас сөйлем
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем
Себеп – салдар салалас құрмалас сөйлем
Іліктес салалас құрмалас сөйлем
Талғаулы салалас сөйлем
Кезектес салалас сөйлем
Көп құрамды салалас сөйлем
Сабақтас құрмалас сөйлем
Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Қимыл–сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құмалас сөйлем
Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Көп бағыныңқылы салалас құрмалас сөйлем
Аралас құрмалас сөйлем
Қазақ тілі сабағы

16.07.2010 21:38 5295 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход